Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Organiziranost Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije upravljajo njeni člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih zbornice. Organi zbornice so skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor in predsednik zbornice.


Člani zbornice opravljajo svoje funkcije v organih in drugih oblikah delovanja in odločanja zbornice neprofesionalno, razen če je s statutom določeno drugače. Mandatna doba organov zbornice traja štiri leta. Člani organov opravljajo svoje naloge tudi po izteku mandata, vse dokler niso izvoljeni oz. imenovani novi člani.

Skupščina je najvišji organ upravljanja zbornice in šteje 92 poslancev. Skupščino sestavljajo poslanci iz:

  • območnih obrtno-podjetniških zbornic, od katerih ima vsaka po 1 poslanca (62 poslancev) in

  • sekcij, od tega ima vsaka po 1 poslanca (30 poslancev).

Upravni odbor je organ upravljanja in izvršilni organ skupščine zbornice in ima od 11 do 15 članov iz vrst članov zbornice. Upravni odbor vodi predsednik zbornice, ki je po svoji funkciji predsednik upravnega odbora in hkrati mandatar za njegovo sestavo.  Pri sestavi upravnega odbora je predsednik - mandatar dolžan upoštevati, da v članstvo vključi predstavnike različnih območnih obrtno-podjetniških zbornic in predstavnike sekcij iz različnih dejavnosti.

Nadzorni odbor zbornice sestavljajo predsednik odbora in štirje člani, ki niso poslanci v skupščini zbornice in ne člani upravnega odbora zbornice.

Predsednik zbornice predstavlja in zastopa zbornico ter uresničuje sklepe skupščine zbornice in Upravnega odbora zbornice. Predsednika zbornice izvoli skupščina zbornice iz vrst članov za dobo štirih let. Predsednik zbornice je po svoji funkciji tudi predsednik upravnega odbora zbornice.
 

Člani organov zbornice in shema zaposlenih v OZS
 

Predsednik OZS Blaž Cvar

blaz cvarBlaž Cvar je obrtnik, gostinec. Z gostinstvom se v družini ukvarjajo že preko 200 let. Starejši sin, ki ga že nadomešča, ko opravlja vrsto zborničnih obveznosti, je diplomiral na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem v Mariboru in je zagotovilo za uspešno nadaljevanje družinske tradicije.

Pravi, da je v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije vedno prepoznaval izjemen potencial, zato je njen član že 21 let, predniki pa so bili člani že od samega začetka delovanja. Tretji mandat je predsednik OOZ Radlje ob Dravi, nedavno je bil ponovno izvoljen tudi za predsednika Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS, zadnja 4 leta pa je bil tudi član upravnega odbora OZS.

Poudarja še, da je vse zbornične funkcije doslej opravljal povsem predano in odgovorno ter to dokazal tudi v času koronakrize. Zagotavlja, da bo, kar je do sedaj kot predsednik sekcije počel za gostince, z enako mero predanosti in vztrajnosti počel za vse sekcije in člane.

4. julija 2022 je bil na volilni skupščini izvoljen za predsednika OZS za mandatno obdobje 2022-2026.

 

Generalni direktor OZS Danijel Lamperger

Danijel LampergerDanijel Lamperger je po izobrazbi diplomiran ekonomist, od leta 2004 je zaposlen v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, sprva kot splošni podjetniški svetovalec in svetovalec s področij financiranja in poslovanja podjetij v tujini, od leta 2007 kot vodja oddelka Svetovalni center, od leta 2014 dalje pa je bil direktor OZS. 4. julija 2022 je bil na volilni skupščini vnovič imenovan na mesto generalnega direktorja OZS.

 Izhaja iz obrtniške družine s Ptuja in je športni navdušenec.

