Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Arhiv: Projekti Erazmus+

Sekcija slikopleskarjev, črkoslikarjev in fasaderjev pri OZS se zadnja leta aktivno vključuje v Evropske projekte, ki pomagajo panogi. Projekti so iz programa Erazmus+. To je program EU, ki podpira izobraževanje, usposabljanje in mlade v Evropi. Program Erasmus+ prispeva k uresničevanju strategije Evropa 2020 (gospodarska rast, zaposlovanje, socialna pravičnost in vključenost), predvsem njenega strateškega okvira za izobraževanje in usposabljanje ET2020. Podpira tudi vzdržni razvoj visokega šolstva v partnerskih državah ter uresničevanje ciljev strategije EU za mlade.

Program je usmerjen v naslednja področja:

 • zmanjšanje brezposelnosti, predvsem med mladimi
 • izobraževanje odraslih, predvsem pridobivanje novih znanj in spretnosti za trg dela
 • udejstvovanje mladih v evropskem demokratičnem življenju
 • podpora inovacijam, sodelovanju in reformam
 • zmanjšanje šolskega osipa
 • sodelovanje in izmenjave s partnerskimi državami EU.

O uspešnosti in rezultatih programa Erasmus+ govorijo poročila in zbrani statistični podatki, pa tudi platforma projektov Erasmus+, ki predstavlja večino projektov, financiranih s sredstvi programa, ter dobre prakse in zgodbe o uspehu. (vir: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_sl)

Sekcija je doslej sodelovala v naslednjih projektih:

 • PaintingSkillsAcademy - PSA - vzpostavitvi vseevropska struktura za začetno in nadaljnje usposabljanje slikopleskarjev pod okriljem UNIEP
 • EUROPA MEISTER - katerega namen je dvigniti usposobljenost v panogi
 • InPaint - katerega namen je izboljšati sistematično sodelovanje v panogi in povečati zanimanje mladih.

Več o projektih si lahko preberete v nadaljevanju:

PaintingSkillsAcademy - PSA   #PSA #UNIEP

PaintingSkillsAcademy je Erasmus+ projekt s področja razvoja znanj in spretnosti (Sector Skills Alliance framework). Projekt se je začel decembra 2019 in je trajal do maja 2023, koordinirala ga je SBG Dresden mbH (Saška poklicna šola) iz Nemčije.

Dosežen je bil najpomembnejši cilj projekta - združiti rezultate vseh dosedanjih projektov s področja slikopleskarstva, da se vzpostavitvi vseevropska struktura za začetno in nadaljnje usposabljanje slikopleskarjev pod okriljem UNIEP.

Pripravljeni so bili opisi standardov kakovosti in enote učnih rezultatov (na ravneh od 1-6 evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (EOK)), opis učnih načrtov, zahtevano znanje, spretnosti in kompetence na posamezni ravni, priznavanje pridobljenih kompetenc, umestitev pridobljenih znanj v ustrezno raven 1-6 EOK (metode / postopki) in oblikovanje mreže ponudnikov usposabljan za slikopleskarje (za različne ciljne skupine na različnih ravneh EOK, za učenje na različnih, ustreznih učnih mestih v Evropi).

Vključenih je 23 partnerjev iz 13 držav. Predstavljamo jih po njihovi vlogi v projektu:

Koordinacija projekta:

· SBG Dresden mbH (Saška poklicna šola - SBG) - Nemčija

· Evropsko združenje slikopleskarjev (UNIEP) - Luksemburg

· Evropsko slikopleskarsko partnerstvo (EPP) - Belgija

Podporne organizacije:

· EUROMASC – Norveška

· Imanovation – Portugalska

· Dunajski inštitut za raziskave trga dela in izobraževanja (WIAB) – Avstrija

· NTI-MMM – Norveška

· Tehnološka univerza v Gradcu, Fakulteta za arhitekturo, Inštitut za notranje oblikovanje – Avstrija

Šole in ostali ponudniki izobraževanja in usposabljanja:

· Kecskeméti Szakképzési Centrum - Madžarska

· Mojstrska tehnična šola v Badnu, slikarska šola Leesdorf (HTL) - Avstrija

· IÐAN fræðslusetur, Rejkjavik - Islandija

· Střední šola stavební a strojní Teplice – Češka

Zbornice, zavodi, inštituti:

