Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

O zbornici

Logotip OZS od 1969
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je krovna organizacija, ki skupaj z 62 območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami (OOZ), tvori obrtno-podjetniški zbornični sistem. OZS in vse OOZ so samostojne pravne osebe, vodijo pa jih obrtniki-funkcionarji prostovoljno. Predsednik zbornice za mandatno obdobje 2022-2026 je Blaž Cvar, direktor zbornice pa Danijel Lamperger.
 

Leto 2019 jubilejno leto organizacije slovenskih obrtnikov!

Današnja Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je nastala leta 1969 kot prostovoljna organizacija obrtnikov, ki so sklenili, da potrebujejo in hočejo lastno organizacijo. Naloga tedanje organizacije je bila podobna, kot je še danes: na vse možne načine pomagati obrtnikom, da bi lahko lažje in bolje delali, poslovali ter živeli. Danes zbornica skrbi za interese in potrebe obrtnikov ter malih in mikro podjetnikov, zato se je leta 2007 iz Obrtne zbornice Slovenije preoblikovala v Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije.
 

Povezovanje po panogah in strokah

V okviru OZS delujejo strokovne sekcije, v katerih se povezujejo obrtniki in podjetniki iz istih strok, si izmenjujejo izkušnje, rešujejo skupne strokovne probleme in skrbijo za uresničevanje skupnih interesov. Znotraj zbornice deluje tudi Klub mojstrov Slovenije, ki skrbi za kakovost obrtnih storitev in izdelkov.
 

Brezplačna pomoč in podpora za člane

Zastopanje interesov obrtnikov in podjetnikov pred državo in velikim gospodarstvom je le ena od nalog Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Članom nudimo brezplačno svetovanje ter podporo pri reševanju težav na poslovni poti, ki jih zaradi dolgoletnih izkušenj najbolje razumemo in jih tudi znamo reševati. Skrbimo za promocijo obrti in članom omogočamo cenejšo udeležbo na sejmih ter poslovnih srečanjih. Na leto organiziramo več kot 500 izobraževanj in pripravljamo poslovne informacije, ki jih člani potrebujejo pri vsakodnevnem poslovanju. Članstvo v OZS pa prinaša še številne popuste in ugodnosti, ki so zbrani v kartici Mozaik podjetnih.

Lokalno delovanje

Na lokalnem nivoju obrtniki in mali podjetniki svoje težave rešujejo skupaj s strokovnimi službami 62 območnih obrtno-podjetniških zbornic, ki na nacionalnem nivoju delujejo pod okriljem Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

SVETOVANJE

Pravniki in ekonomisti v svetovalnem centru OZS na leto opravimo več kot 15.000 individualnih svetovanj. Svetovalci zagotavljamo strokoven servis za mikro, mala in srednje velika podjetja. Predpise spremljamo že v postopku sprejemanja in nanje tudi vplivajo. Zato znamo pravočasno predvideti vpliv zakonskih sprememb na poslovanje obrtnikov in podjetnikov. Ker se člani s svojimi problemi pogosto obračajo na strokovnjake v svetovalnem centru, praktično ni težave, ki je svetovalci ne bi znali rešiti. Poznamo veliko različnih poslovnih situacij in dobrih praks, ki so lahko v pomoč tudi pri reševanju vaših problemov ali dilem. Svetovalni center OZS je del Evropske podjetniške mreže za podporo podjetjem.

Na svetovalce se lahko obrnete z vprašanji s področij:
·         registracije podjetij in splošnega podjetniškega svetovanja (točka VEM – Vse na enem mestu);
·         gospodarskega in civilnega prava;
·         delovnega prava;
·         davkov;
·         plač, računovodstva in knjigovodstva;
·         varstva okolja in varnosti ter zdravja pri delu;
·         tehnične zakonodaje, standardov in sistemov vodenja;
·         financiranja in pridobivanja ugodnih finančnih virov preko domačih in EU javnih razpisov;
·         internacionalizacije.


