Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Vpis v Imenik vodij gradnje

imenik vodij del

Gradbeni zakon (GZ-1) – SPREMEMBA 1. 6. 2022


Dne 22. 12. 2021 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 199/2021 objavljen Gradbeni zakon (GZ-1) . Zakon se uporablja od 1. junija 2022.

V skladu z 18. členom GZ -1, Obrtno -podjetniška zbornica Slovenije v imenik vodij gradnje vpisuje mojstre s področja gradbeništva.
 
Posameznik se lahko vpiše v Imenik vodij gradnje pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije če:

 

- ima pridobljen mojstrski izpit s področja gradbenih dejavnosti

 

– kot gospodarski subjekt ima v poslovni register vpisano dejavnost gradbeništva;
 
– imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena;
 
– imeti mora sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ali z zakonom, ki ureja trg dela, z najmanj enim posameznikom, ki zanj vodi gradnjo ( vodja gradnje).
 
V dejavnost gradbeništva  se ne šteje izvajanje tistih zaključnih gradbenih del, ki nimajo pomembnega vpliva na izpolnjevanje bistvenih zahtev.
 
 

Ohrani se pridobljene pravice že vpisanih v vse imenike, tudi glede vodij del.

 

Navodila in pogoji vpisa v Imenik vodij gradnje

 

Vlogo za vpis v Imenik vodij gradnje mora posameznik oddati na obrazcu za vpis:

 

- Vloga za vpis v imenik vodij gradnje


Vloga mora biti pravilno izpolnjena.

   

Seznam prilog potrebnih za vpis vodij gradnje

 

Posameznik mora k vlogi za vpis v imenik vodij gradnje predložiti:

  • dokazilo o državljanstvu

  • spričevalo o mojstrskem izpitu  

  • dokazilo o zaposlitvi

  • dokazilo o urejenem zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu z določili GZ (zavarovanje mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000,00 EUR)

  • dokazilo o plačani vpisnini in  (stroški postopka so navedeni na vlogi)

OZS bo posamezniku izdala potrdilo o vpisu v imenik vodij gradenj in žig z identifikacijsko številko vodje gradnje.

 

Kontaktni podatki:

 

Za splošne informacije o vpisu v Imenik  vodij gradenj se lahko obrnete na:

  • Kaja Vardijan - 01/58 30 552 - postopek vpisa v imenik  vodij gradnje

  • Suzana Kljun - 01/58 30 574 - pridobitev mojstrskega izpita

  • Božena Germelj Drstvenšek - 01/58 30 817

 

Za dodatne informacije o vpisu v Imenik vodij gradnje se lahko obrnete na sekretarja sekcije gradbincev:

  • Mateja Kroflič (dodatne strokovne informacije) - 01/ 58 30 540