· Zvezni zavod za poklicno izobraževanje in usposabljanje, Bonn (BIBB) – Nemčija

· Inštitut za raziskave, Dunaj (IAGF) – Avstrija

· Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, sekcija slikopleskarjev, črkoslikarjev in fasaderjev (OZS)

· Državni zavod za poklicno izobraževanje, Bratislava (ŠIOV) – Slovaška

· Združenje izobraževalnih institucij, Bruselj (CPEONS) – Belgija

Slikopleskarska združenja:

· Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, Praga – Češka

· Landesinnungsverband des Bayerischen Maler-und Lackiererhandwerks, Munchen – Nemčija

· Landesinnung der Maler und Tapezierer Niederösterreich, St. Pölten – Avstrija

· Danske Malermestre, Kobenhavn – Danska

· Innung Dresden des Maler- und Lackiererhandwerkes – Nemčija

· Painting & Decorating Association (PDA) – Velika Britanija

V izobraževanje se je vključila tudi tehnologija navidezne resničnosti (VR) in tehnologija razširjene resničnosti (AR), kar je bilo za potrebe dela in izobraževanja tudi razvito v okviru projekta.

Navidezna resničnost (angleško Virtual Reality - VR) je obogatitev resničnega sveta s tridimenzionalnimi (3D) objekti. Gre za obliko računalniške simulacije, pri kateri ima udeleženec občutek, da se nahaja v umetnem okolju. Udeleženec si ogleduje okolje s pomočjo pametnega telefona, tablice ali s pomočjo pametnih očal. Senzorji zaznavajo premike udeleženčeve glave ali drugih delov telesa, kar povzroči spremembo navideznega položaja. Udeleženec lahko napravo opremljeno s senzorji uporablja tudi z rokami, kar mu omogoča navidezno uporabo orodij in premikanje predmetov v simuliranem okolju.

Razširjena resničnost (angleško Augmented Reality - AR) je popoln preskok v digitalni svet, ki poteka brez stika z realnim svetom le s pomočjo pametnih očal. Uporabnik opazuje in uporablja resnično okolje, ki je razširjeno oz. nadgrajeno z računalniško ustvarjenimi navideznimi predmeti. V takšnem okolju se uporabniku zdi, kot da resnični in navidezni predmeti sobivajo v istem okolju. Razširjena resničnost ima tri bistvene značilnosti; računalniško ustvarjeni navidezni predmeti in resnično okolje nastopajo združeno, navidezni predmeti so ustvarjeni v realnem času, njihov videz in odziv pa morata biti odvisna od uporabnika in sprememb v okolju, resnični in navidezni predmeti pa morajo delovati usklajeno, sicer je iluzija sobivanja resničnega in navideznega ogrožena.

Navidezna resničnost - VR razširjena resničnost - AR

 

Spletna stan projekta: https://www.paintingskillsacademy.eu/

Kontakt na OZS: igor.pipan@ozs.si

 

Erazmus+ sofinanciranje

 

Projekt EUROPA-MEISTER  Europa Meister logo                        https://europameister.htl-baden.ac.at/

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije preko sekcije sodeluje tudi v evropskem projektu v programu Erazmus + KA2 - Cooperation for Innovation and teh Exchange of Good Practices z naslovom: EUROPA-MEISTER - Towards a European quality laber for the Crafts, ki bo potekal od 1. oktobra 2017 do 31. avgusta 2020.

Pogodbo o sodelovanju v projektu je OZS podpisala 12.12.2017, skupni proračun projekta pa znaša 331.992,00 EUR. V okviru projekta se bo analiziralo stanje in organizacija izobraževalnega sistema na področju slikopleskarstva v sodelujočih državah. Oblikoval se bo večjezični profil kompetenc, ki se bo nahajal v podatkovni bazi SKILLSBANK. Oblikovala se bo evropska mreža (mojstrskih) šol, kjer se bodo razvijali načini in tečaji e-učenja in učnih gradiv. Končni cilj projekta pa je vzpostavitev mojstrskih nazivov v panogi na evropskem nivoju in sicer na 6. stopnji evropskega ogrodja kvalifikacij-EOK.

