Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Projekt - KRUSPOP

kruspop

ZAKLJUČEK PROJEKTA KRUSPOP

 

Projekt z naslovom »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev s področja obrti in podjetništva (KRUSPOP)« se je konec septembra zaključil. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in projektni partner Sindikat obrti in podjetništva Slovenije sta v skoraj 4-letnem obdobju trajanja projekta uspešno izvedla vrsto aktivnosti projekta, ki so pripomogle h boljši usposobljenosti zaposlenih za uspešen socialni dialog.

Projekt sodi v okvir javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev, ki ga je objavilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, s pričetkom v  decembru 2017. Ena izmed glavnih aktivnosti je bila vzpostavitev celovitega spletnega portala z informacijami za medgeneracijsko podjetništvo - Center za družinsko podjetništvo (www.druzinskopodjetnistvo.si), ki ga je vzpostavila OZS, kot prva v Sloveniji.

Namen spletne strani je povezati vse institucije in strokovnjake, ki se ukvarjajo z družinskim podjetništvom, pa naj bo to s psihološkim in sociološkim vidikom prenosa podjetja, vodenjem družinskih podjetij ali pravnimi in davčnimi vprašanji. Na enem mestu so zbrani tudi vsi dogodki, namenjeni družinskim podjetjem. V OZS je vrsta strokovnjakov, ki podjetjem pomagajo pri prenosu družinskega podjetja na naslednike, vse od razmišljanja o tem pa do konkretne izvedbe. Pišete jim lahko po elektronski pošti na svetovanje@ozs.si.

Skozi celotno obdobje trajanja projekta je bila organizirana vrsta usposabljanj in izobraževanj zaposlenih pri socialnih partnerjev, s področja krepitve mehkih veščin: komunikacija in javno nastopanje, vodenje in motivacija ter pogajanja, pomen socialnega dialoga; z namenom izboljšanja socialnega dialoga in dviga kompetenc zaposlenih za učinkovito sodelovanje pri oblikovanju javnih politik. Izvedena so bila tudi stalna strokovna usposabljanja socialnih partnerjev in širše ciljne skupine na izbranih strokovnih področjih, povezanih s politiko trga dela, kot so: usposabljanja o pomembnosti socialnega dialoga, čezmejno izvajanje storitev, atipične oblike dela, s področja delovnega prava, varnosti in zdravja pri delu, računalništva, pomena vseživljenjskega učenja, (samo)zaposlitvenih možnosti, medgeneracijskega sodelovanja, položaju žensk na trgu dela, kako začeti podjetniško pot, kako biti proaktiven del družbe. Organizirali smo tudi Dan Svetovalnega centra in Dan obrtnic in podjetnic, v počastitev dneva žena.

Na podlagi analize normativnega okolja za področje obrti in podjetništva (trga dela, čezmejnega opravljanja storitev, gospodarskega in davčnega področja ter posameznih dejavnostih) smo pripravili ukrepe za izboljšanje poslovnega okolja in dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, tudi s ciljem ohranjanja in nastajanja novih delovnih mest. Izdali smo tri brošure Zahteve slovenske obrti in podjetništva (2018, 2019, 2021) ter predstavnikom Vlade RS, na Forumu obrti in podjetništva, predstavili naše predloge.

 

PREDSTAVITEV PROJEKTA

 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, s projektnim partnerjem Sindikatom obrti in podjetništva Slovenije izvaja projekt z naslovom »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev s področja obrti in podjetništva (KRUSPOP)«. Projekt sodi v okvir javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev, ki ga je objavilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter traja od decembra 2017 do septembra 2021.

Namen projekta je: 
  • krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev pri oblikovanju javnih politik trga dela in pri vodenju učinkovitega socialnega dialoga; 
  • dvig kompetenc pri krepitvi pravne države in pravne stroke socialnih partnerjev; 
  • krepitev vloge socialnih partnerjev na področju oblikovanja javnih politik trga dela, vseživljenjskega učenja, mobilnosti delavcev, varnosti in zdravja pri delu, medgeneracijskega sodelovanja in 
  • krepitev vloge socialnih partnerjev pri obveščanju, usposabljanju in ozaveščanju zaposlenih.    

Ključni cilj projekta je krepiti usposobljenost socialnih partnerjev za učinkovitejše sodelovanje pri pripravi in izvajanju politik in pristopov, povezanih zlasti s trgom dela in vseživljenjskim učenjem ter zagotavljanjem pravne varnosti aktivnega prebivalstva.


V času izvajanja projektnih aktivnosti in v okviru projektnih partnerstev morajo biti doseženi naslednji rezultati:

  • uspešno zaključena usposabljanja, v katera so se vključili zaposleni v organizacijah socialnih partnerjev; 
  • povečana usposobljenost zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev za učinkovitejše sodelovanje pri pripravi in izvajanju politik in pristopov, povezanih zlasti s trgom dela in vseživljenjskim učenjem ter zagotavljanjem pravne varnosti aktivnega prebivalstva.       