 

 

Skupščina OZS v mandatnem obdobju 2022-2026
 

Skupščina ima 92 poslancev:

Predstavniki OOZ:

DAVID PIZZONI (OOZ AJDOVŠČINA) MIRJANA HORVAT (OOZ LENDAVA) MARIJA HUDOVERNIK (OOZ RADOVLJICA)
SREČKO ROŽMAN (OOZ BREŽICE) SIMON LOKAR (OOZ LITIJA) ROMAN KRIVOGRAD (OOZ RAVNE NA KOROŠKEM)
PETER PIŠEK (OOZ CELJE) ALOJZ KOVŠCA (OOZ LJ-BEŽIGRAD) PAVEL HOČEVAR (OOZ RIBNICA)
ANTON CVETKO (OOZ CERKNICA) VLADIMIR VODEB (OOZ LJ-CENTER) JURIJ LEP (OOZ RUŠE)
STANISLAV MALERIČ (OOZ ČRNOMELJ) FRANC LANDEKER (OOZ LJ-MOSTE-POLJE) ALOJZ TUHTAR (OOZ SEVNICA)
PETER DOBRAVC (OOZ DOMŽALE) JANEZ KUNAVER (OOZ LJ-ŠIŠKA) MARKO SVETINA (OOZ SEŽANA)
ROBERT VINŠEK (OOZ DRAVOGRAD) IVO OZMEC (OOZ LJUTOMER) IVAN FURMAN (OOZ SL. KONJICE)
BRANKO NOVAK (OOZ GORNJA RADGONA) JERNEJ DOLINAR (OOZ LJ-VIČ) CVETKO BEZGET (OOZ SL.BISTRICA)
MILAN SAŠEK (OOZ GROSUPLJE) BOŠTJAN MARTINŠEK (OOZ LOGATEC) IVAN MEH  (OOZ SLOVENJ GRADEC)
MIRKO MASTNAK (OOZ HRASTNIK) MARKO GORJAK (OOZ MARIBOR) ZDENKO HORVAT (OOZ ŠENTJUR)
TINA MAKUC (OOZ IDRIJA) MIRAN KRIŽAN (OOZ METLIKA) MARKO LOTRIČ (OOZ ŠKOFJA LOKA)
MARTIN PROSEN (OOZ IL.BISTRICA) JANEZ KAKER (OOZ MOZIRJE) ALEŠ SEIDL (OOZ ŠMARJE)
RAJKO KODRIČ (OOZ IZOLA) VERICA BANFI (OOZ MURSKA SOBOTA) ANICA KANALEC PREŠEREN (OOZ TOLMIN)
HENRIKA ZUPAN  (OOZ JESENICE) MIRJAM HROVAT BITEŽNIK (OOZ NOVA GORICA) BARBARA DOLAR (OOZ TRBOVLJE)
Klemen Avguštin (OOZ KAMNIK) MOJCA ANDOLŠEK (OOZ NOVO MESTO) MARJAN KREMELJ (OOZ TREBNJE)
DUŠAN JANEŽIČ (OOZ KOČEVJE) MOJCA ŠALAMUN (OOZ ORMOŽ) ALEŠ PANGERŠIČ (OOZ TRŽIČ)
SERGEJ PINTER (OOZ KOPER) STOJAN KRAJNC (OOZ Pesnica) MITJA ACMAN (OOZ VELENJE)
ALEKSANDER BIZJAK (OOZ KRANJ) PAVEL LOVREČIČ (OOZ PIRAN) MARKO POPIT (OOZ VRHNIKA)
JANKO KERIN (OOZ KRŠKO) IZTOK ZEMLJIČ (OOZ POSTOJNA) JOŽE ULE (OOZ ZAGORJE)
BRIGITA VEBER SELIČ (OOZ LAŠKO) SLAVKO ŠEGA (OOZ PTUJ) MATJAŽ ŽGANK (OOZ ŽALEC)
STANISLAV BERNJAK (OOZ LENART) BLAŽ CVAR (OOZ RADLJE)  

 

Predstavniki strokovnih sekcij pri OZS:

