Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Vpis v Imenik vodij gradnje

imenik vodij del

Gradbeni zakon (GZ-1) – SPREMEMBA 1. 6. 2022


Dne 22. 12. 2021 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 199/2021 objavljen Gradbeni zakon (GZ-1) https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3972?sop=2021-01-3972 . Zakon se uporablja od 1. junija 2022.

 

Prehodno obdobje za izvajalce del se podaljša do konec leta 2022 – (Izvajalci, ki so
na dan začetka uporabe GZ (to je 1.6.2018) opravljali dejavnost gradbeništva in ne
izpolnjujejo pogojev za opravljanje dejavnosti po tem zakonu, glede polno
zaposlenega vodje gradnje, se morajo do 31. decembra 2022 uskladiti s 16.
členom tega zakona.).

Izvajalec mora za opravljanje dejavnosti gradbeništva izpolnjevati naslednje pogoje:
 
– kot gospodarski subjekt ima v poslovni register vpisano dejavnost gradbeništva;
 
– imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena;
 
– imeti mora sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ali z zakonom, ki ureja trg dela, z najmanj enim posameznikom, ki zanj vodi gradnjo ( vodja gradnje).
 
V dejavnost gradbeništva  se ne šteje izvajanje tistih zaključnih gradbenih del, ki nimajo pomembnega vpliva na izpolnjevanje bistvenih zahtev.
 
 

Namesto dosedanjega naziva »VODJA DEL«, se uvaja naziv »VODJA GRADNJE«.

 

Ohrani se pridobljene pravice že vpisanih v vse imenike, tudi glede vodij del.

 

Navodila in pogoji vpisa v Imenik vodij gradnje

 

Vlogo za vpis v Imenik vodij del mora posameznik oddati na obrazcu za vpis:

 

- Vloga za vpis v imenik vodij gradnje


Vloga mora biti pravilno izpolnjena.


V skladu z GZ se lahko v imenik pri OZS vpisujejo posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje za vodjo gradenj.

 

Pogoj je izpolnjen, če vodja gradenj:

 • izpolnjuje pogoje za mojstra s področja gradbenih dejavnosti

   

Seznam prilog potrebnih za vpis vodij gradenj

 

Posameznik mora k vlogi za vpis v imenik vodij gradenj predložiti:

 • dokazilo o državljanstvu

 • spričevalo o mojstrskem izpitu  

 • dokazilo o zaposlitvi

 • dokazilo o urejenem zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu z določili GZ (zavarovanje mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000,00 EUR)

 • dokazilo o plačani vpisnini in  (stroški postopka so navedeni na vlogi)

OZS bo posamezniku izdala potrdilo o vpisu v imenik vodij gradenj in žig z identifikacijsko številko vodje gradenj.

 

Kontaktni podatki:

 

Za splošne informacije o vpisu v Imenik  vodij gradenj se lahko obrnete na:

 • Špela Žerjav - 01/58 30 552 - postopek vpisa v imenik  vodij gradenj

 • Suzana Kljun - 01/58 30 574 - pridobitev mojstrskega izpita

 • Božena Germelj Drstvenšek - 01/58 30 817

 

Za dodatne informacije o vpisu v Imenik vodij gradenj se lahko obrnete na sekretarja sekcije gradbincev:

 • Janko Rozman (dodatne strokovne informacije) - 01/ 58 30 540
   

Pišite nam