Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

RECREATE

Logo_Recreate

 

 

 

 

Projekt Recreate, katerega del partnerskega konzorcija smo, prevzema izziv programskega območja v zvezi s prehodom v krožno gospodarstvo s predlaganjem modela krožnega gospodarstva za kompozitne materiale, ojačane z vlakni (FRC), ki lahko izboljšajo okoljsko trajnost programskega območja z zmanjšanjem količine proizvedenih odpadkov in izboljšanje ravnanja z odpadki FRC, ki so prisotni na programskem območju.

RECREATE izkorišča nekatere strateške rezultate projekta Retracking tako, da predlaga metodologijo recikliranja, ki omogoča uvedbo novih izdelkov iz recikliranega materiala FRC v gospodarski sistem. Model krožnega gospodarstva bosta testirala dva subjekta, ki pripadata vrednostni verigi: javni organ in podjetje, ki uporablja FRC.

Pri zbiranju odpadkov sodelujejo občani občine in osebje zasebnega podjetja. Določene bodo smernice za pravilno ravnanje z FRC odpadki na programskem območju, ki jih bodo lahko uporabljale druge družbe za ravnanje z odpadki. Odpadke bomo reciklirali in iz FRC materiala izdelovali izdelke, ki bodo certificirani in vgrajeni v javne prostore občine in v proizvodni proces podjetja. Razviti bodo protokoli za pridobitev izdelkov FRC s strani javnih organov in podjetij na programskem območju v skladu z italijansko in slovensko zakonodajo.

Cilj RECREATE je izkoristiti model krožnega gospodarstva za kompozitne odpadke, ojačane z vlakni (FRC), ki jih predlaga Retracking. Na strani odpadkov bodo prvič vključeni komunalni odpadki, s katerimi je danes največ težav pri ravnanju. Občina in podjetje bosta pridobila reciklirane FRC izdelke, s čimer bosta javnim in zasebnim subjektom prikazala možnost uporabe krožnega modela ter opredelila pot za njegovo razširitev na programsko območje.

 

Povzetek projekta

PO2 - bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki se približuje gospodarstvu z ničelno stopnjo ogljika, in odporna Evropa s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter preprečevanja in obvladovanja tveganj

SO6 - Spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo, ki učinkovito izkorišča vire

 

Tipologija: projekt kapitalizacije

 

Cilj projekta RECREATE je izboljšati poslovni model za ravnanje z materiali v kompozitih, ojačanih z vlakni (Fiber reinforced composites - FRC), in sicer z vključitvijo tako subjektov, ki proizvajajo odpadke (državljani in podjetja), in podjetij, ki ravnajo z odpadki, kot tudi subjektov, ki uporabljajo izdelke iz recikliranih FRC (občine in podjetja).
Projekt bo omogočil opredelitev smernic za ravnanje s komunalnimi in industrijskimi odpadki v FCR na  programskem območju. Te smernice bodo po zaključku projekta lahko uporabljala podjetja za ravnanje z odpadki in podjetja, ki uporabljajo FRC, za nadaljnjo uporabo modela krožnega gospodarstva. Poleg tega bodo opredeljeni postopki, s katerimi bodo javni in zasebni organi lahko pridobili izdelke v FRC, da jih bodo lahko vstavili v svoja področja pristojnosti: javni prostori za občine; industrijski procesi za podjetja, ki uporabljajo FCR. Ti postopki bodo tem ciljem omogočili, da bodo imeli orodja za sklenitev kroga materialov FRC in izvajanje modela krožnega gospodarstva.

 

Trajanje projekta: 25.09.2023 - 24.09.2025

Budget: 595.740,70

Spletna stran: https://www.ita-slo.eu/en/recreate

Povezava do Interreg programa: https://www.ita-slo.eu/sl

 

Kontaktni podatki:

- Ana Dragičević (ana.dragicevic@ozs.si; +386 (1) 58 30 828

- Jana Franetič (jana.franetic@ozs.si; +386 (1) 58 30 525

 

 

 

Logo_Recreate

 

 

 

 

 

The RECREATE project takes up the challenge of the Programme area relating to the transition to a circular economy by proposing a circular economy model for fibre-reinforced composite materials (FRC), capable of improving the environmental sustainability of the Program area by reducing the quantity of the waste produced and improving the management of FRC waste in the Programme area.

RECREATE project aims to capitalize some of the strategic results of the Interreg Italy-Slovenia 14-20 Retracking project by proposing a recycling methodology capable of introducing new products made from FRC (fibre-reinforced composites) recycled material into the economic system. The circular economy model will be tested by two entities belonging to the value chain: a public body and a company that uses FRC. The municipal FRC waste will be included for the first time, for which the greatest management difficulties currently exist, into the circular economy model. An Italian Municipality and a Slovenian private company will acquire recycled FRC products, demonstrating the possibility of applying the circular model to public and private bodies and defining the path for its extension to the Italy-Slovenia Programme area. The partnership is composed by 1 Lead Partner and 5 Project Partners from the eligible cross border area of Italy-Slovenia Programme. They represent public and private entities that cooperate through their competences and expertise (practical application of circular economy models in different sectors, technological transfer, public administration, manufacturing sector of big companies and SMEs, ESG sustainability) for the accomplishment of the project objectives.

 

The project carries out three main actions:

1) Project Coordination;

2) FRC waste collection that requires the involvement of the citizens of the municipality and the operative staff of the private company. For this action, the partners will elaborate the Guidelines for the correct identification, treatment, management and preparation of FRC waste defined in the Program area which can be used by additional waste management companies. The rules for cross-border transportation/exportation of FRC waste (from Slovenian company to Italian company responsible for the recycling process) will be identified. The operators of waste utilities will be trained. The companies of the manufacturing and small businesses sectors will benefit of capacity building activities about economic circularity, green transition and zero waste policies. These ones will be involved at one-day study visit in Italy, in order to transfer best practices on the re-usage of FRC material within the industrial sector and its interoperability with the urban sector. The citizens will be sensitized through a public campaign on recycling, re-using and collecting FRC waste. This campaign will tackle many relevant topics dealing with the right waste collection at municipal level and the practical usability of the circular economy model.

3) FRC production requires that the waste will be recycled and the resulting products will be analyzed, produced by following specific production standards, certified and integrated into the municipality's public spaces and into the company's production process. Protocols for the acquisition of FRC products will be developed by public bodies and companies in the Programme area, pertinent with Italian and Slovenian legislation. The main actions will be accompanied by communication actions, dissemination events, launching and participatory events with citizens and public and private bodies.

 

Project duration: 25.09.2023 - 24.09.2025

Budget: 595.740,70

Website: https://www.ita-slo.eu/en/recreate

Link to Interreg program: https://www.ita-slo.eu/sl

 

Contact information:

- Ana Dragičević (ana.dragicevic@ozs.si; +386 (1) 58 30 828

- Jana Franetič (jana.franetic@ozs.si; +386 (1) 58 30 525