MIRAN ANDREJEK (Sekcija avtoserviserjev pri OZS) ALOJZ SELIŠNIK (Sekcija lesnih strok pri OZS)
BOGDAN OBLAK (Sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev pri OZS) ANJA SEVER (Sekcija optikov pri OZS)
MARJAN PLANINŠEK (Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev pri OZS) MILAN ŠKAPIN (Sekcija plastičarjev pri OZS)
RADOVAN GLUMAC (Sekcija čistilcev objektov pri OZS) VLADIMIR ČERNE (Sekcija polagalcev talnih oblog pri OZS)
SIMON DOVRTEL (Sekcija dimnikarjev pri OZS) ANTON DREMELJ (Sekcija predelovalcev kož pri OZS)
VLADMIR JANŽEKOVIČ (Sekcija elektro dejavnosti pri OZS) MATJAŽ MAJDIČ (Sekcija slikopleskarjev in črkoslikarjev pri OZS)
JANEZ HELBL (Sekcija elektronikov in mehatronikov pri OZS) SLAVKO VIŽINTIN (Sekcija steklarjev pri OZS)
KATARINA PODGORŠEK (Sekcija fotografov pri OZS) MILEVA MAKOVEC (Sekcija tekstilcev pri OZS)
BRIGITA PUŠNIK (Sekcija frizerjev pri OZS) PRIMOŽ ČERNIC (Sekcija trgovcev pri OZS)
BERNARD BUCIK (Sekcija grafičarjev pri OZS) GAŠPER PANCE (Sekcija vzdrževalcev tekstilij pri OZS)
ZORAN SIMČIČ (Sekcija gradbincev pri OZS) JERNEJ BORTOLATO (Sekcija za domačo in umetnostno obrt pri OZS)
ANDREJ PAPEŽ (Sekcija instalaterjev-energetikov pri OZS) MATE MATJAŽ (Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS)
RUDI RUDNIK (Sekcija kleparjev in krovcev pri OZS) MARIJAN KOSI (Sekcija zlatarjev in draguljarjev pri OZS)
MATJAŽ OSTRC (Sekcija kovinarjev pri OZS) FRANC SERŠEN (Sekcija za promet pri OZS)
KSENIJA PEHLIČ SIMONČIČ (Sekcija kozmetikov pri OZS) MIROSLAV REDNAK (Sekcija živilskih dejavnosti pri OZS)

 

Upravni odbor OZS (UO OZS) v mandatnem obdobju 2022-2026

Upravni odbor je organ upravljanja in izvršilni organ skupščine zbornice in ima od 11 do 15 članov iz vrst članov zbornice. Upravni odbor vodi predsednik zbornice, ki je po svoji funkciji predsednik upravnega odbora in hkrati mandatar za njegovo sestavo.  Pri sestavi upravnega odbora je predsednik - mandatar dolžan upoštevati, da v članstvo vključi predstavnike različnih območnih obrtno-podjetniških zbornic in predstavnike sekcij iz različnih dejavnosti.


Člani Upravnega odbora OZS:

CVAR BLAŽ - predsednik UO  KUNST SREČKO
PIŠEK PETER SEIDL ALEŠ
SIMČIČ ZORAN PAPEŽ ANDREJ
OBLAK BOGDAN  BORTOLATO JERNEJ
ANDOLŠEK MOJCA GORJAK MARKO
ZUPAN HENRIKA SODNIK TOMAŽ
BANFI VERICA KOREN MARJAN
ŠKARICA SMILJAN DOLINAR JERNEJ

Nadzorni odbor OZS (NO OZS) v mandatnem obdobju 2022-2026

Nadzorni odbor zbornice sestavljajo predsednik odbora in štirje člani, ki niso poslanci v skupščini zbornice in ne člani upravnega odbora zbornice.


Člani Nadzornega odbora OZS:
Pulko Aleš, predsednik
Gomboc Sandra, članica
Mikulin Nataša, članica
Kos Andrej, član
Dolinšek Marko, član

 

Organigram:

Organigram OZS