Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Organiziranost Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije upravljajo njeni člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih zbornice. Organi zbornice so skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor in predsednik zbornice.


Člani zbornice opravljajo svoje funkcije v organih in drugih oblikah delovanja in odločanja zbornice neprofesionalno, razen če je s statutom določeno drugače. Mandatna doba organov zbornice traja štiri leta. Člani organov opravljajo svoje naloge tudi po izteku mandata, vse dokler niso izvoljeni oz. imenovani novi člani.

Skupščina je najvišji organ upravljanja zbornice in šteje 92 poslancev. Skupščino sestavljajo poslanci iz:

  • območnih obrtno-podjetniških zbornic, od katerih ima vsaka po 1 poslanca (62 poslancev) in

  • sekcij, od tega ima vsaka po 1 poslanca (30 poslancev).

Upravni odbor je organ upravljanja in izvršilni organ skupščine zbornice in ima od 11 do 15 članov iz vrst članov zbornice. Upravni odbor vodi predsednik zbornice, ki je po svoji funkciji predsednik upravnega odbora in hkrati mandatar za njegovo sestavo.  Pri sestavi upravnega odbora je predsednik - mandatar dolžan upoštevati, da v članstvo vključi predstavnike različnih območnih obrtno-podjetniških zbornic in predstavnike sekcij iz različnih dejavnosti.

Nadzorni odbor zbornice sestavljajo predsednik odbora in štirje člani, ki niso poslanci v skupščini zbornice in ne člani upravnega odbora zbornice.

Predsednik zbornice predstavlja in zastopa zbornico ter uresničuje sklepe skupščine zbornice in Upravnega odbora zbornice. Predsednika zbornice izvoli skupščina zbornice iz vrst članov za dobo štirih let. Predsednik zbornice je po svoji funkciji tudi predsednik upravnega odbora zbornice.
 

Člani organov zbornice in shema zaposlenih v OZS
 

Predsednik OZS Branko Meh

Branko MehBranko Meh v obrtno-podjetniškem zborničnem sistemu deluje že vrsto let. Dva mandata je bil član Upravnega odbora Območne obrtno-podjetniške zbornice (OOZ) Velenje in sedem let njegov predsednik, zadnjih osem let je tudi predsednik OOZ Velenje. Julija 2014 je bil izvoljen za predsednika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), pred tem pa je bil predsednik Upravnega odbora OZS in hkrati podpredsednik OZS. 2. julija 2018 so mu poslanci Skupščine OZS zaupali še en štiriletni mandat za vodenje OZS.

Branko Meh je po poklicu mizar in lastnik mizarstva Meh d.o.o. Je poročen in oče dveh sinov. Rodil se je 5. 2. 1950 v obrtniški družini. Že vse življenje živi in dela v Velenju. Mizarsko obrt je prevzel od svojega očeta leta 1976, leta 2010 jo je preimenoval v d.o.o. in istega leta direktorski mesti prepustil svojima sinovoma. Obrtniki so tudi vsi njegovi bratje in sestra.

Poleg tega je ustanovni član Ustanove za humanitarno pomoč obrtnikom, član skupščine Savinjsko-šaleške območne razvojne agencije, član sveta Šolskega centra Velenje in član sveta Savinjsko-šaleške regije. Je višji gasilski častnik v gasilskem društvu Velenje in član motorističnega kluba Velenje.

Če želite predsedniku predstaviti svoje pobude, pohvale in kritike, mu lahko pišete na e-naslov: branko.meh@ozs.si.

 

Direktor OZS Danijel Lamperger

Danijel LampergerDanijel Lamperger je po izobrazbi diplomiran ekonomist, od leta 2004 je zaposlen v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, sprva kot splošni podjetniški svetovalec in svetovalec s področij financiranja in poslovanja podjetij v tujini, od leta 2007 kot vodja oddelka Svetovalni center, od leta 2014 dalje pa je bil direktor OZS. 2. julija 2018 je bil na volilni skupščini vnovič imenovan na mesto direktorja OZS.

Funkcijo bo opravljal do izteka mandata predsednika OZS Branka Meha, torej do julija 2022. Izhaja iz obrtniške družine s Ptuja in je športni navdušenec.

 

Skupščina OZS v mandatnem obdobju 2018-2022
 

Skupščina ima 92 poslancev:

Predstavniki OOZ:

