Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Novice - Svetovalni center

novica Ali so res delodajalci krivi za vse?

Zaradi pomanjkanja domače delovne sile v Sloveniji se zaposlovanje tujih delavcev iz leta v leto povečuje. Na to opozarjajo statistični podatki, saj se število izdanih delovnih dovoljenj in soglasij tujim delavcem iz leta v leto povečuje.

novica Kako vpliva delna oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost na davčno in zavarovalno osnovo normiranega s.p.?

Subvencionirani prispevki normiranega samostojnega podjetnika zahtevajo posebno pozornost pri izdelavi davčnega obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

novica V katerih primerih invalidi nimajo posebnega varstva pred odpovedjo?

V skladu z 116. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) lahko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi invalidu in sicer zaradi nezmožnosti za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti in v primeru poslovnega razloga v primerih in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.

novica Oprostitev plačila dela prispevkov delodajalcev za zaposlene starejše od 60 let bo možna pri izplačilu plač v februarju

Delodajalce opozarjamo, da je z novim letom ponovno zaživel 156. člen ZPIZ-2, ki omogoča delno oprostitev plačila prispevkov za delavce starejše od 60 let.

novica Je vaša stranka politično izpostavljena oseba?

Če ste finančna ali kreditna institucija, revizijska družba, opravljate računovodske storitve ali davčno svetovanje, ste nepremičninska družba, notar ali odvetnik, to morate vedeti.

novica Je vaša stranka politično izpostavljena oseba?

Če ste finančna ali kreditna institucija, revizijska družba, opravljate računovodske storitve ali davčno svetovanje, ste nepremičninska družba, notar ali odvetnik, to morate vedeti.

novica Izplačevalci, pozor!

Izplačevalce obveščamo, da je na voljo vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2019. Podatki so sestavljeni na podlagi predloženih individualnih REK obrazcev, ki so jih izplačevalci predložili do dne 13. 1. 2020 za izplačila v letu 2019.

novica Zakaj prepoved zaposlovanja tujcev pri delodajalcih?

Pogostokrat delodajalce opozarjamo na vse možne vrste kazni, glob in ostalih prekrškov, ko gre za zaposlovanje tujcev. Praksa pa še vedno kaže, da delodajalci niso dovolj osveščeni glede prekrškov, ko jim je izrečena globa za prekršek pri zaposlitvi tujca.

novica Zakaj prepoved zaposlovanja tujcev pri delodajalcih?

Pogostokrat delodajalce opozarjamo na vse možne vrste kazni, glob in ostalih prekrškov, ko gre za zaposlovanje tujcev. Praksa pa še vedno kaže, da delodajalci niso dovolj osveščeni glede prekrškov, ko jim je izrečena globa za prekršek pri zaposlitvi tujca.

novica Ministrica mag. Ksenija Klampfer poziva k doslednemu spoštovanju Zakona o minimalni plači in napoveduje poostren nadzor

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, mag. Ksenija Klampfer, poziva vse delodajalce k doslednemu spoštovanju in izvajanju Zakona o minimalni plači.
Pišite nam