Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Novice - Svetovalni center

novica Če vam poslovni partner sporoči drugo številko bančnega računa, gre lahko za goljufijo

Na nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT je bila zaznana porast spletnih goljufij vrivanja v poslovno komunikacijo. Napad je zelo težko zaznati, zato tudi goljufom velikokrat uspe, žrtve so predvsem podjetja, ki poslujejo s tujino.

novica Delodajalci - pridobite izjave o statusu delavca

S spremembo ZDoh-2, ki je stopila v veljavo 1.1.2020, je nastopila obveznost delodajalca, da pozove zaposlene k opredelitvi statusa ali je njegov glavni delodajalec ali ne.

novica »Delo in zaposlovanje tujcev«

Za delodajalce je bila 8.1.2020 objavljena novica na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Ta opozarja delodajalce, da se bo nadzor »dela in zaposlovanja tujcev« v prihodnosti še bolj okrepil.

novica Od česa se bodo v letu 2020 obračunavali dodatki, ki so izvzeti iz minimalne plače?

To je vprašanje, ki smo si ga pričeli zastavljati konec leta 2019 zaradi sprememb Zakona o minimalni plači, ki se pričnejo uporabljati z letom 2020. Gre za eno izmed ključnih sprememb, in sicer, da bodo vsi dodatki, del plače za poslovno in delovno uspešnost, izvzeti iz minimalne plače.

novica Za spremstvo prvošolčka na prvi šolski dan en dan izrednega dopusta

V Uradnem listu RS, št. 81/19, je bila dne 27. 12. 2019 objavljena dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1B). Staršem prvošolčkov prinaša en dan izrednega dopusta, če bodo svojega otroka na prvi šolski dan pospremili v šolo.

novica S 1. 1. 2020 morate študenta plačati minimalno 5,4 EUR/h

V Uradnem listu RS, št. 72/2019 je bila objavljena novela ZUJF-F, ki s 1. 1. 2020 prinaša višjo najnižjo urno postavko študentskega dela.

novica Novosti Zakona o urejanju trga dela

V Uradnem listu RS, št. 75/2019, so bile objavljene spremembe Zakona o urejanju trga dela (ZUTD), ki jih je DZ sprejel 29. novembra letos. Spremembe zakona začnejo veljati petnajsti dan po objavi, to je 27. decembra 2019, pri čemer pa se vse spremembe ne začnejo uporabljati takoj.

novica Kako do e-bolniškega lista (eBOL) po 1. 2. 2020

Od 1. 2. 2020 dalje bolniških listov ne bo več v tiskani obliki. Delodajalci so z novo zakonodajo zavezani, da do bolniških listov, za bolniške odsotnosti po 1. 2. 2020, dostopajo le še preko portala SPOT (eVEM).

novica Obvestilo za izplačevalce dohodkov – vzdrževani družinski člani

Izplačevalci dohodkov morajo davčnemu organu najpozneje do 31. decembra posredovati podatke o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane, ki so jih med letom upoštevali pri izplačilu dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka po 105. členu ZDoh-2, pod pogoji iz drugega odstavka 131. člena ZDoh-2.

novica Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2020

V skladu z določili Zakona o dohodnini (ZDoh-2) je davčni organ objavil novo lestvico za odmero dohodnine in olajšave za leto 2020.
Pišite nam