Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Verifikacija učnih mest

Podatki o verifikaciji, vlogah in postopku za dijake in/ali študente

Postopek verifikacije obratovalnice je obvezen za vse delodajalce, ki praktično usposabljajo dijake v srednjem poklicnem izobraževanju ali praktično izobražujejo študente v višjem strokovnem izobraževanju. Postopek verifikacije se začne z vložitvijo vloge  za verifikacijo za dijake in študente:

Vloga za verifikacijo pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja dijakov in študentov

Izpolnjeno vlogo skupaj z zahtevanimi prilogami, ki so navedena na dnu vloge pošljete na naslov OZS. Če je vloga popolna, se postopek nadaljuje z organiziranjem komisije, ki opravi pregled obratovalnice, o katerem je delodajalec predhodno obveščen. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je za opravljanje verifikacij imenovala strokovne komisije. Komisije na podlagi veljavnih kadrovskih in materialnih pogojev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delov za dijake in praktičnega izobraževanja v delovnem procesu za študente, ugotavljajo ali obratovalnice izpolnjujejo predpisane pogoje. Na podlagi zapisnika o pregledu se obratovalnici, ki ustreza predpisanim pogojem, izda odločba o izpolnjevanju pogojev ter reprezentančno potrdilo.

Bodoči delodajalci z učnimi mesti oziroma izobraževalci morajo biti pozorni predvsem na pogoj pridobljene pedagoško-andragoške usposobljenosti, ki je obvezen pogoj za mentorja in izobraževalca dijakov in študentov. Seminarje za pridobitev pedagoško-andragoške usposobljenosti organizira tudi OZS. 

Pravilnik o verifikaciji in vodenju registra učnih mest ter o izbrisu iz registra pravi, da je delodajalec dolžan sporočiti zbornici, najkasneje v roku 8 dni, vsako spremembo podatkov, ki so vpisani v register. Prav tako je potrebno sporočiti vse nove mentorje oziroma izbris le teh, spremembe pa se podajo z vlogo za spremembo podatkov, ki se pošlje na naslov OZS.

vloga za spremembo podatkov v registru učnih mest.doc

Če delodajalec ne želi biti več vpisan v register učnih mest, to sporoči z vlogo za izbris iz registra.

vloga za izbris iz registra učnih mest.pdf

V primeru da zbornica ugotovi, da delodajalec ne izpolnjuje več predpisanih kadrovskih, materialnih ali drugih pogojev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom, mu izda odločbo o prenehanju izpolnjevanja pogojev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom dijakov ali praktičnega izobraževanja študentov.

Kontakt: Maja Turk  (T: +386 (0)1 58 30 506,  E: maja.turk@ozs.si

 

Kadrovski in materialni pogoji za izvajanje praktičnega usposabljanja dijakov

Kadrovski pogoji

Delodajalec, ki poklicno usposablja dijake z delom, mora imeti: mojstrski izpit iz ustrezne stroke, ki vključuje pedagoško-andragoška znanja ali ustrezno triletno poklicno šolo in vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj, ustrezno srednjo strokovno izobrazbo in vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj, višjo izobrazbo iz ustrezne stroke in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj, visoko izobrazbo iz ustrezne stroke in vsaj eno leto ustreznih delovnih izkušenj. Vsi našteti, razen mojstrov, morajo opraviti tudi pedagoško-andragoški seminar. Namesto delodajalca lahko izobraževanje dijaka prevzame tudi njegov zaposleni delavec, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje.

Materialni pogoji

Za izvajanje praktičnega izobraževanja v obratovalnici mora biti delovno (učno) mesto opremljeno v skladu z zahtevami posameznega programa. Oprema mora zadostiti minimalnim pogojem, ki zagotavljajo doseganje zadovoljive kakovosti izdelkov in storitev ter realizacijo ciljev praktičnega usposabljanja z delom za posamezno poklicno usmeritev. Na učne mestu mora delodajalec zagotoviti vse pogoje za varstvo in zdravje pri delu. Pri ocenjevanju primernosti obratovalnice se upošteva zlasti: delovne prostore in opremo, stroje in naprave.

 

Kadrovski in materialni pogoji za izvajanje praktičnega izobraževanja študentov

Kadrovski pogoji

Za izvajanje praktičnega izobraževanja študentov mora mentor izpolnjevati naslednji pogoj: Mentor mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško-andragoško usposobljenost po predpisanem programu in dve leti delovnih izkušenj v stroki. Izobraževalec, ki je v pomoč mentorju pa srednjo strokovno izobrazbo in pedagoško-andragoška usposobljenost po programu, ki ga predpiše UO OZS in najmanj pet let delovnih izkušenj v stroki. Mentor ali izobraževalec, ki je usposabljal dijake ali študente v praktičnem izobraževanju ali izobraževanju z delom (najmanj 2 dijaka ali študenta) in nima ustrezne pedagoško-andragoške usposobljenosti, mora pedagoško-andragoško usposobljenost pridobiti v naslednjih 2 letih, v nasprotnem primeru mu bo odvzeta možnost usposabljanja študentov.  

Materialni pogoji

Za verifikacijo mora biti zagotovljena opremljenost delovnega študijskega mesta v skladu z zahtevami izobraževalnega programa. Oprema mora zadostiti minimalnim pogojem, ki zagotavljajo doseganje zadovoljive kakovosti storitev ter realizacijo ciljev praktičnega izobraževanja za poklic (poklicni standard) v celoti. Podjetje mora ustrezati tehničnim predpisom ter mora zagotoviti izvajanje predpisov s področja varstva in zdravja pri delu (Zakona o varnosti in zdravju pri delu, Pravilnika o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb ter drugih ustreznih predpisov) ter imeti sistem kakovosti.

Opravljanje pedagoško-andragoškega seminarja

Mentorji, ki usposabljajo dijake ali študente morajo imeti opravljen  pedagoško-andragoški seminar, razen če imajo mojstrski izpit ali predhodno pridobljena pedagoško-andragoška znanja.