Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Zahteve slovenske obrti in podjetništva

 

ess

                                                               ozs

 

 

NAJ ZAHTEVE SLOVENSKE OBRTI IN PODJETNIŠTVA 2021 PO VSEBINSKIH SKLOPIH

 

I. SKLOP:

INTERVENTNI UKREPI (COVID-19)

1. Povračilo izgube prihodkov podjetjem, ki so morala biti zaprta oziroma so poslovala omejeno

2. Priprava izhodne strategije za pomoč panogam, ki so bile najbolj prizadete (nižji DDV, enkratni dodatek)

3. Oblikovanje POST COVID finančnega inštrumenta za okrevanje in ki bo zagotavljal bistveno daljšo ročnost financiranja investicij (sprememba pogojev ročnosti, obrestne mere)

4. Kritje regresa za leto 2021 za najbolj prizadete dejavnosti

5. Znižanje stopnje DDV za storitve gostinstva in turizma (5 %)

6. Vložitev zahtevkov za pridobitev pomoči za pretekla obdobja

7. Vračilo državne pomoči naj se nameni za nagrade zaposlenim in razvoj podjetja

8. Podaljšanje vseh ukrepov do konca leta 2021

 

II. SKLOP:

 

1. TRG DELA 

1. Določiti nov odpovedni razlog (redefinicija odpovednega razloga)  

2. Uvedba sklada za odpravnine delavcem 

3. Ustanovitev paritetnega sklada za gradbeništvo 

4. Odprava previsokih glob, ki niso sorazmerne s prekrškom ter višje kazni za opravljanje neregistriranega dela

5. Polna pokojnina in nadaljevanje dejavnosti  

 

2. ZDRAVSTVENI SISTEM

1. Drugačna ureditev regresnih zahtevkov zavodov do delodajalcev v primeru nesreče pri delu  

2. Nadomestila v času bolniškega staleža naj se skrajšajo na 20 koledarskih dni

3. ZZZS naj sam obračuna in izplačuje denarno nadomestilo neposredno zavarovancu 

4. Ureditev poklicnih bolezni v povezavi s celovito prenovo zdravstvenega sistema 

 

3. DAVČNI SISTEM

1. Uvedba znižane stopnje davka od dohodkov pravnih oseb za mala podjetja  

2. Sprememba dohodninske lestvice in znižanje prispevkov 

3. Uvedba nižje stopnje DDV za osebne storitve s pretežnim deležem ročnega dela ter za izdelke domače in umetnostne obrti 

 

4. IZOBRAŽEVALNI SISTEM 

1. Učinkovitejši sistem poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih 

2. Zagotovitev sredstev za sofinanciranje mojstrskih izpitov 

 

5.  POSLOVNO OKOLJE – ODPRAVA ADMINISTRATIVNIH OVIR

1. Ustanovitev ministrstva za malo gospodarstvo

2. Sprememba metodologije za izračun omrežnin in zmanjšanje administrativnih obveznosti na področju odpadkov in embalaže  

3. Odprava administrativnih ovir pri čezmejnem izvajanju storitev

4. Finančna pomoč prevzemnikom družinskih podjetij

5. Plačilo nadomestila za avtorske pravice za vse kolektivne organizacije (SAZAS, ZAMP in IPF) preko skupne položnice 

6. Sistemsko financiranje reprezentativnih zbornic

 

Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2021

Zloženka Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2021

 

_______________________________________________________________________________________________

ZBIRAMO ZAHTEVE SLOVENSKE OBRTI IN PODJETNIŠTVA 2021 - PREDLAGAJTE SVOJO ZAHTEVO

V letošnjem letu bodo na področju zastopanja gospodarskih interesov še vedno v ospredju ukrepi za omilitev posledic epidemije koronavirusa na državljane in gospodarstvo. Prav gotovo bo to vplivalo tudi na vsebino letošnjih Zahtev slovenske obrti in podjetništva.

 

Vlada RS je počasi začela z rahljanjem ukrepov, zato upamo na čimprejšnje odprtje vseh dejavnosti in da bo gospodarstvo začelo kmalu okrevati.

 

Vljudno prosimo, da predloge in obrazložitve za Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2021 posredujte najkasneje do petka, 26.3.2021 na e-naslov: zahteve@ozs.si ali preko obrazca na spletni strani OZS.  

 

 


20 NAJPOMEMBNEJŠIH ZAHTEV SLOVENSKE OBRTI IN PODJETNIŠTVA 2019

Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2019

Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2019 ponujajo rešitve za rast in razvoj malega gospodarstva, lažje in boljše poslovanje obrtnikov in podjetnikov. Izpostavljamo dvajset najpomembnejših zahtev, ki smo jih razdelili v pet sklopov: trg dela, zdravstveni sistem, izobraževalni sistem, davčni sistem in poslovno okolje.

zahteve