David Pizzoni (OOZ Ajdovščina) Eva Marija Banutai (OOZ Lendava) Marija Hudovernik (OOZ Radovljica)
Srečko Rožman(OOZ Brežice) Bojan Železnik (OOZ Litija) Roman Krivograd (OOZ Ravne na Koroškem)
Katarina Hohnjec (OOZ Celje) Alojz Kovšca (OOZ Ljubljana Bežigrad) Franc Lesar (OOZ Ribnica)
Anton Cvetko (OOZ Cerknica) Vladimir Vodeb (OOZ Ljubljana Center) Jurij Lep (OOZ Ruše)
Stanislav Malerič (OOZ Črnomelj) Romana Zrnec (OOZ Ljubljana Moste-Polje) Alojz Tuhtar (OOZ Sevnica)
Zoran Poljšak (OOZ Domžale) Janez Kunaver (OOZ Ljubljana Šiška) Jernej Bortolato (OOZ Sežana)
Robert Vinšek (OOZ Dravograd) Jernej Dolinar (OOZ Ljubljana Vič) Ivan Meh (OOZ Slovenj Gradec)
Vlado Rojko (OOZ Gornja Radgona) Ivo Ozmec (OOZ Ljutomer) Cvetko Bezget (OOZ Slovenska Bistrica)
Milan Sašek (OOZ Grosuplje) Silvester Pivk (OOZ Logatec) Ivan Furman (OOZ Slovenske Konjice)
Mirko Mastnak (OOZ Hrastnik) Frančišek Eder (OOZ Maribor) Zdenko Horvat (OOZ Šentjur pri Celju)
Rado Raspet (OOZ Idrija) Tatjana Adlešič (OOZ Metlika) Joško Misson(OOZ Škofja Loka)
OOZ Ilirska Bistrica Janez Kaker (OOZ Mozirje) Aleš Seidl (OOZ Šmarje pri Jelšah)
Rajko Kodrič (OOZ Izola) Vlado Mandič (OOZ Murska Sobota) Anica Kanalec Prešeren(OOZ Tolmin)
Henrika Zupan (OOZ Jesenice) Zoran Simčič (OOZ Nova Gorica) Matija Brodar (OOZ Trbovlje)
Tomaž Sodnik (OOZ Kamnik) Mojca Andolšek (OOZ Novo mesto) Marjan Krmelj (OOZ Trebnje)
Dušan Janežič (OOZ Kočevje) Mojca Šalamun (OOZ Ormož) Aleš Pangeršič (OOZ Tržič)
Tamara Hlede (OOZ Koper) Denis Mali (OOZ Pesnica) Dejan Vodovnik (OOZ Velenje)
Ludvik Kavčič (OOZ Kranj) Pavel Lovrečič (OOZ Piran) Marko Popit (OOZ Vrhnika)
Janko Kerin (OOZ Krško) Janez Marinčič (OOZ Postojna) Jože Ule (OOZ Zagorje ob Savi)
Matjaž Cajhen (OOZ Laško) Slavko Šega (OOZ Ptuj) Matjaž Žgank  (OOZ Žalec)
Stanislav Bernjak (OOZ Lenart) Blaž Cvar (OOZ Radlje ob Dravi)

 

Predstavniki strokovnih sekcij pri OZS:

Miran Andrejek (Sekcija avtoserviserjev pri OZS) Marko Kajzer  (Sekcija lesnih strok pri OZS)
Bogdan Oblak (Sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev pri OZS) Anja Sever (Sekcija optikov pri OZS)
Marjan Planinšek (Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev pri OZS) Milan Škapin (Sekcija plastičarjev pri OZS)
Radovan Glumac (Sekcija čistilcev objektov pri OZS) Stanko Srša (Sekcija polagalcev talnih oblog pri OZS)
Simon Dovrtel (Sekcija dimnikarjev pri OZS) Anton Dremelj (Sekcija predelovalcev kož pri OZS)
Vladimir Janžekovič (Sekcija elektro dejavnosti pri OZS) Matjaž Majdič (Sekcija slikopleskarjev in črkoslikarjev pri OZS)
Branko Veselič (Sekcija elektronikov in mehatronikov pri OZS) Slavko Vižintin (Sekcija steklarjev pri OZS)
Katarina Podgoršek (Sekcija fotografov pri OZS) Lidija Anzelm (Sekcija tekstilcev pri OZS)
Smiljan Škarica (Sekcija frizerjev pri OZS) Primož Černic (Sekcija trgovcev pri OZS)
Bernard Bucik (Sekcija grafičarjev pri OZS) Gašper Pance (Sekcija vzdrževalcev tekstilij pri OZS)
Franc Meža (Sekcija gradbincev pri OZS) Jurij Mlakar (Sekcija za domačo in umetnostno obrt pri OZS)
Andrej Papež (Sekcija instalaterjev-energetikov pri OZS) Mate Matjaž (Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS)
Rudi Rudnik (Sekcija kleparjev in krovcev pri OZS) Marijan Kosi (Sekcija zlatarjev in draguljarjev pri OZS)
Matjaž Ostrc (Sekcija kovinarjev pri OZS) Peter Pišek (Sekcija za promet pri OZS)
Petra Mrhar (Sekcija kozmetikov pri OZS) Miroslav Rednak (Sekcija živilskih dejavnosti pri OZS)

 

 

Upravni odbor OZS (UO OZS)

Upravni odbor je organ upravljanja in izvršilni organ skupščine zbornice in ima od 11 do 15 članov iz vrst članov zbornice. Upravni odbor vodi predsednik zbornice, ki je po svoji funkciji predsednik upravnega odbora in hkrati mandatar za njegovo sestavo.  Pri sestavi upravnega odbora je predsednik - mandatar dolžan upoštevati, da v članstvo vključi predstavnike različnih območnih obrtno-podjetniških zbornic in predstavnike sekcij iz različnih dejavnosti.


Člani Upravnega odbora OZS:
 

Branko Meh, predsednik OZS

Katarina Hohnjec

Mojca Andolšek

Marija Hudovernik

Jernej Bortolato

Vlado Mandič

Bernard Bucik

Ivan Meh

Blaž Cvar

Bogdan Oblak

Jernej Dolinar

Peter Pišek

Anton Dremelj

Zoran Simčič

Dušan Fidler

Bojan Železnik

 

Nadzorni odbor OZS (NO OZS)

Nadzorni odbor zbornice sestavljajo predsednik odbora in štirje člani, ki niso poslanci v skupščini zbornice in ne člani upravnega odbora zbornice.


Člani Nadzornega odbora OZS:
Pulko Aleš, predsednik
Gomboc Sandra, članica
Korber Lena, članica
Kovačev Saša, član
Križman Javorka, članica

 

Organigram:

Organigram OZS

Pišite nam