Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Svetovanje in nadzor nad praktičnim usposabljanjem z delom

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije na podlagi 19. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list št. 79/06) organizira in izvaja strokovni nadzor nad izvajanjem praktičnega usposabljanja z delom.

Nadzor je predvsem svetovalne narave in je priložnost, da delodajalci izrazijo svoje mnenje, podajo predloge in želje glede izvajanja praktičnega usposabljanja z delom in s tem direktno vplivajo na izobraževanje, strokovne vsebine in nivo znana svojega bodočega kadra. Z nadzorom  se prav tako preverja stanje dijaka na učnem mestu in doseganje njegovih kompetenc, glede na izobraževalni program.

Nadzor nad praktičnim usposabljanjem z delom je direktno povezan z vmesnim preizkusom, ki ga morajo dijaki s sklenjenimi individualnimi učnimi pogodbami, opraviti praviloma v 2. letniku.

Strokovni nadzornik/svetovalec predvsem svetuje in ugotavlja:

  • ali ima delodajalec izdelan učni načrt napodlagi izobraževalnega programa, po katerem mora potekati praktično usposabljanje z delom,

  • ali je z dijakom mogoče izvesti vse naloge, ki so predvidene po izobraževalnem programu,

  • ali je delodajalec zadovoljen z delom dijaka, prihajanjem na praktično usposabljanje z delom, kakšen odnos imata dijakin delodajalec in kakšen odnos ima dijak z zaposlenimi, itd.,

  • ali ima delodajalec urejeno vso dokumentacijo vzvezi s praktičnim usposabljanjem z delom (obvezna nagrada dijaku, plačilo pavšalnega prispevka za primer nezgode pri delu in poklicno bolezen, varnostni predpisi),

  • ali ima dijak na učnem mestu dnevnik, kako ga vodi in kako je urejen,

  • ali delodajalec oziroma mentor redno pregleduje dijakov dnevnik,

  • mnenje dijaka o praktičnem usposabljanju z delom, o izbiri poklica in počutju v obratovalnici, itd. 

Ob obisku strokovni nadzornik izpolni zapisnik. Po en izvod zapisnika (kopijo) prejmeta delodajalec in dijak.

V izogib neprijetnostim, ki lahko izhajajo iz neupoštevanja pogodbenih določil, delodajalcem in dijakom svetujemo, da vse morebitne težave rešujejo sproti in da se v primeru nejasnosti obrnejo na strokovno službo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

 

Kontakt:

Mitja Korunovski
Telefon: +386 1 583 05 00, e-naslov: mitja.korunovski@ozs.si

Pišite nam