Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Arhiv: Projekti Erazmus+

Sekcija slikopleskarjev, črkoslikarjev in fasaderjev pri OZS se zadnja leta aktivno vključuje v Evropske projekte, ki pomagajo panogi. Projekti so iz programa Erazmus+. To je program EU, ki podpira izobraževanje, usposabljanje in mlade v Evropi. Program Erasmus+ prispeva k uresničevanju strategije Evropa 2020 (gospodarska rast, zaposlovanje, socialna pravičnost in vključenost), predvsem njenega strateškega okvira za izobraževanje in usposabljanje ET2020. Podpira tudi vzdržni razvoj visokega šolstva v partnerskih državah ter uresničevanje ciljev strategije EU za mlade.

Program je usmerjen v naslednja področja:

 • zmanjšanje brezposelnosti, predvsem med mladimi
 • izobraževanje odraslih, predvsem pridobivanje novih znanj in spretnosti za trg dela
 • udejstvovanje mladih v evropskem demokratičnem življenju
 • podpora inovacijam, sodelovanju in reformam
 • zmanjšanje šolskega osipa
 • sodelovanje in izmenjave s partnerskimi državami EU.

O uspešnosti in rezultatih programa Erasmus+ govorijo poročila in zbrani statistični podatki, pa tudi platforma projektov Erasmus+, ki predstavlja večino projektov, financiranih s sredstvi programa, ter dobre prakse in zgodbe o uspehu. (vir: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_sl)

Sekcija je doslej sodelovala v naslednjih projektih:

 • EUROPA MEISTER - katerega namen je dvigniti usposobljenost v panogi
 • InPaint - katerega namen je izboljšati sistematično sodelovanje v panogi in povečati zanimanje mladih.

Več o projektih si lahko preberete v nadaljevanju:

 

Projekt EUROPA-MEISTER  Europa Meister logo                        https://europameister.htl-baden.ac.at/

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije preko sekcije sodeluje tudi v evropskem projektu v programu Erazmus + KA2 - Cooperation for Innovation and teh Exchange of Good Practices z naslovom: EUROPA-MEISTER - Towards a European quality laber for the Crafts, ki bo potekal od 1. oktobra 2017 do 31. avgusta 2020.

Pogodbo o sodelovanju v projektu je OZS podpisala 12.12.2017, skupni proračun projekta pa znaša 331.992,00 EUR. V okviru projekta se bo analiziralo stanje in organizacija izobraževalnega sistema na področju slikopleskarstva v sodelujočih državah. Oblikoval se bo večjezični profil kompetenc, ki se bo nahajal v podatkovni bazi SKILLSBANK. Oblikovala se bo evropska mreža (mojstrskih) šol, kjer se bodo razvijali načini in tečaji e-učenja in učnih gradiv. Končni cilj projekta pa je vzpostavitev mojstrskih nazivov v panogi na evropskem nivoju in sicer na 6. stopnji evropskega ogrodja kvalifikacij-EOK.

V projektu sodelujejo:

 

O projektu na sekciji večkrat pripravimo dogodke, kjer zainteresirano javnost obvestimo o napredku projekta. Tak dogodek je bil tudi na strokovnem srečanju 31.1.2020 v Portorožu - več najdete na Facebooku OZS.

Dne 9.7.2020 je potekala zaključna konferenca projekta - zaradi koronavirusa kot video konferenca. Projekt je dosegel zastavljene cilje: vzpostavljen je profil poklica »slikopleskar Europa-meister« in določena so znanja, ki jih je potrebno imeti, če želiš pridobiti ta »evropski certifikat kakovosti v obrti«, ki ga bo podeljeval UNIEP – evropsko združenje slikopleskarjev. V projekt je bila vsa tri leta dejavno vključena tudi sekcija, za kar je bila deležna kar nekaj priznanj. Slovenija že ima nekaj kandidatov za pridobitev "certifikata EUROPA-MEISTER". UNIEP je najbolj aktivnega in perspektivnega slovenskega kandidata, mladega slikopleskarskega mojstra Petra Gorečana iz Šenčurja, proglasil kar za AMBASADORJA. Peter je večkrat sodeloval v projektu, tudi kot govornik na zaključni video konferenci. S svojim nastopom ter prikazom svojih delovnih uspehov je požel ogromno simpatij gledalcev videokonference.

Govorniki na zaključni video konfernci EUROPA-MEISTERudeleženci video konference na skupnem ogledu na OZSPredstavitev Petra Gorečana

Več o rezultatih projekta in vlogi OZS najdete v septembrski reviji Obrtnik-Podjetnik (iz leta 2020).

 

 

Erazmus+  “IN PAINT”                               InPaint logoUNIEP logo

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije preko sekcije sodeluje v pomembnem evropskem projektu v programu Erazmus+ z naslovom:  “Innovative WBL Painting Talents - IN PAINT” (Project N° 585169-EPP-1-2017-1-LU-EPPKA3-VET-APPRE), katerega namen je izboljšati sistematično sodelovanje med slikopleskarji, izobraževalnimi institucijami in šolami, proizvajalci materialov in orodij ter državnimi institucijami. Stremi k doseganju višjih standardov in profesionalizacije panoge slikopleskarstva, črkoslikarstva in dekoraterstva, k povečanju učinkovitosti praktičnega usposabljanja slikopleskarjev ter izboljšanju podobe slikopleskarstva ter posledično večjega zanimanja mladih za delo v panogi.

Zato bo ustvarjena spletna platforma za širjenje novic in znanja v panogi slikopleskarstva (WBL platform), z željo izpostaviti primere dobrih praks, ki bodo postali temelj za opredelitev novega modela sodelovanja in usposabljanja v panogi slikopleskarstva. Slikopleskarjem in nacionalnim združenjem bo tako predstavljen model izboljšanega partnerstva, ki bo pod okriljem poklicnih združenj in strokovnih sekcij deloval kot posrednik med slikopleskarji in izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Več o projektu si lahko preberete na: http://www.eu-inpaint.eu.

V projektu, ki je potekal od 2. oktobra 2017 do 30. septembra 2019 so sodelovali:

 • nosilec projekta je UNIEP (Evropsko združenje slikopleskarjev),
 • Landesinnung der Maler und Tapezierer Niederösterreich (Avstrija),
 • Confederatie Bouw – Belgische Schilders (Belgija),
 • Cech maliru, lakyrniku a tapetaru CR z.s. (Češka),
 • Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz (Nemčija),
 • PDA - Painting and Decorating Association (Velika Britanija) in
 • sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri OZS.

V okviru projekta se občanso objavljajo tudi novičke (newsletter), ki jih lahko preberete s klikom na spodnjo povezavo:

- In Paint Newsletter -marec 2018

- In Paint Newsletter - september 2018

- In Paint Newsletter - maj 2019

- In Paint zaključni Newsletter - september 2019

 

Želite izvedeti še več? InPaint logo

 

_____________________________________