Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Zahteve slovenske obrti in podjetništva

ZAHTEVE SLOVENSKE OBRTI IN PODJETNIŠTVA 2024  -

STOP BIROKRATIZACIJA

TOP 5

1.         Sistemska ureditev za pohitritev postopkov za zaposlovanje delovne sile iz tujine.

2.         Odprava administrativnih ovir pri vodenju evidenc delovnega časa.

3.         Sprememba Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen.

4.         Breme nadomestil v času bolniškega staleža mora preiti z delodajalca na ZZZS po 20 koledarskih dneh.

5.         Sprememba dohodninske lestvice in znižanje prispevkov (razvojna kapica).

 

naslovnica zahteve 01 2024

 

Celotna publikacija - ZAHTEVE SLOVENSKE OBRTI IN PODJETNIŠTVA 2024 >>>

 

POVZETEK ZAHTEV SLOVENSKE OBRTI IN PODJETNIŠTVA 2024

I. TRG DELA

 • Sistemska ureditev za pohitritev postopkov za zaposlovanje delovne sile iz tujine.
 • Določitev novega odpovednega razloga (redefinicija odpovednega razloga).
 • Odprava administrativnih ovir pri vodenju evidenc delovnega časa.
 • Polna pokojnina in nadaljevanje dejavnosti ter sprememba pri ureditvi upokojevanja – dogovor glede nadaljnje zaposlitve ob izpolnjevanju pogojev.

II. ZDRAVSTVENI SISTEM

 • Breme nadomestil v času bolniškega staleža mora preiti z delodajalca na ZZZS po 20 koledarskih dneh.
 • Drugačna ureditev regresnih zahtevkov zavodov do delodajalcev v primeru poškodbe pri delu.
 • ZZZS naj sam obračuna in izplačuje denarno nadomestilo neposredno zavarovancu.

III. DAVČNI IZZIVI

 • Sprememba dohodninske lestvice in znižanje prispevkov (razvojna kapica).
 • Ugodnejša davčna obravnava napotenih delavcev.
 • Uvedba znižane stopnje davka od dohodkov pravnih oseb za mala podjetja ter zvišanje praga za vstop v sistem DDV na 100.000 EUR.
 • Uvedba nižje stopnje DDV za osebne storitve s pretežnim deležem ročnega dela in za izdelke domače in umetnostne obrti ter znižanje stopnje DDV pri gostinskih storitvah.
 • Zahteve glede morebitne nove obdavčitve nepremičnin in premoženja.
 • Uvedba investicijskih olajšav za vlaganja v nepremičnine, namenjene poslovni rabi.
 1. IZOBRAŽEVALNI SISTEM, PROMOCIJA IN ZNANJE ZA ZELENI PREHOD
 • Sistemski, celovit in nacionalno koordiniran pristop k aktivnostim promocije poklicev ter vključitev vseh deležnikov (učenci, šole, starši, delodajalci) v "imidž kampanjo" obrtnih poklicev.
 • Učinkovitejši sistem poklicnega izobraževanja, ki bo, s spremenjenimi programi, prilagojen potrebam gospodarstva, podjetništva in obrti.
 • Zagotovitev sredstev za sofinanciranje mojstrskih izpitov.

V. PODPORNO OKOLJE, ODPRAVA ADMINISTRATIVNIH OVIR, DIGITALIZACIJA

 • Sprememba Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen.
 • Hitrejša pridobitev soglasij in dovoljenj za umeščanje objektov v prostor.
 • Plačilo enotnega zneska nadomestila za avtorske pravice za vse kolektivne organizacije preko ene položnice.
 • Sistemsko financiranje reprezentativnih zbornic.
 • Finančna pomoč prevzemnikom družinskih podjetij.

