Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Usposabljanje mentorjev ZAKLJUČENO

 

BREZPLAČNO USPOSABLJANJE MENTORJEV - PROJEKT ZAKLJUČEN (sep 2020)

Med leti 2016 in 2021 je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v konzorciju dveh vodilnih partnerjev (BIC Ljubljana in Šolski center Kranj) uspešno izpeljala vsa predvidena brezplačna 24-urna usposabljanja mentorjev v obratovalnicah in podjetjih, ki so si želeli  pridobiti pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki na praktičnem usposabljanju in/ali s študenti na praktičnem izobraževanju.

Partnerja sta bila izbrana  na JR »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016–2021« in je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada.

Usposabljanje je bilo namenjeno bodočim mentorjem, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom (PUD) za dijake/študente.

Obrtno-podjetniška zbornica je v okviru obeh konzorcijev uspešno izvedla vseh 19 brezplačnih PA seminarjev  na različnih OOZ-jih ter na sedežu. Skupaj smo brezplačni pedagoško-andragoški seminar v okviru projekta omogočili 335 udeležencem v okviru obeh konzorcijev, na različnih lokacijah po Sloveniji.

Po končanem usposabljanju smo izvedli evalvacijo zadovoljstva udeležencev in predavateljev usposabljanja z namenom ocene kvalitete izvajanja usposabljanja. Udeleženci so izpolnili evalvacijski vprašalnik, kjer so ocenjevali program kot celoto, njegovo organizacijo in izvedbo ter delo predavateljev. Rezultati evalvacije kažejo, da so zastavljeni cilji usposabljanja uresničeni, udeleženci in predavatelji pa zadovoljni z izvajanjem programa. 

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

Javni razpis »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe«
 

O javnem razpisu in sodelovanju OZS

OZS je partner v dveh konzorcijih, ki sta poleti 2016 uspela s prijavo za izvajanje brezplačnih PA seminarjev do prve polovice 2021 v skladu z Javnim razpisom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  v okviru sredstev Evropskega socialnega sklada-operacija »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe«

Namen javnega razpisa je krepitev usposobljenosti mentorjev v podjetjih oziroma v obratovalnicah za kakovostno izvajanje mentorstva dijakom srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol,  ki se praktično usposabljajo z delom, in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih, ter ostalim udeležencem drugih oblik praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja (vajenci).

OZS kot partner sodeluje v konzorciju, ki ga vodi Biotehniški izobraževalni center Ljubljana in povezuje skupaj 20 partnerjev, ter v konzorciju, ki ga vodi Šolski center Kranj in povezuje 7 partnerjev.

Spletni strani obeh konzorcijev:
BIC Ljubljana: http://www.usposabljanje-mentorjev.si/
ŠČ Kranj: http://paum.sckr.si/

Javni razpis določa, da naj bi bilo v vsaki statistični regiji izvedenih vsaj 5 seminarjev, skupine so omejene na največ 20 udeležencev, skupaj pa naj bi tako pedagoško andragoško usposobljenost do konca prve polovice leta 2021 pridobilo 5000 mentorjev v podjetjih, ob upoštevanju razlik v razvitosti  vzhodne in zahodne statistične regije bo delež mentorjev iz vzhodne regije nekaj večji kot v zahodni.   Oba konzorcija sta pripravila predvidene razporede seminarjev in izvajalcev po regijah in posameznih letih. OZS je eden od partnerjev, pri razporejanju pa je uspela z načrtovanimi izvedbami seminarjev v zahodni regiji, v vzhodni pa bo njenih izvedb manj tudi zato, ker je število izvajalcev med partnerji v vzhodni regiji precej večje.

Do sedaj smo uspešno izvedli 17 brezplačnih PA seminarjev. V letu 2016 OOZ Kranj, OOZ Sežana, OZS Ljubljana. V letu 2017 so bili izvedeni seminarji na OOZ Koper, OOZ Črnomelj, OOZ Krško, OOZ Ravne na Koroškem, OOZ Škofja Loka, OOZ Zagorje, OZS Ljubljana. V letu 2018 na OOZ Ajdovščina ter OZS Ljubljana, v letu 2019 na OOZ Sežana, OOZ Novo mesto, OOZ Škofja Loka, OOZ Maribor ter OZS Ljubljana.