Zakaj po nasvet k strokovnjakom OZS?
·         Hitreje in pravilneje boste zaznali težo vašega problema in hitreje videli možne rešitve.
·         Dobili boste rešitve s pojasnili, kakšne bi lahko bile posledice vaših poslovnih odločitev.
·         Lažje boste predvidevali, kakšen vpliv bodo imele zakonske novosti na vaše bodoče poslovanje.
·         Lažje se boste pripravili na obisk inšpektorja, saj boste ob sebi imeli osebo, ki pozna pravila inšpekcijskega postopka, zato boste pregled bolje opravili.


ZASTOPANJE IN POVEZOVANJE PO DEJAVNOSTIH

Strokovne sekcije združujemo člane po posamezni dejavnosti iz vse Slovenije, kar sekciji zagotavlja reprezentativnost in jo postavlja v vlogo predstavnika posameznika oziroma dejavnosti.


Združeni v sekciji pridobite:
- Dostop do informacij in brezplačnih svetovanj: glede pogojev za opravljanje posamezne dejavnosti, glede zakonodaje in predpisov, ki urejajo področje vašega delovanja ter s področja tehnološkega razvoja in napredka v stroki.
- Redno obveščanje o spremembah zakonodaje in predpisov iz dejavnosti.
- Sodelovanje in pomoč pri skrbi za uveljavljanje skupnih interesov.
- Vplivanje na zakonodajo preko vaših pobud in zahtev.
- Pomoč pri nastopanju na trgu.
- Strokovno izobraževanje iz vaše dejavnosti ter skupne promocijske in sejemske aktivnosti.
- Dostop do strokovne literature in gradiv, ki jih pripravlja strokovna sekcija.
- Spoštovanje dobrih poslovnih običajev in praks.


IZOBRAŽEVANJE

Organiziramo strokovne seminarje in podjetniške delavnice s področja davkov, računovodstva, delovne zakonodaje, vodenja podjetij, prenosov na naslednike, poslovanja v tujini, okoljskega ravnanja, prodaje in ostalih zakonodajnih področij, ki vplivajo na podjetniško poslovanje. Za udeležbo na seminarjih in delavnicah lahko člani koristite popuste v višini od 10 do 90 % tržne kotizacije. Dodatno pa članom vsako leto zagotovimo, da imate vsaj eno delavnico ali strokovni seminar brezplačno.


MEDNARODNO SODELOVANJE IN SEJEMSKI NASTOPI

Na področju mednarodnega sodelovanja člane informiramo in vam svetujemo, organiziramo mednarodna poslovna srečanja, skupinske sejemske nastope doma in v tujini, mednarodna kooperacijska poslovna srečanja ter poslovne delegacije.


INFORMIRANJE

Informacije, ki jih člani potrebujete pri vsakodnevnem poslovanju, so na voljo v reviji Obrtnik Podjetnik in Obrtnikovem Svetovalcu, e-novicah, rednih obvestilih, ki jih pošiljajo sekcije, in na spletni strani zbornice. V primeru nujnih informacij pa vas obveščamo preko SMS sporočil.


PROMOCIJA IZDELKOV IN STORITEV

Vsi člani lahko svojo ponudbo izdelkov in storitev predstavite v spletnem katalogu ali aplikaciji za mobilne telefone MOJ OBRTNIK, ki deluje kot poslovni imenik za tiste, ki iščejo določene storitve in izdelke.


TISOČERE UGODNOSTI S KARTICO MOZAIK PODJETNIH

Mozaik podjetnih izhaja iz preprostega preračuna: obrtniki in podjetniki smo skupaj največji kupec v Sloveniji. Združeni v veliki podjetniški družini lahko dobimo količinski popust za izdelke in storitve. V projekt Mozaik podjetnih so že pristopili številni partnerji, obseg ponudbe in število partnerjev pa se bo še povečal. S kartico lahko člani izkoristite tisočere ugodnosti pri nakupu repromateriala, energentov, telekomunikacijskih in zavarovalniških storitev ter drugih izdelkov in storitev, ki jih potrebujete pri vsakdanjem poslovanju.

Z redno uporabo kartice ugodnosti bodo lahko vaši prihranki na letni ravni nekajkrat višji od članarine. S kartico Mozaik podjetnih člani koristite tudi ugodnosti sistema jaz-Tebi.

 

Statut OZS 22. 12. 2016

Neuradno prečiščeno besedilo Obrtnega zakona, 9. 5. 2013

Uredba o obrtnih dejavnostih