Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Novice - Svetovalni center

novica Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju

Za izplačila od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021 in od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022 znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 1.113,72 eur. Za izplačila od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 znaša najnižja osnova 1.024,24 EUR.

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta.

Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2. V skladu z določbo 410. člen ZPIZ-2 minimalna osnova v letu 2021 znaša 60 % povprečne plače.

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021 in izplačila od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022 znaša 1.113,72 eur (60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2020 znaša 1.856,20 eur).

V skladu z 28. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 - ZDUOP se ne glede na četrti odstavek 144. člena in drugi odstavek 152. člena ZPIZ-2 najnižja osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestila plače za plače in nadomestila plače, izplačane od 1. 7.  do 31. 12. 2021, določi v višini minimalne plače, ki za leto 2021 znaša 1.024,24 EUR.

Vir: FURS

novica Objave obvestil o nameravanem prenehanju opravljanja dejavnosti s.p.

24. februarja 2021 začne veljati sprememba Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K), s katero preneha veljati obveznost samostojnih podjetnikov, da pred prenehanjem opravljanja dejavnosti ali prenosom podjetja, namero o prenehanju objavijo na spletnem portalu AJPES.

novica Najnižja urna postavka za študentsko in dijaško delo je od 19. 2. dalje 5,89 eur

Bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del ne sme biti nižja od zneska minimalne plače, preračunanega na uro dela povprečne mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas, tako da se upošteva, da povprečna mesečna delovna obveznost za polni delovni čas znaša 174 ur.

novica Od danes naprej možen vstop v RS z dokazilom

Objavljena je bila sprememba Odloka o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Ta začne veljati dan po objavi. Torej od dne 19.2.2021 in bo veljal do 26.2.2021

novica Krizni dodatek izplačan pri plači januarja 2021 je strošek leta 2021!

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije je v danes objavljenem obvestilu zapisala, da se krizni dodatek izplačan pri plači januarja 2021 všteva med poslovne odhodke leta 2021.

novica Podjetniki in podjetja, želite plačati vse prispevke z enim plačilom? Uporabljajte e-račun.

Trenutno se na ta način lahko plačajo prispevki za socialno varnost, obračunani v obračunu prispevkov za socialno varnost (za kmete, družbenike, samozaposlene osebe, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, ki so prostovoljno vključene v socialna zavarovanja) oziroma v obračunu davčnega odtegljaja (REK).

novica PKP8 - Čakanje na delo od 1. februarja 2021 dalje (dopolnjeno 12. 2. 2021)

PKP8 podaljšuje ukrep čakanja na delo do 30. aprila 2021 z možnostjo 2x podaljšanja po en mesec. Delodajalcem, ki jim je od 1. februarja 2021 onemogočeno opravljanje delajavnosti pa omogoča 100 % bruto II povračilo nadomestila plače.

novica Danes nakazilo mesečnega temeljnega dohodka in delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene ali obveznosti varstva otrok za januar 2021

Danes bo prejelo mesečni temeljni dohodek več kot 32.000 upravičencev v skupni višini 36 milijonov evrov, izgubljen dohodek zaradi karantene ali varstva otrok pa 1.400 zavezancev v skupnem znesku skoraj 750.000 evrov.

novica Sprejeta novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K)

Državni zbor RS je 27. 1. 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: »ZGD-1K«). Zakon je bil 9. 2. 2021 objavljen v Uradnem list RS in začne veljati 15 dan po objavi, tj. 24. 2. 2021, posamezne določbe pa se v skladu z 71. členom pričnejo uporabljati kasneje, tj. vse od 3 mesecev pa do 3 let od uveljavitve zakona.

novica Nov pogoj za vstop v Republiko Slovenijo

Sprejet je bil Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Ta je bil objavljen v Uradnem listu RS številka 17/2021. Veljati pa je začel s 6.2.2021.
Pišite nam