Za leto 2020 napovedujemo izvedbo dveh brezplačnih PA seminarjev:

Termini in lokacije

09., 10. in 16. marec 2020 /  OOZ Murska Sobota - Prijavnica_OOZ Murska Sobota

(v sklopu BIC Ljubljana)

07.,08. in 14. september 2020 / OZS Ljubljana - Prijavnica_OZS Ljubljana

 (v sklopu Konzorcija ŠC Kranj)

 

Program seminarja in gradivo za udeležence

Seminarji v obsegu 24 ur, razporejenih v tri dni in s samostojnim delom na pripravi projektne naloge ob svetovanju predavatelja, prinašajo potrebne informacije, znanja in napotke za uspešen prenos znanj in veščin na mlade. Vsebine seminarja poleg ključnega dela o načrtovanju in izvajanju praktičnega usposabljanja z delom prinašajo še poznavanje psiholoških osnov učenja in poučevanja, razvojnih značilnosti mladostnikov, učinkovite komunikacije ter zakonodaje in posebnosti slovenskega izobraževalnega sistema. Ob tem se z uveljavljenimi in izkušenimi predavatelji, ki sodelujejo tudi pri pripravah kandidatov za 4. del mojstrskih izpitov, predstavi tudi vse pomembne dodatne ukrepe, ki vlogo delodajalcev v izobraževanju podpirajo z različnimi sistemskimi (finančnimi) stimulacijami ali drugi ukrepi, ki mlade vzpodbujajo v poklicno izobraževanje in si je  OZS uspešno prizadevala.

V javnem razpisu sta predvidena dva seminarja in sicer za mentorje dijakom in mentorje študentom višjih strokovnih šol, ki se v manjšem delu zaradi razlik v zakonski ureditvi in zahtevnosti sicer razlikujeta, a OZS izvaja enoten seminar z vsebinami tako za mentorje dijakov kot študentov višjih strokovnih šol. Takšna rešitev je po mnenju OZS ustreznejša, saj gre za specifično ciljno skupino mikro in malih delodajalcev, ki svojo mentorsko vlogo lahko hkrati izvajajo za dijake in  študente, v skladu s svojimi potrebami in možnostmi; tudi verifikacije učnih mest to specifiko potrjujejo.

 
Gradivo za udeležence

Oba konzorcija ste pripravila enotno in izčrpno pisno gradivo, brošuro za udeležence. Gradivo udeleženci prejemjo na seminarju.

gradivo


Zakaj na seminar?

OZS želi čim večjemu številu mentorjev in mojstrskim kandidatom želi OZS  omogočiti pridobitev usposobljenosti, ki je eden od pogojev za verifikacijo učnega mesta in s tem za sodelovanje delodajalcev s praktičnim usposabljanjem in izobraževanjem v srednjem poklicnem, strokovnem in višjem strokovnem izobraževanju. Mojstrskim kandidatom s tem olajša opravljanje četrtega dela mojstrskega izpita. Med številnimi udeleženci OZS kot do sedaj pričakuje tako delodajalce kot njihove zaposlene in kandidate za mojstrski izpit, ki tako pridobe potrebno pedagoško andragoško usposobljenost za verifikacijo učnega mesta, prenos znanja na mlade in sodelavce, kandidati za mojstrski izpit pa so se brezplačno v veliki meri pripravili na 4.del mojstrskega izpita. 

Seminarje izvajajo tudi številni drugi izvajalci v obeh konzorcijih. Seveda se člani lahko odločijo za udeležbo na objavljenih terminih in lokacijah drugih izvajalcev na spletnih straneh obeh konzorcijev;  OZS priporoča udeležbo na  izvedbah seminarjev OZS v sodelovanju z  OOZ, saj imajo člani in potencialni mentorji na voljo še druge potrebne informacije in storitve; tistim, ki so prijavljeni na mojstrski izpit, pa v sklopu seminarja predavatelja OZS nudita še dodatne usmeritve za 4.del mojstrskega izpita.

