Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Novice - Svetovalni center

novica Koronavirus postaja največja mora slovenskih delodajalcev

Trenutna situacija zaradi širjenje Koronavirusa je največja problematika slovenskih delodajalcev, ki imajo v različnih panogah zaposlene tujce (gradbeništvo, avtoprevozništvo, gostinstvo… itd.).

novica Kako pravilno postopati z delavci v času koronavirusa?

Dejstvo je, da bo marsikateri delodajalec zaradi aktualnih kriznih razmer, ki jih povzroča koronavirus imel velike poslovne težave, zato je dobro poznati zakonite možnosti, ki jih ima na razpolago, tako glede omogočanja dela zaposlenih od doma, začasnega čakanja na delo doma kot nenazadnje tudi glede možnosti podaje odpovedi iz poslovnih razlogov ipd..

novica Kaj delodajalcem prinaša osnutek Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače?

Zakon o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače je na dan pisanja tega bloga sprejet na Vladi, ne pa še v Državnem zboru. Zato je vse zapisano povzeto na podlagi predloga.

novica Od zdaj poenostavljeno plačilo obveznosti do FURS tudi za podjetnike in podjetja, ki imajo zaposlene

Finančna uprava RS je v letu 2019 omogočila poenostavljeno plačilo prispevkov za socialno varnost samozaposlenim, družbenikom, kmetom, prostovoljcem in »popoldancem«. Za ta namen so bili izdani in poslani v spletne banke zavezancev e-računi v višini 3.029.739 evrov. Zaradi prijave na poenostavljen način plačevanja obveznih dajatev so ti zavezanci svoje obveznosti poravnali s kar 24.788 manj plačilnimi nalogi. Od sedaj pa je ta poenostavitev plačevanja na voljo tudi zavezancem, ki plačujejo obvezne dajatve, obračunane v obračunu davčnega odtegljaja (REK obrazec).

novica Obvestilo o možnosti pridobitve bonitetne ocene tudi za podjetnike - normirance

Bonitetna ocena pridobiva vse večji pomen in je pogosto določena kot vstopni pogoj pri kandidiranju na javnih razpisih. Na AJPES-u so v zadnjem obdobju (predvsem ob razpisu Slovenskega podjetniška sklada P7-za mikrokredite) prejeli več vprašanj samostojnih podjetnikov – normirancev glede možnosti pridobitve bonitetne ocene S.BON.

novica Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca

obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 12/2020 z dne 28. 02. 2020 objavljen nov Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca (v nadaljevanju Pravilnik), ki je začel veljati 1. 3. 2020, razen 36. člena Pravilnika, ki ureja zaokroževanje. Ta določba se prične uporabljati šele 1. 5. 2020, saj je potrebna informacijska prilagoditev. Do takrat pa se uporablja do sedaj veljavna ureditev glede zaokroževanja.

novica Delo na domu in odrejanje drugega dela v izjemnih okoliščinah

Na MDDSZ v zvezi s pojavom Koronavirus COVID-19 objavljajo pojasnila in priporočila delodajalcem glede odrejanja dela na domu in drugega dela v primeru izjemnih okoliščin, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca.

novica Do konca meseca marca 2020 je treba delavce pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta

Kljub temu, da Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (KPOP) ne velja več, ste delodajalci, v izogib dokaj visoki globi, še vedno dolžni svojim zaposlenim najkasneje do konca meseca marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto, saj ta obveznost izhaja neposredno iz 2. odst. 160. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1), ki velja od aprila 2013 dalje.

novica Nadomestilo plače, če bodo morali delavci zaradi koronavirusa ostati doma

Zaradi koronavirusa se delodajalci sprašujejo, koliko bodo delavcem morali izplačati plače v primeru, da bodo le-ti morali ostati doma.

novica Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju

Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta. Za izplačila od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020, znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 1.017,23 eur.
Pišite nam