 

_________________________________________________________

ZAHTEVE SLOVENSKE OBRTI IN PODJETNIŠTVA 2023

KONKURENČNO GOSPODARSTVO = POGOJ ZA USPEŠNO DRUŽBO

 

Povzetek Zahtev slovenske obrti in podjetništva 2023:

 

         I. DAVČNI SISTEM

 • Sprememba dohodninske lestvice in znižanje prispevkov (razvojna kapica).
 • Uvedba znižane stopnje davka od dohodkov pravnih oseb za mala podjetja ter zvišanje praga za vstop v sistem DDV na 100.000 EUR.
 • Uvedba nižje stopnje DDV za osebne storitve s pretežnim deležem ročnega dela in za izdelke domače in umetnostne obrti ter znižanje stopnje DDV pri gostinskih storitvah.
 • Zahteve glede morebitne nove obdavčitve nepremičnin in premoženja.
 • Uvedba investicijskih olajšav za vlaganja v nepremičnine namenjene poslovni rabi.
 1. TRG DELA 
 • Reorganizacija postopkov pridobivanja delovnih dovoljenj s ciljem hitrejše zaposlitve tujega delavca.
 • Določiti nov odpovedni razlog (redefinicija odpovednega razloga).
 • Sprememba nove ureditve vodenja evidenc delovnega časa – administrativna razbremenitev.
 • Polna pokojnina in nadaljevanje dejavnosti ter sprememba pri ureditvi upokojevanja – dogovor glede nadaljnje zaposlitve ob izpolnjevanju pogojev.     
 1. ZDRAVSTVENI SISTEM
 • Učinkovit zdravstveni sistem, z aktivno vlogo delodajalcev pri upravljanju ZZZS in brez dodatnih obremenitev delodajalcev s prispevki.
 • Drugačna ureditev regresnih zahtevkov zavodov do delodajalcev v primeru nesreče pri delu.  
 • ZZZS naj sam obračuna in izplačuje denarno nadomestilo neposredno zavarovancu. 
 1. IZOBRAŽEVALNI SISTEM, DIGITALIZACIJA IN ZNANJE ZA ZELENI PREHOD
 • Sistemski, celovit in nacionalno koordiniran pristop k aktivnostim promocije  poklicev ter vključitev vseh deležnikov (učenci, šole, starši, delodajalci) v "imidž kampanjo" obrtnih poklicev.  
 • Učinkovitejši sistem poklicnega izobraževanja, ki bo, s spremenjenimi standardi, prilagojen potrebam gospodarstva, podjetništva in obrti.
 • Podpora in reorganizacija programov izobraževanja odraslih, brezposelnih in zaposlenih z namenom pridobitve digitalnih veščin ter znanja za učinkovitejše delo v procesih zelenega prehoda v podjetjih.  
 • Zagotovitev sredstev za sofinanciranje mojstrskih izpitov. 
 1.  PODPORNO OKOLJE, ODPRAVA ADMINISTRATIVNIH OVIR
 • Finančna pomoč prevzemnikom družinskih podjetij.
 • Odprava administrativnih ovir pri čezmejnem izvajanju storitev in uvedba posebne davčne obravnave napotenih delavcev. 
 • Hitrejša pridobitev soglasij in dovoljenj za umeščanje objektov v prostor.
 • Plačilo enotnega zneska nadomestila za avtorske pravice za vse kolektivne organizacije preko ene položnice.
 • Pomoč gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize - uvedba ukrepa čakanje na delo zaradi zaostritve gospodarske situacije ter prilagoditev višine regulacije cen za MSP.
 • Sistemsko financiranje reprezentativnih zbornic.

 

ZAHTEVE SLOVENSKE OBRTI IN PODJETNIŠTVA 2023, ki zahtevajo takojšnje rešitve

Reorganizacija postopkov pridobivanja delovnih dovoljenj s ciljem hitrejše zaposlitve tujega delavca

Konkurenčna podjetja s Hrvaške dobijo za delavca dovoljenje v treh tednih. Podobno je skoraj povsod v zahodni Evropi, v Nemčiji tujega delavca zaposlijo celo takoj na zaupanje. Pri nas pa nekaj mesecev urejamo papirje, delavec, ki bi ga želeli zaposliti, pa medtem najde zaposlitev drugje. To nas dela nekonkurenčne.

