Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Dokument dodan v košarico.

ČLANI! Prijavite se in brezplačne dokumente takoj prenesite na svoj računalnik.

Vzorci pogodb in dokumentov


V Svetovalnem centru smo vam za lažje delo pripravili številne vzorce pogodb in drugih dokumentov. Ker je potrebno vzorec pravilno napolniti z vsebino, je v ceno vključeno tudi 15 minutno telefonsko svetovanje. V kolikor katerega izmed njih potrebujete, ga dodajte v košarico in sledite navodilom za oddajo naročila. Za več informacij nas pokličite na 01 5830 553 ali nam pišite na svetovanje@ozs.si. Cene vzorcev pogodb in dokumentov ne vsebujejo 22% DDV.

Člani OZS lahko brezplačne vzorce takoj prenesete na svoj računalnik, le prijaviti se morate.

Za vsa področja, za katera so pripravljeni vzorci, vam nudimo tudi celovito storitev. Za ceno povprašajte na svetovanje@ozs.si.

 

POPLAVE 2023

Cena
nečlani
Cena
člani
Odredba o čakanju na delo doma
0.0€
0.0€
Odredba o opravljanju drugega dela zaradi posledice poplav in plazov
0.0€
0.0€

CIVILNO PODROČJE

Cena
nečlani
Cena
člani
Pogodba o zagotavljanju gostinskih storitev
80.0€
0.0€
Darilna pogodba za nepremičnino
60.0€
30.0€
Izbrisno dovoljenje za osebno služnost
20.0€
10.0€
Menjalna pogodba za nepremičnino
80.0€
40.0€
Najemna pogodba za poslovni prostor
80.0€
40.0€
Posojilna pogodba med pravnimi osebami
40.0€
20.0€
Najemna pogodba za stanovanje
80.0€
40.0€
Pogodba o donaciji
40.0€
20.0€
Pogodba o ustanovitvi stvarne služnosti
40.0€
20.0€
Sporazum o ustanovitvi osebne služnosti
40.0€
20.0€
Prodajna pogodba za avto
20.0€
10.0€
Prodajna pogodba za nepremičnino
80.0€
40.0€
Prodajna pogodba za premičnino
60.0€
30.0€
Sponzorska pogodba
40.0€
20.0€
Pogodba o obdelavi osebnih podatkov po GDPR
120.0€
60.0€
Posojilna pogodba med delodajalcem in delavcem
40.0€
20.0€

Izjave/obrazci

Popis evidenc (varstvo osebnih podatkov)
100.0€
50.0€

DAVČNO PODROČJE

Cena
nečlani
Cena
člani
Pravilnik o računovodstvu za s.p. po SRS 2016
40.0€
20.0€
Pravilnik o računovodstvu za d.o.o. po SRS 2016
40.0€
20.0€
Pravilnik o izplačilu dela plače za poslovno uspešnost
50.0€
25.0€
Pravilnik za izvajanje kontrole po ZPPDFT-1
120.0€
60.0€
Vprašalnik - fizične osebe (poenostavljen)
20.0€
10.0€
Vprašalnik - fizične osebe (običajni pregled)
20.0€
10.0€
Vprašalnik - pravne osebe in fizične osebe z dejavnostjo (poenostavljen)
20.0€
10.0€
Vprašalnik - pravne osebe in fizične osebe z dejavnostjo (običajni pregled)
20.0€
10.0€
Sklep o višini izplačila nagrade dijaku in študentu na praktičnem usposabljanju (PUD) in povračilih stroškov v zvezi z delom
30.0€
0.0€
Pisna izjava pridobitelja na podlagi 45.a člena, točke (b) (i) Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011
20.0€
0.0€

DELOVNO PODROČJE

Cena
nečlani
Cena
člani

Interni akti delodajalca

Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti in ugotavljanja prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc in opiatov na delovnem mestu
30.0€
15.0€
Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu
30.0€
15.0€
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
120.0€
60.0€
Načrt promocije zdravja na delovnem mestu
0.0€
0.0€
Zapis sestanka promocije zdravja v mikro podjetjih
30.0€
15.0€
Izjava delavca, da je seznanjen z internimi akti delodajalca
10.0€
0.0€
Akt o sistemizaciji delovnih mest
100.0€
50.0€
ENERGETSKI ZAKON in odredba za skrajšan delovni čas in delno čakanje na delo
30.0€
0.0€
Napotitev na čakanje na delo
30.0€
0.0€

