Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Novice - Svetovalni center

novica Zakaj prepoved zaposlovanja tujcev pri delodajalcih?

Pogostokrat delodajalce opozarjamo na vse možne vrste kazni, glob in ostalih prekrškov, ko gre za zaposlovanje tujcev. Praksa pa še vedno kaže, da delodajalci niso dovolj osveščeni glede prekrškov, ko jim je izrečena globa za prekršek pri zaposlitvi tujca. Ta je namreč odvisen od pravne narave prekrška. Torej prepoved zaposlovanja tujcev se lahko izreče za obdobje enega, dveh, treh ali celo za pet let od pravnomočnosti prekrška. Kot rečeno je prepoved zaposlovanja tujcev pri delodajalcu odvisna od vrste prekrška, ki ga bremeni.         

V nadaljevanju bomo opozorili na najpogostejše prepovedi izrečene delodajalcem pri zaposlovanju tujcev s katerimi se srečujejo v praksi in sicer:

- ko delodajalec, zagotavlja dela delavcem uporabniku ter s tujcem sklene pogodbo o zaposlitvi, ki nima prostega dostopa na slovenski trg dela ali zanj ni pridobil soglasja za zaposlitev ali delo v Republiki Sloveniji;  

- ko delodajalec nezakonito zaposli tujca državljana tretje države ali z njim ne sklene delovnega razmerja;    

- ko delodajalec tujca postavlja v neenakopraven položaj z drugimi delavci ter mu ne izplačuje osebnega dohodka;

- ko delodajalec krši temeljne pravice delavcev in pravice iz socialnega zavarovanja ter druge kršitve s področja zlorab;

Naj omenimo še prepovedi zaposlovanja tujcev za delodajalce v primeru podaljšanja soglasja k enotnemu dovoljenju. Ti se nanašajo na primere, ko se delavcu-tujcu na primer, ne zagotovi minimalnih bivanjskih ali higienskih standardov, ne izplačuje dodatkov in še v nekaterih drugih primerih, ki so v nasprotju z Zakonom o delovnih razmerjih.

Tako kot za delodajalce, velja opozoriti tudi prepovedi za zaposlitev, samozaposlitev ali delo delavca-tujca. Ta za tujca velja, ko je pravnomočno obsojen zaradi predložitve ponarejenih dokazil. Prepoved zaposlovanja, samozaposlitve ali delo tujca pa velja pet let.      

 

 

 

 

  

novica Je vaša stranka politično izpostavljena oseba?

Če ste finančna ali kreditna institucija, revizijska družba, opravljate računovodske storitve ali davčno svetovanje, ste nepremičninska družba, notar ali odvetnik, to morate vedeti.

novica Je vaša stranka politično izpostavljena oseba?

Če ste finančna ali kreditna institucija, revizijska družba, opravljate računovodske storitve ali davčno svetovanje, ste nepremičninska družba, notar ali odvetnik, to morate vedeti.

novica Izplačevalci, pozor!

Izplačevalce obveščamo, da je na voljo vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2019. Podatki so sestavljeni na podlagi predloženih individualnih REK obrazcev, ki so jih izplačevalci predložili do dne 13. 1. 2020 za izplačila v letu 2019.

novica Ministrica mag. Ksenija Klampfer poziva k doslednemu spoštovanju Zakona o minimalni plači in napoveduje poostren nadzor

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, mag. Ksenija Klampfer, poziva vse delodajalce k doslednemu spoštovanju in izvajanju Zakona o minimalni plači.

novica Zakaj prepoved zaposlovanja tujcev pri delodajalcih?

Pogostokrat delodajalce opozarjamo na vse možne vrste kazni, glob in ostalih prekrškov, ko gre za zaposlovanje tujcev. Praksa pa še vedno kaže, da delodajalci niso dovolj osveščeni glede prekrškov, ko jim je izrečena globa za prekršek pri zaposlitvi tujca.

novica Če vam poslovni partner sporoči drugo številko bančnega računa, gre lahko za goljufijo

Na nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT je bila zaznana porast spletnih goljufij vrivanja v poslovno komunikacijo. Napad je zelo težko zaznati, zato tudi goljufom velikokrat uspe, žrtve so predvsem podjetja, ki poslujejo s tujino.

novica »Delo in zaposlovanje tujcev«

Za delodajalce je bila 8.1.2020 objavljena novica na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Ta opozarja delodajalce, da se bo nadzor »dela in zaposlovanja tujcev« v prihodnosti še bolj okrepil.

novica Delodajalci - pridobite izjave o statusu delavca

S spremembo ZDoh-2, ki je stopila v veljavo 1.1.2020, je nastopila obveznost delodajalca, da pozove zaposlene k opredelitvi statusa ali je njegov glavni delodajalec ali ne.

novica Za spremstvo prvošolčka na prvi šolski dan en dan izrednega dopusta

V Uradnem listu RS, št. 81/19, je bila dne 27. 12. 2019 objavljena dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1B). Staršem prvošolčkov prinaša en dan izrednega dopusta, če bodo svojega otroka na prvi šolski dan pospremili v šolo.
Pišite nam