Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Interreg EUREVITA SIAT 285

Naslov projekta: Razvoj trajnostne, čezmejne zaposlitveno-gospodarske strukture za ponovno oživitev kulturne dediščine in redkih obrti

Akronim projekta: EUREVITA

Številka projekta: SIAT 285

Trajanje projekta: 01.05.2018 – 30.04.2021 (36 mesecev)

 

Povzetek projekta

Obmejna regija med Slovenijo in Avstrijo ima gospodarski, zaposlitveni in kulturni prostor, ki se skupaj razvija. Skupna kulturna dediščina je najbolj izrazita v tradicionalnih, zgodovinsko razvitih obrtniških poklicih (npr. skodlar, metlar, sodar, izdelovalec suhih zidov itd.), ki so neposredno povezani s skupno kulturno dediščino regije. Veliko teh obrti se zaradi pomanjkanja poenotenega, javno dostopnega šolanja ali zaradi negativnega dojemanja javnosti ni preneslo v sodobnost, je bilo zapostavljenih pri ohranjanju in zanje obstaja velika nevarnost, da bodo pozabljene. Zaradi tega grozi propad kulturne infrastrukture (npr. gradov, dvorcev, samostanov) in druge kulturne dediščine, za ohranjanje katerih so te obrti nujne. Problematika se nanaša na celotno regijo – zato je potrebno s čezmejnimi, inovativnimi ukrepi najti skupne rešitve, ki bodo koristile celotnemu programskemu prostoru. Cilj projekta EUREVITA je oživitev starih obrti s čezmejnimi, inovativnimi izobraževalnimi ukrepi in povezovanjem. Za to se razvijajo in v praksi uporabljajo učni načrti, preverjanja, certifikacije in izvedbeni ukrepi. Z dodatnim izobraževanjem obrtnikov, izboljšanimi poklicnimi svetovanji mladim, starejšim in dolgotrajnim iskalcem zaposlitve ter s sodelovanjem ustreznih institucij se ustvarja ponovno oživljena zaposlitveno-gospodarska struktura, katere cilj je trajnostno ohranjanje, posredovanje, praktična uporaba in gospodarnost teh redkih obrti. Z modernimi metodami analiziranja, dodatnega izobraževanja in svetovanja ter novimi sodelovanji institucij se bo okrepila pomembnost obrti. Z različnimi javnimi aktivnostmi in z uporabo digitalnih pripomočkov bo doseženo pozitivno dojemanje javnosti.

 

Glavni skupni cilj projekta

Razvoj trajnostne, čezmejne zaposlitveno-gospodarske strukture za ponovno oživitev kulturne dediščine in redkih obrti z uporabo novih, inovativnih metodoloških pristopov.

K programskemu specifičnemu cilju prispevajo mnogi ukrepi:

 • aktivno ozaveščanje regionalnih zainteresiranih skupin na področju starih obrti ter tudi obrtnikov, podjetij, institucij in javnosti;

 • krepitev čezmejnega sodelovanja obrtnikov in ustreznih kulturnih, izobraževalnih, poklicnih, zaposlitvenih, raziskovalnih, certifikacijskih in k trajnostnemu razvoju usmerjenih institucij;

 • skupni razvoj in priprava ukrepov poklicnega svetovanja za usklajevanje postopkov v regiji;

 • nadaljnji razvoj programov usposabljanja za izpolnitev zahtev skupnega gospodarskega prostora in izboljšanje usklajenosti ponudbe ter povpraševanja na trgu dela;

 • razvoj in izvedba novih, čezmejnih instrumentov, storitev in izdelkov, da bi program približali ljudem in zagotovili njegovo prepoznavnost.

 
Glavni rezultati projekta:
 • Analiza razpoložljivosti in potencialov »stare obrti« v programskem prostoru

 • Inovativni učni načrti za izobraževanje na področju določenih obrti

 • Povečanje ugleda starih obrti v skupnem gospodarskem in kulturnem prostoru

 • Izboljšano poklicno svetovanje za iskalce zaposlitve/vajence

 • Inovativna, dvojezična spletna platforma

 • Izvedeno usposabljanje inštruktorjev in obrtnikov

 • Zmanjšanje števila mladih, starejših in dolgotrajno brezposelnih

 
Projektni specifični cilji

Cilj 1: Ponovna oživitev starih obrti

Stare obrti naj bi ponovno zaživele s pomočjo obsežnih analiz, javnih promocijskih kampanj in inovativnega razvoja. Za to bodo predstavljene širši javnosti, povečali bomo ugled, tradicionalne dejavnosti pa se bodo z inovativnimi metodami vključile v današnjo dobo in sodobni trg dela.
 

Cilj 2: Povečanje števila obrtnikov in usposobljenih oseb

Skupine izginjajočih poklicev je treba okrepiti s povečanjem ugleda starih obrtniških poklicev in izboljšanjem načina usposabljanja ter jih rešiti pred izginotjem. Spodbuditi je treba več oseb, da se odločijo izučiti in opravljati tako obrt.
 

Cilj 3: Izboljšanje poklicnega svetovanja in sodelovanja

Mlade, starejše in dolgotrajno brezposelne je treba z inovativnimi metodami poklicnega svetovanja in okrepljeno komunikacijo seznaniti s starimi obrtmi ter jih navdušiti zanje. S sodelovanjem z različnimi institucijami, podjetji in kulturnimi ustanovami je treba opravljanje opredeljenih obrti v praksi in dejavnost usposobljenih oseb izvesti v sedanjem delovnem okolju in na ustreznih objektih.

 

Vrednost in financiranje:

Za projekt, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 85 % (1.095.395,02 EUR), je namenjenih skupaj 1.288.700,03 EUR; delež projektnega partnerja OZS znaša 284.278,50 EUR.
 

Več o Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Avstrija, v okviru katerega so sofinancirani čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, ki bodo prispevali k skladnemu razvoju sodelujočih čezmejnih regij: http://www.si-at.eu/si2/.

 

Partnerstvo:

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije sodeluje v izvajanju projekta kot projektni partner v konzorciju, ki ga sestavljajo še naslednje organizacije ali institucije iz Avstrije in Slovenije:

 

Berufsförderungsinstitut Burgenland/BFI - vodilni partner

Sekem Energy GmbH/Sekem

Stiftung Österreichisches Freilichtmuseum/ÖFS 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje/ZRSZ
 

Kontaktni osebi za OZS:

Vodja projekta EUREVITA
Iris Ksenija Brkovič
e-pošta: iris.brkovic@ozs.si
T: 01 5830 586

Koordinator projekta EUREVITA
Valentina Melkić
e-pošta: valentina.melkic@ozs.si
T: 01 5830 541

Tu najdete glasila (Newsletter) projekta:

EUR_LP_M1.3. Newsletter N.1_080618.pdf

EUR_LP_M1.3. Newsletter N.2_290618.pdf

EUR_LP_M1.3. Newsletter N.3_180718.pdf