Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Novice - OZS

novica Slovenski podjetniški sklad objavlja »Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme«

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) danes v Uradnem listu Republike Slovenije št. 93/2020, objavlja nov »Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme«. Mikro, malim in srednje velikim podjetjem bo na voljo skupno 10 milijonov evrov finančnih sredstev za nakup zaščitne opreme, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 7,2 milijona evrov.
 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 3 »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe 3.1 »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«, specifičnega cilja 3.1.2 »Povečanje dodane vrednosti MSP.
 
SLIKA  
 
Posamezno podjetje bo lahko prejelo do 9.999,00 evrov pomoči, sredstva pa bodo na osnovi Javnega poziva dostopna preko SPS. Namen projekta je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja malih in srednje velikih podjetij v času epidemije COVID19 oz. po njej, kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa. V okviru projekta se bo podjetjem sofinanciral nakup zaščitne opreme (pralnih obraznih zaščitnih mask, obraznih zaščitnih mask za enkratno uporabo, zaščitnih rokavic, razkužil, brezstičnih termometrov za merjenje telesne temperature) za zagotovitev ustrezne zaščite pred okužbami in širjenjem virusa COVID19.
 
Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi, organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Ostali pogoji, ki jih mora podjetje izpolnjevati, so razvidni iz Javnega poziva za nakup zaščitne opreme, ki je objavljen v Uradnem listu RS in dostopen na spletni strani SPSa.
 
LOGO1
LOGO2
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si
 

novica PKP4 naj reši tudi problem likvidnosti podjetij

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenija je kot prva delodajalska organizacija že maja apelirala na Vlado RS, da po prvih treh protikoronskih paketih sprejme še četrtega. 28. junija je Vlada RS določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (PKP4) ter ga predložila v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru RS po nujnem postopku. OZS je oblikovala 15 predlogov oziroma dopolnitev k PKP4 in jih naslovila na Vlado RS.

novica Ponovno povračilo nadomestila plače za karanteno s strani države

Trenutno je v zakonodajnem procesu Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val Covid-19. Ponovno se uvaja institut povrnitve nadomestila plače delodajalcem za čas, ko je delavcu odrejena karantena, če mu ne more organizirati dela od doma. Višina nadomestila plače pa je odvisna od tega, na kakšni listi je bila država v času delavčevega vstopa.

novica OZS uspela, da bo ZRSZ povrnil nadomestilo plače za čakanje na delo tudi delodajalcem, ki zaradi zavajujočega sklepa niso oddali nove vloge

Vsi sklepi so v prvi točki izreka glasili, da se delodajalcu prizna pravica do povračila izplačanih nadomestil plač delavcem, napotenih na čakanje na delo v obdobju od 13. 3. do 31. 5. 2020 (in to ne glede na to, za katero obdobje so vlogo vložili). Na pobudo OZS je MDDSZ ZRSZ poslal navodilo, da je sklep izvršljiv za celoten čas veljavnosti ukrepa in za celoten čas, ko je delodajalec napotil delavce na čakanje na delo. Zato delodajalcem pripada nadomestilo za celoten čas napotitve na čakanje na delo, ne glede na datum, ki so ga navedli v vlogi.

novica Po novi spremembi Odloka karantena že na mejnem prehodu

Sprememba novega «Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije« prinaša kar nekaj novosti. Te so bile objavljene v Uradnem listu številka 93/20. Odlok prinaša izjemo v 9. členu za lastnike nepremičnin ali plovil, kot tudi za

novica Pogoji pod katerimi lahko vozniki iz tretjih držav, ki delajo pri naših prevoznikih prestopajo mejo RS brez karantene

Vozniki lahko v skladu z določili 10. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, vstopajo v našo državo v povratku iz tretjih držav brez karantene v skladu s priloženimi navodili.

novica Subvencioniranje skrajšanja delovnega časa od 1. junija dalje (dopolnjeno 3. 7.)

Z namenom ohranitve delovnih mest, bo na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 (ZIUOOPE), država delno subvencionirala delo s krajšim delovnim časom. Delodajalci bodo ta ukrep lahko uporabljali od 1. junija do 31. decembra 2020. ZIUOOPE je pričel veljati 31. maja (UL RS 80/20).

novica Odlog in obročno plačilo davka po prenehanju interventnih ukrepov

Na področju odloga plačila in obročnega plačila davkov so bile z ZIUJP uvedeni naslednji ukrepi: milejši pogoji za odobritev obročnega plačila oziroma odloga plačila za poslovne subjekte, možnost plačilnih ugodnosti tudi za akontacije davka in davčnega odtegljaja, ne obračunavanje obresti za čas odloga plačila oziroma obročnega plačila. Navedeni ukrepi so dne 20. 6. 2020, z uveljavitvijo Sklepa o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju - ZIUJP prenehali veljati.
Pišite nam