Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Novice - Svetovalni center

novica Po petih dneh prekinjena karantena

 

Dne 13.5.2021, je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen »Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19«.

Odlok začne veljati od 15.5. 2021 in velja do 23.5.2021.

Po novem odloku velja, če se ob vstopu v Republiko Slovenijo napoti osebo v karanteno na domu, se v času trajanja karantene ta lahko testira s PCR testom na prisotnost COVID 19.

Če je test negativen se šteje, da je karantena prekinjena. Karantena se po novem lahko prekine peti dan po napotitvi v karanteno na domu.

Objavljena je tudi nova Priloga (rdeči seznam držav ali administrativnih enot držav), ki je sestavni del odloka. Ta se pa po novem zamenja z novo Prilogo, ki je bila prav tako včeraj objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije.    

Dostop do novega odloka:  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1554/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19

 

novica Vlaganje zahtevkov za pridobitev pomoči po interventni zakonodaji

FURS pojasnuje, da zavezanci ne morejo vložiti zahtevkov za pridobitev pomoči po interventni zakonodaji za pretekla obdobja, tudi če dosegajo zadosten upad prihodkov na podlagi novih kriterijih Pravilnika o merilih sorazmernosti.

novica Pridobitve iz drugih držav članic in domače dobave zaščitne in medicinske opreme od vključno 1. 5. 2021 niso več oproščene plačila DDV

FURS opozarja, da pridobitve iz drugih držav članic in domače dobave medicinske in zaščitne opreme od vključno 1. 5. 2021 dalje niso oproščene plačila DDV. Uvoz medicinskih pripomočkov in zaščitne opreme iz tretjih držav pa je oproščen carin in DDV do 31. 12. 2021.

novica Obročno vračilo pomoči

Zavezanec, ki ni dosegel zadostnega upada prihodkov in bo moral pomoč vrniti, lahko vloži vlogo za obročno vračilo pomoči.

novica Dopolnjena »Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije«

V Uradnem listu RS številka 70, je bila objavljena »Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije.«

novica Sprememba pojasnila pri primerjavi upada prihodkov pri zavarovanju za krajši delovni čas

FURS pojasnjuje, da se pri vključenosti v zavarovanje za krajši delovni čas, lahko opravi primerjava upada prihodkov tudi na letni ravni, če je za zavezanca to ugodnejše.

novica Sprememba stališča FURS glede izvzema oproščenih prispevkov pri normirancih

FURS je spremenil stališče glede izvzema oproščenih prispevkov pri normirancih za leto 2020. Po novem se v davčnih obračunih, oddanih za leto 2020, oproščeni prispevki lahko izvzemajo iz davčne osnove.

novica Vlada potrdila predlog sprememb davčnih zakonov

Vlada je na seji 5.5.2021 določila besedila predlogov Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini in predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb zagotavlja pregledno in pravično obdavčenje ter z davčnimi ukrepi dodatno spodbuja gospodarsko okrevanje po epidemiji covid-19. Predlog zakona torej omogoča ugodnejše davčne ukrepe od veljavnih in zagotavlja prijazen administrativni okvir obdavčitve s poenostavitvami in zasledovanjem davčne gotovosti.

novica Davčne pasti opravljanja dela v Avstriji

V izogib davčnim in finančnim pastem mora slovensko podjetje za opravljajo storitev v Avstriji pred začetkom urediti obširno dokumentacijo ter upoštevati pravilen strošek za čezmejno delo. Ob napotitvi delavcev v Avstrijo prihaja do različnih dilem: kako obračunati plačo, upoštevati davčno zakonodajo in se izogniti visokim globam za nespoštovanje zakonodaje s tega področja.

novica Vlaganje zahtevkov za izdajo/spremembo/razveljavitev dovoljenja za odlog plačila zneska dajatev

Zahtevek za izdajo/spremembo/razveljavitev dovoljenja za odlog plačila zneska dajatev je od 17. 5. 2021 mogoče vložiti le preko evropskega sistema carinskih odločb (CSD) - portala za gospodarske subjekte (TP) in ne več z vložitvijo obrazca pri Finančnem uradu Nova Gorica.
Pišite nam