Vabljeni na brezplačne seminarje za mentorje!

 

Že izvedeni seminarji

Nekaj odzivov dosedanjih udeležencev


Pavel Bizjan - Pavel instalacije s.p.:
"Udeležbo na seminarju sem videl kot vir koristnih informacij,  izziv  ter  vzpodbudo za svoje delo in delo z mladimi. Predavatelji so bili kakovostni in so nas motivirali za mentorsko vlogo ter  dali konkretne napotke za praktično usposabljanje. Izdelava projektne naloge je bila kar zanimiva izkušnja. Menim, da bi si morali večkrat vzeti čas za izobraževanje, saj vsako prinese nekaj novega."


Polona Zupan s podjetja VITA CENTER d.o.o. :
"Z usposabljanjem sem bila izredno zadovoljna, saj sem pridobila veliko praktičnih informacij kot delodajalka. Tudi s predavatelji sem bila zadovoljna. Slišala se kar nekaj novih informacij in hkrati osvežila stare. Je pa velika razlika biti mentor odraslemu ali pa srednješolcu. Zato je bila vsebina zelo dobra. Seveda bi seminarje priporočila vsakemu, ki podaja praktično znanje oz. izkušnje naprej.

Spremenila bi le eno stvar: poudarila bi zame bolj pomembne stvari od manj pomembnih. Bolj bi dala poudarka praktičnemu delu, pripravam, pisanju dnevnikov oz. končnemu izdelku - seminarski nalogi. Dobro bi bilo, da so dokumenti za nas delodajalce že pripravljeni, da nimamo toliko administrativnega dela. Za nas je pomembno dati čim več praktičnega dela dijaku. Mehke vsebine - psihologija in komunikacija - so lahko na koncu usposabljanja, da je več časa s pisanjem seminarske naloge.

Najlepše se zahvaljujem OZS, saj je bilo res kvalitetno."

Milan Škapin - Milan Škapin s.p. :
"Usposabljanje za mentorje dijakom oz. študentom, ki se ga udeležujem, je vsekakor dobrodošlo. Tukaj gre najprej pohvalit OZS za pridobitev projekta, da nam je usposabljanje omogočila brezplačno. Verjetno je zaradi tega tudi udeležba nekoliko večja. 

Moram omenit, da je na dolgoletne praktične izkušnje, ki jih imamo v svojih obratovalnicah, teoretična osvežitev, kot pika na i. Teme so sicer vsebinsko splošne, vendar pa se lahko vsak udeleženec v njih najde in to pri mentorstvu s pridom uporabi.

Vsekakor so prijemi za delo z mladostniki nekoliko drugačni, kot so bili pred leti, ko sem bil še sam mladostnik. Kot delodajalci bi pričakovali od dijakov, da jim šola da širša praktična znanja, vendar je to sedaj prepuščeno mentorjem v podjetjih. Obseg vsebin je dovolj obsežen, saj se skozi predavanja med udeleženci razpletejo tudi širše debate in pogledi na delo z mladostniki. Z izdelavo seminarske naloge pa bo vsak udeleženec napravil povzetek slišanega.

 

Fotogalerija:

ucilnica1
 

Fotografija z brezplačnega PA seminarja, ki ga je OZS izvedla septembra v sodelovanju z OOZ Kranj.

ucilnica2
 

Fotografija z brezplačnega PA seminarja, ki ga je OZS izvedla v septembru na sedežu v Ljubljani.

ucilnica3

Fotografija z brezplačnega PA seminarja, ki ga je OZS izvedla v septembru na sedežu v Sežani.

 

Kontakt OZS:

Ga.Suzana Kljun: tel. 01 583 0574 , e mail: suzana.kljun@ozs.si  

 

Informacija bo objavljena tudi v reviji Obrtnik podjetnik, e-novicah in drugih pisnih ter elektronskih glasilih OZS in OOZ.