Izjave/obrazci

Izjava o prevozu na delo
10.0€
0.0€
Obvestilo delavcu o poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas
10.0€
0.0€
Odreditev nadurnega dela
20.0€
10.0€
Soglasje delavca za pobot izplačila plače po 136. členu ZDR-1
20.0€
10.0€
Poizvedba o odprtju bolniškega staleža
20.0€
0.0€
Izjava delavca (glavni delodajalec)
10.0€
0.0€
Izjava delavca (splošna olajšava)
10.0€
0.0€
Izjava delodajalca računovodji, katera kolektivna pogodba dejavnosti in kateri interni akti ga zavezujejo
10.0€
0.0€

Kolektivni odpusti

Obvestilo sindikatu o postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga večjemu številu delavcev (99. člen ZDR-1)
20.0€
10.0€
Dogovor s sindikatom o določitvi kriterijev
60.0€
30.0€
Obvestilo Zavodu RS za zaposlovanje o postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev
20.0€
0.0€
Program reševanja presežnih delavcev
100.0€
50.0€

Letni dopust

Obvestilo o odmeri letnega dopusta
20.0€
0.0€
Obvestilo o odmeri sorazmernega dela letnega dopusta
20.0€
0.0€
Naknadno obvestilo o odmeri letnega dopusta zaradi novih okoliščin
20.0€
0.0€
Sporazum o izplačilu neizkoriščenega letnega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
30.0€
15.0€
Sporazum o odsotnosti z dela brez nadomestila plače
30.0€
15.0€
Izjava delavca o prejemu obvestila o letnem dopustu
10.0€
0.0€

Novo zaposlovanje

Objava prostega delovnega mesta
15.0€
0.0€
Obvestilo izbranemu kandidatu
15.0€
0.0€
Obvestilo neizbranim kandidatom
15.0€
0.0€
Potrdilo o prevzemu potrdila o prijavi v socialna zavarovanja
10.0€
0.0€

Obvezne evidence, ki jih morajo voditi delodajalci po ZEPDSV

Paket evidenc (evidenca o zaposlenih delavcih, evidenca o stroških dela, evidenca o izrabi delovnega časa in evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov)
120.0€
60.0€

Pogodbe

Podjemna pogodba
60.0€
30.0€
Pogodba o izobraževanju
60.0€
30.0€
Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas
70.0€
35.0€
Pogodba o zaposlitvi za določen čas
70.0€
35.0€
Dodatek k pogodbi o zaposlitvi zaradi dela s krajšim delovnim časom po ZSDP-1
40.0€
20.0€
Pogodba o naročilu avtorskega dela
60.0€
30.0€
Pogodba o zaposlitvi za voznika (mobilnega delavca) za prevoz blaga za nedoločen čas
70.0€
35.0€
Aneks k pogodbi o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini (208. in 209. člen ZDR-1)
70.0€
35.0€
Pogodba o zaposlitvi za voznika (mobilnega delavca) za prevoz blaga za določen čas
70.0€
35.0€
UPOKOJENCI - Pogodba za občasno ali začasno delo po ZUTD
50.0€
25.0€
Sporazum o skupnih ukrepih na delovišču – 39. člen ZVZD-1
20.0€
10.0€
Pogodba o poslovodenju
50.0€
25.0€

