Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Srednje poklicno, strokovno in višje strokovno izobraževanje

slikopleskar

IZOBRAŽEVANJE in KORONA VIRUS Covid 19 - pomembne informacije, obvestila in navodila:

Načrtuje se postopna vrnitev dijakov v šole ob upoštevanju zdravstvenih ukrepov. 18. maja 2020 se vrnejo v šolske klopi dijaki zaključnih letnikov z namenom popravljanja, izboljševanja in zaključevanja ocen ter pripravi na zaključni izpit ter poklicno in splošno maturo. Po presoji vodstva ter strokovnega in učiteljskega kolektiva šole se bodo lahko vrnili tudi dijaki nižjih letnikov, ki potrebujejo dodatno učno pomoč pri utrjevanju snovi in zaključevanju šolskega leta. To velja tudi za odpravljanje manjka na področju praktičnega znanja in veščin,  ki jih po presoji šole ne bi bilo moč nadomestiti v prihodnjih šolskih letih. Dijaki in vajenci lahko praktično znanje in veščine pridobivajo v šoli pri praktičnem pouku, v MICih lahko pa tudi pri delodajalcih, če je to mogoče in če so za to vzpostavljeni vsi potrebni pogoji z vidika varnega delovnega okolja v skladu s smernicami NIJZ.

 

Okrožnica šolam - sproščanje omejitvenih ukrepov

Priporočila za izvedbo zaključnega izpita (izdelek oziroma storitev z zagovorom) v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju. 

 

 

 

OZS kot uveljavljen socialni partner v imenu svojih članov zastopa interese članov pri načrtovanju, programiranju in izvajanju srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in višjega strokovnega izobraževanja. Delodajalci imajo ključno vlogo pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom. 

Izobraževanje za poklice, ki jih potrebuje obrt, je izredno dinamično. Hitre spremembe v gospodarstvu in organizaciji dela ter pojav novih poklicev, zahtevajo hitre odzive izobraževalnega sistema in institucij, ki so vključene v izobraževanje.

Prav tako se morajo tudi delodajalci kar najhitreje prilagajati tržišču in gospodarskim tokovom in temu primerno načrtovati tudi svoje kadrovanje. Potrebe po poklicno izobraženih kadrih, ki imajo primerne poklicne kompetence in sposobnosti za uspešno delo v posamezni stroki, so vse večje in večje.

Obrtništvo z novimi in prenovljenimi programi nase prevzema večjo odgovornost za izobraževanje. V srednje poklicno izobraževanje je z novimi in prenovljenimi programi uveden minimalni pogoj (24 tednov) praktičnega usposabljanja z delom, ki ga morajo dijaki/nje opraviti v delovnem procesu. Vsi dijaki/nje v srednjem poklicnem izobraževanju, morajo v treh letih izobraževanja opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih s katerimi imajo sklenjene učne pogodbe. Praktični pouk, ki se izvaja v šoli, pa se lahko v dogovoru z delodajalcem in šolo nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom pri delodajalcu. Tako se lahko praktično usposabljanje z delom poveča na maksimalno 52 tednov v treh letih izobraževanja.

Srednješolski izobraževalni programi - povezava na spletno stran MIZŠ

 

Kaj morate vedeti o praktičnem usposabljanju z delom:

Praktično usposabljanje z delom (PUD)

 

Zgibanka o poklicih (Kako do poklica?) je priročnik za učence osnovnih šol, njihove starše in strokovno javnost. Zajema najpomembnejše informacije o 36 izobraževalnih programih na srednjem poklicnem in strokovnem nivoju: Zgibanka o poklicih.pdf

Kontakt:

Mitja Korunovski
Telefon: +386 1 583 08 18
e-naslov: mitja.korunovski@ozs.si
 

poklici

Pišite nam