Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Plačevanje upravne takse

S spremembami  Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 42/07-UPB3, 126/07, 88/10,  14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) )  se je spremenil način plačevanja takse tudi za dokumente, ki jih izdaja OZS.

V primeru, da se stranka, ki ji je bil izdan dokument s strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, želi pritožiti, mora v postopku plačati upravno takso.

Plačilo upravne takse se izvede s plačilnim nalogom po  tarifni št. 2 (za pritožbo in druga pravna sredstva, ugovor zoper odločbo ali sklep,...) v znesku 18,10 EUR  in se nakaže:  

 

1) za Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo:

 • ime in naslov plačnika

 • koda namena: TAXS

 • namen nakazila: plačilo upravne takse (tar. št. 2)

 • BIC banke prejemnika: BSLJSI2X

 • IBAN prejemnika: SI56 0110 0100 0315 637

 • referenca: SI11 21113-7111002-2012

      (11 - model reference, 21113 - šifra PU MG, 7111002 - podkonto, 2012 - leto nakazila)

 • prejemnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

 

2) za Ministrstvo za infrastrukturo in prostor:

 • ime in naslov plačnika

 • koda namena: TAXS

 • namen nakazila: plačilo upravne takse (tar. št. 2)

 • BIC banke prejemnika: BSLJSI2X

 • IBAN prejemnika: SI56 0110 0100 0315 637

 • referenca: SI11 24112-7111002-2012

      (11 - model reference, 24112 - šifra PU MZP, 7111002 - podkonto,  2012 - leto nakazila)

 • prejemnik: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
   

Omenjenih navodil so se stranke dolžne striktno držati.

Pišite nam