V projektu sodelujejo:

 

O projektu na sekciji večkrat pripravimo dogodke, kjer zainteresirano javnost obvestimo o napredku projekta. Tak dogodek je bil tudi na strokovnem srečanju 31.1.2020 v Portorožu - več najdete na Facebooku OZS.

Dne 9.7.2020 je potekala zaključna konferenca projekta - zaradi koronavirusa kot video konferenca. Projekt je dosegel zastavljene cilje: vzpostavljen je profil poklica »slikopleskar Europa-meister« in določena so znanja, ki jih je potrebno imeti, če želiš pridobiti ta »evropski certifikat kakovosti v obrti«, ki ga bo podeljeval UNIEP – evropsko združenje slikopleskarjev. V projekt je bila vsa tri leta dejavno vključena tudi sekcija, za kar je bila deležna kar nekaj priznanj. Slovenija že ima nekaj kandidatov za pridobitev "certifikata EUROPA-MEISTER". UNIEP je najbolj aktivnega in perspektivnega slovenskega kandidata, mladega slikopleskarskega mojstra Petra Gorečana iz Šenčurja, proglasil kar za AMBASADORJA. Peter je večkrat sodeloval v projektu, tudi kot govornik na zaključni video konferenci. S svojim nastopom ter prikazom svojih delovnih uspehov je požel ogromno simpatij gledalcev videokonference.

Govorniki na zaključni video konfernci EUROPA-MEISTERudeleženci video konference na skupnem ogledu na OZSPredstavitev Petra Gorečana

Več o rezultatih projekta in vlogi OZS najdete v septembrski reviji Obrtnik-Podjetnik (iz leta 2020).

 

 

Erazmus+  “IN PAINT”                               InPaint logoUNIEP logo

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije preko sekcije sodeluje v pomembnem evropskem projektu v programu Erazmus+ z naslovom:  “Innovative WBL Painting Talents - IN PAINT” (Project N° 585169-EPP-1-2017-1-LU-EPPKA3-VET-APPRE), katerega namen je izboljšati sistematično sodelovanje med slikopleskarji, izobraževalnimi institucijami in šolami, proizvajalci materialov in orodij ter državnimi institucijami. Stremi k doseganju višjih standardov in profesionalizacije panoge slikopleskarstva, črkoslikarstva in dekoraterstva, k povečanju učinkovitosti praktičnega usposabljanja slikopleskarjev ter izboljšanju podobe slikopleskarstva ter posledično večjega zanimanja mladih za delo v panogi.

Zato bo ustvarjena spletna platforma za širjenje novic in znanja v panogi slikopleskarstva (WBL platform), z željo izpostaviti primere dobrih praks, ki bodo postali temelj za opredelitev novega modela sodelovanja in usposabljanja v panogi slikopleskarstva. Slikopleskarjem in nacionalnim združenjem bo tako predstavljen model izboljšanega partnerstva, ki bo pod okriljem poklicnih združenj in strokovnih sekcij deloval kot posrednik med slikopleskarji in izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Več o projektu si lahko preberete na: http://www.eu-inpaint.eu.

V projektu, ki je potekal od 2. oktobra 2017 do 30. septembra 2019 so sodelovali:

 • nosilec projekta je UNIEP (Evropsko združenje slikopleskarjev),
 • Landesinnung der Maler und Tapezierer Niederösterreich (Avstrija),
 • Confederatie Bouw – Belgische Schilders (Belgija),
 • Cech maliru, lakyrniku a tapetaru CR z.s. (Češka),
 • Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz (Nemčija),
 • PDA - Painting and Decorating Association (Velika Britanija) in
 • sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri OZS.

V okviru projekta se občanso objavljajo tudi novičke (newsletter), ki jih lahko preberete s klikom na spodnjo povezavo:

- In Paint Newsletter -marec 2018

- In Paint Newsletter - september 2018

- In Paint Newsletter - maj 2019

- In Paint zaključni Newsletter - september 2019

 

Želite izvedeti še več? InPaint logo

 

_____________________________________