Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Novice - Svetovalni center

novica Kaj prinaša mega anti korona za s.p. in družbenike poslovodne osebe

Mega anti korona zakon je bil na Vladi sprejet v soboto, 28. marca 2020. Predvidoma naj bi bil v Državnem zboru sprejet okrog 1. aprila. Veljati bo začel naslednji dan po objavi v Uradnem listu, predvidoma 10.4.2020. Mega anti korona zakon določa ukrepe za april in maj 2020 (v nekaterih primerih še od 12. 3 do konca marca). 

Vse spodaj zapisano izhaja iz zakona, sprejetega na Vladi, zato bo v fazi zakonodajnega postopka lahko prišlo še do (bistvenih) sprememb. 

 1. Temeljni dohodek

Upravičenci: samostojni podjetniki (zav. podlaga 005) in družbeniki poslovodne osebe (zav. podlaga 040), polno zavarovani preko dejavnosti. Ne velja za delne s.p.-je, popoldanske s.p.-je, delne upokojence ipd..

Višina: 350 eur za marec, 700 eur za april in 700 eur za maj

Omejitev: upravičenec mora imeti poravnane obveznosti do FURS na dan uveljavitve zakona.

Način uveljavljanja: elektronsko oddana izjava na FURS najkasneje do 31.5.2020 (če zavezanec želi prejemati dohodek mesečno odda izjavo skladno s spodnjimi roki). Predlog izjave bo dostopen na eDavkih. Izjava se javno objavi.

Vsebina izjave: Izjava, da je upravičenec po tem zakonu in da zaradi epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti pomeni:

- vsaj 25% zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020 ali

- vsaj 50% zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

Rok za izplačilo:

 1. Izjava predložena do 18.4.2020 (za marec) – izplačilo 25.4.2020
 2. Izjava predložena od 19.4.2020 do 30.4.200 (za marec ali april/marec in april) – izplačilo 10.5.2020
 3. Izjava predložena od 1.5.2020 do 31.5.2020 (za posamezni mesec, za dva ali vse tri mesece) – izplačilo 10.6.2020

Vračilo dohodka: Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20% rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

 1. Oprostitev plačila prispevkov

Upravičenci: samostojni podjetniki (zav. podlaga 005) in družbeniki poslovodne osebe (zav. podlaga 040), polno zavarovani preko dejavnosti. Ne velja za delne s.p.-je, popoldanske s.p.-je, delne upokojence ipd..

Omejitev: upravičenec mora imeti poravnane obveznosti do FURS na dan oddaje vloge.

Vloga: izjava (ista kot za temeljni dohodek) mora biti vložena do konca meseca, za katerega želi oprostitev prispevkov

Kateri prispevki so oproščeni: vsi prispevki za socialno varnost za april in maj 2020. Prispevki se obračunajo in ne plačajo.

 1. Vračilo prejetih sredstev

V primeru:

 1. delitve dobička
 2. izplačila dela plač za poslovno uspešnost
 3. izplačila nagrade poslovodstvu

v obdobju od uveljavitve zakona do konca leta 2020, se prejeta sredstva vrnejo skupaj z zamudnimi obrestmi.

 1. Bolniška odsotnost

Veljavnost: od uveljavitve zakona do 31.5.2020 od prvega dne dalje v breme ZZZS

Višina nadomestila: po 31. členu ZZVZZ za prvih 90 dni

Način uveljavljanja: elektronska oddana zahteva pri ZZVZZ najkasneje do 30.9.2020

Nakazilo: v 30 dneh po predložitvi zahteve

 1. Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti in akontacija davka od dohodkov pravnih oseb

Za mesec april in maj se ne plača.

novica Kaj delovnopravnega za zasebni sektor prinaša proti korona zakon

Mega anti korona zakon je bil na Vladi sprejet v soboto, 28. marca 2020. Predvidoma naj bi bil v Državnem zboru sprejet okrog 1. aprila. Uvodoma opozarjam, da je za bralca in za pravilno interpretacijo zelo pomembno poznavanje ZIUPPP (Ur. l. RS, št. 36/2020), ki velja od 29. marca dalje in osnutka mega anti korona zakona. Slednji namreč ZIUPPP v določenih delih bistveno spreminja.

novica Sprejet Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK)

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev omogoča, da bodo banke »kreditojemalcem« odložile plačilo kreditnih obveznosti.

novica Odlog plačila prispevkov za nosilce S.P., ki ne zaposlujejo delavcev

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) ureja tudi odlog plačila prispevkov za s.p.je, ki ne zaposlujejo delavcev. Zakon bo 28. marca objavljen v Uradnem listu in bo stopil v veljavo 29. marca.

novica Sprejet Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

ZIUPPP ureja delno povračilo nadomestila plač v primeru odredbe čakanja na delo zaradi poslovnega razloga (in ne tudi višje sile!) in nadomestilo v primeru karantene. Ureja tudi odlog plačila prispevkov za s.p.je, ki ne zaposlujejo delavcev (to obravnavam v drugem prispevku). Zakon bo 28. marca objavljen v Uradnem listu in bo stopil v veljavo 29. marca.

novica Koronavirus postaja največja mora slovenskih delodajalcev

Trenutna situacija zaradi širjenje Koronavirusa je največja problematika slovenskih delodajalcev, ki imajo v različnih panogah zaposlene tujce (gradbeništvo, avtoprevozništvo, gostinstvo… itd.).

novica Kako pravilno postopati z delavci v času koronavirusa?

Dejstvo je, da bo marsikateri delodajalec zaradi aktualnih kriznih razmer, ki jih povzroča koronavirus imel velike poslovne težave, zato je dobro poznati zakonite možnosti, ki jih ima na razpolago, tako glede omogočanja dela zaposlenih od doma, začasnega čakanja na delo doma kot nenazadnje tudi glede možnosti podaje odpovedi iz poslovnih razlogov ipd..

novica Kaj delodajalcem prinaša osnutek Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače?

Zakon o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače je na dan pisanja tega bloga sprejet na Vladi, ne pa še v Državnem zboru. Zato je vse zapisano povzeto na podlagi predloga.

novica Od zdaj poenostavljeno plačilo obveznosti do FURS tudi za podjetnike in podjetja, ki imajo zaposlene

Finančna uprava RS je v letu 2019 omogočila poenostavljeno plačilo prispevkov za socialno varnost samozaposlenim, družbenikom, kmetom, prostovoljcem in »popoldancem«. Za ta namen so bili izdani in poslani v spletne banke zavezancev e-računi v višini 3.029.739 evrov. Zaradi prijave na poenostavljen način plačevanja obveznih dajatev so ti zavezanci svoje obveznosti poravnali s kar 24.788 manj plačilnimi nalogi. Od sedaj pa je ta poenostavitev plačevanja na voljo tudi zavezancem, ki plačujejo obvezne dajatve, obračunane v obračunu davčnega odtegljaja (REK obrazec).

novica Obvestilo o možnosti pridobitve bonitetne ocene tudi za podjetnike - normirance

Bonitetna ocena pridobiva vse večji pomen in je pogosto določena kot vstopni pogoj pri kandidiranju na javnih razpisih. Na AJPES-u so v zadnjem obdobju (predvsem ob razpisu Slovenskega podjetniška sklada P7-za mikrokredite) prejeli več vprašanj samostojnih podjetnikov – normirancev glede možnosti pridobitve bonitetne ocene S.BON.
Pišite nam