Peter Pišek, prevoznik 

Sprememba dohodninske lestvice in znižanje prispevkov (razvojna kapica)

Potrebujemo visokokvalificiran kader, ki bi ga radi tudi nagradili s primerno visoko plačo. A so prispevki in davki pri višjih plačah takšni, da si tega ne moremo privoščiti. Če primerjamo inženirje pri nas s tistimi v Avstriji ali na Hrvaškem, jim tam ostane več v žepu. Zato nam domači bežijo v sosednje države.

Bojan Železnik, kovinar

Uvedba investicijskih olajšav za vlaganja v nepremičnine namenjene poslovni rabi


V času ohlajanja evropskega gospodarstva bi spodbujanje investicij pozitivno vplivalo na obseg proizvodnih kapacitet, spodbujalo razvoj in rast podjetij ter ohranjalo in spodbujalo zaposlovanje. Če se država delu davka odreče, ga na drugi strani z večjo gospodarsko aktivnostjo podjetij pri investiranju dobi nazaj.

Bogdan Oblak, cementni izdelki

Učinkovit zdravstveni sistem,  z aktivno vlogo delodajalcev pri upravljanju ZZZS in brez dodatnih obremenitev delodajalcev s prispevki

V zdravstvu ni problem le pomanjkanje zdravnikov in medicinskih sester ter drugega zdravstvenega kadra, višina plač ali delo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Šepa tudi organiziranost in produktivnost, pa tudi informacijska podpora je slaba. Ne moremo ves čas plačevati več in več, stanje pa je iz leta v leto slabše. Ne pristajamo na dodatne obremenitve Želimo si tudi priložnosti za vključitev novih zdravstvenih sodelavcev v seznam zdravstvenih poklicev.

Anja Sever, optometrist  

Sistemski, celovit in nacionalno koordiniran pristop k aktivnostim promocije  poklicev ter vključitev vseh deležnikov (učenci, šole, starši, delodajalci) v imidž kampanjo obrtnih poklicev 

V določenih panogah, umetna inteligenca in robotizacija ne bosta nadomestili naših sodelavcev. Zato moramo, da bomo v prihodnje sodelavce sploh imeli, učencem in njihovim staršem sporočiti, da obrtni poklici postajajo iz leta v leto bolj prijazni, tehnološki, zeleni in bolje plačani.

Zoran Simčič, gradbinec

Sistemsko financiranje reprezentativnih zbornic

Zeleni prehod, pomoč pri digitalizaciji, zakonodaja brez administrativnih ovir, gradnja učinkovitega sistema poklicnega izobraževanja, svetovanje, izobraževanje in še bi lahko našteval. Vse to je vloga zbornic. V sosednjih državah in drugod po svetu imajo vire financiranja teh zbornic sistemsko urejene. To moramo doseči tudi pri nas.

Blaž Cvar, predsednik OZS

 

Celotna publikacija: 

Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2023

Zloženka Zahteve Slovenske obrti in podjetništva 2023

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ess

                                                               ozs

 

 

NAJ ZAHTEVE SLOVENSKE OBRTI IN PODJETNIŠTVA 2021 PO VSEBINSKIH SKLOPIH

 

I. SKLOP:

INTERVENTNI UKREPI (COVID-19)

1. Povračilo izgube prihodkov podjetjem, ki so morala biti zaprta oziroma so poslovala omejeno

2. Priprava izhodne strategije za pomoč panogam, ki so bile najbolj prizadete (nižji DDV, enkratni dodatek)

3. Oblikovanje POST COVID finančnega inštrumenta za okrevanje in ki bo zagotavljal bistveno daljšo ročnost financiranja investicij (sprememba pogojev ročnosti, obrestne mere)