Projekt bo s svojimi aktivnostmi sledil namenu in ciljem javnega razpisa na več načinov:

1.    Na podlagi analize normativnega okolja za področje obrti in podjetništva (trga dela, čezmejnega opravljanja storitev, gospodarskega in davčnega področja ter posameznih dejavnostih) bodo pripravljeni in predstavljeni ukrepi za izboljšanje poslovnega okolja in večje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, tudi s ciljem ohranjanja in nastajanja novih delovnih mest.    

Forum obrti in podjetništva 2018

2.    Za krepitev sodelovanja med socialnimi partnerji na ravni EU bomo izvedli študijske obiske (Malta, Nizozemska), ki bodo pripomogli k izmenjavi izkušenj in dobrih praks med socialnimi partnerji iz Slovenije in tujine na področju trga dela, s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju pri prenosu lastništva podjetja na naslednike. Na podlagi tujih dobrih praks bomo pripravili primerjalno študijo in priročnik za uspešen prenos lastništva podjetja na naslednike ter vzpostavili celovit spletni portal z informacijami za medgeneracijsko podjetništvo.    

Spletni portal Center za družinsko podjetništvo

3.    V luči vseživljenjskega učenja, bo projekt usmerjen v usposabljanje in izobraževanje socialnih partnerjev s področja krepitve mehkih veščin: komunikacija in javno nastopanje, vodenje in motivacija ter pogajanja, kar bo prispevalo k izboljšanju socialnega dialoga in dvigu njihovih kompetenc za učinkovito sodelovanje pri oblikovanju javnih politik. Uporaba pridobljenih znanj bo potekala v procesu vodenja socialnega dialoga na vseh ravneh v Sloveniji (državni, panožni, podjetniški) in na ravni EU. Na tak način bomo s projektom krepili vlogo socialnih partnerjev na omenjenih področjih.     

4.    V okviru projekta se bodo izvajala tudi stalna strokovna usposabljanja socialnih partnerjev in širše ciljne skupine na izbranih strokovnih področjih, povezanih s politiko trga dela, kot so: usposabljanja o pomembnosti socialnega dialoga, čezmejno izvajanje storitev, atipične oblike dela, nadalje s področja delovnega prava, varnosti in zdravja pri delu, računalništva, pomena vseživljenjskega učenja, (samo)zaposlitvenih možnosti, medgeneracijskega sodelovanja, položaju žensk na trgu dela, kako začeti podjetniško pot, kako biti proaktiven del družbe. 

 

ANALIZA TRGA DELA S PODROČJA DELOVNEGA PRAVA IN DAVČNEGA SISTEMA

 

Za povečanje usposobljenosti socialnih partnerjev o pravu EU s področja zaposlovanja, evropskega socialnega partnerstva, evropskega delovnega prava ter postopkih za varstvo pravic pred evropskim sodiščem se bomo udeležili dveh študijskih obiskov institucij EU in Sveta Evrope.   V projektu se bomo osredotočili na ciljne skupine, kot so zaposleni pri socialnih parterjih, delodajalci, družinski člani v podjetjih, sindikalni zaupniki, sindikati, delavci, brezposelni, mladi in strokovna javnost.    

Spletna stran evropske kohezijske politike

Spletna stran Sindikata obrti in podjetništva Slovenije

 

VABILA NA DOGODKE V OKVIRU PROJEKTA:

Strokovni posvet - Žužkovi dnevi (v organizaciji SOPS), 8.10.2019, od 16.30-18.45, (M hotel, Ljubljana); prijave: sops@siol.net

 

IZVEDENI DOGODKI V OKVIRU PROJEKTA:

17. FORUM OBRTI IN PODJETNIŠTVA, 10.5.2019 (Portorož, hotel Slovenija)

Strokovni posvet - Žužkovi dnevi, 18.10.2018 (Ljubljana), v organizaciji SOPS. Prijave pošljite na maja.rigac@ozs.si

16. FORUM OBRTI IN PODJETNIŠTVA, 11.5.2018 (Portorož, hotel Slovenija)

delavnica " S sodelovanjem do razvoja sodobnih kompetenc", 26.4.2018 (Maribor)  - vabilo

 

 

 

INFORMACIJE IN KONTAKTI

mag. Maja Rigač, vodja projekta, OZS: maja.rigac@ozs.si; tel. 01 58 30 807 

Jure Dermastja, OZS: jure.dermastja@ozs.si; tel. 01 58 30 564

Ana Čermelj, SOPS: ana.cermelj@sops.si, tel. 08 20 52 681