Prenehanje delovnega razmerja

Sporazum o prenehanju delovnega razmerja
50.0€
25.0€
Sporazumo skrajšanju odpovednega roka
20.0€
10.0€
Sporazum o prenehanju delovnega razmerja zaradi upokojitve
50.0€
25.0€
Sporazum o plačilu sorazmernega dela odpravnine - 6. odst. 91. člena ZDR-1
30.0€
15.0€
Obvestilo o uvedbi postopka izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi in vabilo na zagovor
50.0€
25.0€
Zapisnik zagovora delavca v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi
50.0€
25.0€
Obvestilo sindikatu, svetu delavcev, delavskemu zaupniku o uvedbi postopka izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zoper delavca
20.0€
0.0€
Odreditev prepovedi opravljanja dela za čas trajanja postopka izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
30.0€
15.0€
Opozorilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga
50.0€
25.0€
Obvestilo o nameravani odpovedi pogodbe o zaposlitvi - za invalide
40.0€
20.0€
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti
100.0€
50.0€
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela
100.0€
50.0€
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi nezmožnosti za opravljanje dela zaradi invalidnosti
100.0€
50.0€
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca
100.0€
50.0€
Redna odpoved iz poslovnega razloga s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi
100.0€
50.0€
Vloga komisiji za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi
100.0€
50.0€
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga
100.0€
50.0€
Soglasje za odpoved noseči delavki zaradi zapiranja podjetja
30.0€
15.0€

GOSPODARSKO PODROČJE

Cena
nečlani
Cena
člani
Akt o ustanovitvi d.o.o.
40.0€
20.0€
Družbena pogodba za d.o.o.
100.0€
50.0€
Pogodba o prokuri
100.0€
60.0€
Izjava družbenika pri prenehanju d.o.o. po skrajšanem postopku
30.0€
15.0€
Predlog za izbris iz sodnega registra brez likvidacije po ZFPPIPP
40.0€
20.0€
Izjava lastnika objekta za s.p. - 74. člen ZGD-1
10.0€
0.0€
Izjava lastnika objekta za d.o.o. - 4. člen ZSReg
10.0€
0.0€
Opomin pred izvršbo
10.0€
0.0€
Pogodba o odstopu terjatve namesto izpolnitve
60.0€
30.0€
Pogodba o poslovnem sodelovanju
60.0€
30.0€
Pooblastilo za redno poslovanje
10.0€
0.0€
Prijava terjatve v stečaj
20.0€
10.0€
Sklep družbenikov o redni likvidaciji d.o.o.
20.0€
10.0€
Sklep o določitvi poslovnega naslova – enoosebni d.o.o.
10.0€
0.0€
Sklep o določitvi direktorja - enoosebni d.o.o.
10.0€
0.0€
Sklep o prenehanju d.o.o. po skrajšanem postopku
20.0€
10.0€
Sklep o spremembi poslovnega naslova v d.o.o.
10.0€
0.0€
Sklep o spremembi sedeža - enoosebni d.o.o.
10.0€
0.0€
Sklep o spremembi sedeža - večosebni d.o.o.
10.0€
0.0€
Zavrnitev računa
10.0€
0.0€
Sklep o izplačilu dobička - večosebni d.o.o.
20.0€
10.0€

VZORCI POVEZANI S KORONAVIRUSOM

Cena
nečlani
Cena
člani
Odredba o čakanju na delo od februarja 2021
0.0€
0.0€
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
100.0€
0.0€
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi zapiranja dejavnosti po 107. členu ZDR-1
60.0€
0.0€
Odredba o začasnem delu s skrajšanim delovnim časom - julij do september 2021 (ZIUPGT)
0.0€
0.0€
Potrdilo o zaposlitvi za namen gibanja med občinami in izjava delavca
0.0€
0.0€
Izjava obrtnika-podjetnika za prehajanje med občinami
0.0€
0.0€
Izjava delavca ki opravlja terensko delo zaradi katerega je potrebno prehajanje med občinami
0.0€
0.0€
Povračilo nadomestila zaradi višje sile - izjava delavca
0.0€
0.0€
LOCK DOWN in izjava podjetnika za gibanje med regijami
0.0€
0.0€
LOCK DOWN in izjava delavca, ki opravlja terensko delo
0.0€
0.0€
LOCK DOWN in potrdilo o zaposlitvi za-namen gibanja med regijami in izjava delavca
0.0€
0.0€
LOCK DOWN in izjava delavca o obstoju okoliščin ki vplivajo na nastanek višje sile
0.0€
0.0€

V skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) potrošnike obveščamo, da ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS), kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z ZIsRPS. Spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS) je na voljo   tukaj.