4. Kritje regresa za leto 2021 za najbolj prizadete dejavnosti

5. Znižanje stopnje DDV za storitve gostinstva in turizma (5 %)

6. Vložitev zahtevkov za pridobitev pomoči za pretekla obdobja

7. Vračilo državne pomoči naj se nameni za nagrade zaposlenim in razvoj podjetja

8. Podaljšanje vseh ukrepov do konca leta 2021

 

II. SKLOP:

 

1. TRG DELA 

1. Določiti nov odpovedni razlog (redefinicija odpovednega razloga)  

2. Uvedba sklada za odpravnine delavcem 

3. Ustanovitev paritetnega sklada za gradbeništvo 

4. Odprava previsokih glob, ki niso sorazmerne s prekrškom ter višje kazni za opravljanje neregistriranega dela

5. Polna pokojnina in nadaljevanje dejavnosti  

 

2. ZDRAVSTVENI SISTEM

1. Drugačna ureditev regresnih zahtevkov zavodov do delodajalcev v primeru nesreče pri delu  

2. Nadomestila v času bolniškega staleža naj se skrajšajo na 20 koledarskih dni

3. ZZZS naj sam obračuna in izplačuje denarno nadomestilo neposredno zavarovancu 

4. Ureditev poklicnih bolezni v povezavi s celovito prenovo zdravstvenega sistema 

 

3. DAVČNI SISTEM

1. Uvedba znižane stopnje davka od dohodkov pravnih oseb za mala podjetja  

2. Sprememba dohodninske lestvice in znižanje prispevkov 

3. Uvedba nižje stopnje DDV za osebne storitve s pretežnim deležem ročnega dela ter za izdelke domače in umetnostne obrti 

 

4. IZOBRAŽEVALNI SISTEM 

1. Učinkovitejši sistem poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih 

2. Zagotovitev sredstev za sofinanciranje mojstrskih izpitov 

 

5.  POSLOVNO OKOLJE – ODPRAVA ADMINISTRATIVNIH OVIR

1. Ustanovitev ministrstva za malo gospodarstvo

2. Sprememba metodologije za izračun omrežnin in zmanjšanje administrativnih obveznosti na področju odpadkov in embalaže  

3. Odprava administrativnih ovir pri čezmejnem izvajanju storitev

4. Finančna pomoč prevzemnikom družinskih podjetij

5. Plačilo nadomestila za avtorske pravice za vse kolektivne organizacije (SAZAS, ZAMP in IPF) preko skupne položnice 

6. Sistemsko financiranje reprezentativnih zbornic

 

Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2021

Zloženka Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2021

 

_______________________________________________________________________________________________

ZBIRAMO ZAHTEVE SLOVENSKE OBRTI IN PODJETNIŠTVA 2021 - PREDLAGAJTE SVOJO ZAHTEVO

V letošnjem letu bodo na področju zastopanja gospodarskih interesov še vedno v ospredju ukrepi za omilitev posledic epidemije koronavirusa na državljane in gospodarstvo. Prav gotovo bo to vplivalo tudi na vsebino letošnjih Zahtev slovenske obrti in podjetništva.

 

Vlada RS je počasi začela z rahljanjem ukrepov, zato upamo na čimprejšnje odprtje vseh dejavnosti in da bo gospodarstvo začelo kmalu okrevati.

 

Vljudno prosimo, da predloge in obrazložitve za Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2021 posredujte najkasneje do petka, 26.3.2021 na e-naslov: zahteve@ozs.si ali preko obrazca na spletni strani OZS.  

 

 


20 NAJPOMEMBNEJŠIH ZAHTEV SLOVENSKE OBRTI IN PODJETNIŠTVA 2019

Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2019

Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2019 ponujajo rešitve za rast in razvoj malega gospodarstva, lažje in boljše poslovanje obrtnikov in podjetnikov. Izpostavljamo dvajset najpomembnejših zahtev, ki smo jih razdelili v pet sklopov: trg dela, zdravstveni sistem, izobraževalni sistem, davčni sistem in poslovno okolje.

zahteve