Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Projekt STAR-VITAL

STAR-VITAL LOGOTIPZdruženi ukrepi za vitalnost starejših delavcev

Univerza na Primorskem je kot prijavitelj skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravjeObrtno-podjetniško zbornico Slovenije in Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin pridobila projekt z naslovom Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev (STAR-VITAL). Projekt sodi v okvir javnega razpisa za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanja odsotnosti z dela, ki ga je objavilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
 
V okviru projekta bodo partnerji na področju aktivnega in zdravega staranja zaposlenih, zlasti starejših od 45 let, oblikovali in implementirali celovit poslovni model ravnanja s starejšimi delavci za delodajalce v kohezijski regiji Zahodna Slovenija. Osrednja zamisel projekta gradi na konceptu zdrave organizacije in na modelu zdravih delovnih mest Svetovne zdravstvene organizacije. Ta koncept opredeljuje štiri dimenzije zdravega delovnega okolja, na katerih je treba načrtno in kontinuirano izvajati aktivnosti v organizacijah: fizično delovno okolje, psihosocialno delovno okolje, osebni zdravstveni viri delavca ter sodelovanje organizacij z lokalnim in širšim družbenim okoljem.

Zdravo delovno mesto je opredeljeno kot tisto, kjer zaposleni in delodajalec sodelujeta v procesu stalnega izboljševanja z namenom varovanja in promocije zdravja ter varnosti in dobrega počutja zaposlenih za zagotavljanje trajnostnih delovnih mest – in prav vzpostavljanje zdravega delovnega mesta je osrednji cilj projekta.

Številne študije opozarjajo na nujnost povečanja stopnje delovne aktivnosti med starejšimi v Sloveniji. Pomemben korak v tej smeri je Slovenija že naredila s pokojninsko reformo. Vendar tovrstni ukrepi ne zadoščajo. Raziskave opozarjajo na nezadovoljstvo delavcev z delovnimi razmerami v Sloveniji, kar vodi v nepripravljenost na podaljševanje delovno aktivnega obdobja. Ti podatki nakazujejo, da v organizacijah prevladujejo slabi delovni pogoji, ki vplivajo tudi na zdravje ljudi. Depresija, mišično-skeletne bolezni, druga kronična obolenja in nezdrav življenjski slog so povezani z zmanjšano produktivnostjo, absentizmom na delovnem mestu, s prezgodnjo upokojitvijo in z umrljivostjo: delovno okolje pa ima lahko s psihosocialnimi in fizičnimi ter okolijskimi dejavniki dela pomemben vpliv na nastanek kroničnih obolenj.

V sklopu projekta se bomo partnerji prednostno usmerili v mala in srednja podjetja. Podprli bomo 110 podjetij, od tega 100 malih in srednjih podjetij ter 10 velikih podjetij. Namen projekta je, s pomočjo razvoja in implementacije celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih, v podprtih podjetjih doseči večjo osveščenost in boljšo informiranost delodajalcev in zaposlenih ter boljšo usposobljenost delodajalcev za izvajanje ukrepov na tem področju. Obetamo si, da bomo s tem prispevali k povečanju deleža oseb, ki so pripravljene delati dlje, in zmanjšanju odstotka odsotnosti z dela.
Z namenom uspešne izvedbe projekta bomo partnerji sodelovali z deležniki na trgu dela ter izmenjevali izkušnje z izvajalci, ki projekt izvajajo v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Izvajali bomo stalne promocijske aktivnosti (preko rednih mesečnih spletnih novic, spletne strani projekta in socialnih medijev ter z distribucijo zloženk in brošur o projektu …).

Staša Pirkmaier, dr. Nejc Šarabon

Okvir

 

Vabljeni k sodelovanju!

Glede na smele cilje projekta, ki bo trajal vse do 30. septembra 2022, partnerji vabijo k sodelovanju. Gre namreč za izjemno priložnost, s katero bodo prejemniki naših aktivnosti (t.j. podprta podjetja) lahko brezplačno prejela storitve s področja zakonsko zapovedane promocije zdravja na delovnem mestu. Vsebina in obseg storitev, ki jih lahko prejmete so dobra priložnost tudi v smislu neposrednega in posrednega prihranka podjetij oziroma delodajalcev.
Svoj interes za dodelovanje sporočite na e-naslov stasa.pirkmaier@ozs.si.

Projekt »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.

Avtor: Staša Pirkmaier

Povezave: 

STAR-VITAL: www.star-vital.si 

EU SKLADI: www.eu-skladi.si.

 

EU skladiMinistrstvo za delo