Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Srednje poklicno, strokovno in višje strokovno izobraževanje

slikopleskar

OZS kot uveljavljen socialni partner v imenu svojih članov zastopa interese članov pri načrtovanju, programiranju in izvajanju srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in višjega strokovnega izobraževanja. Delodajalci imajo ključno vlogo pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom. 

Izobraževanje za poklice, ki jih potrebuje obrt, je izredno dinamično. Hitre spremembe v gospodarstvu in organizaciji dela ter pojav novih poklicev, zahtevajo hitre odzive izobraževalnega sistema in institucij, ki so vključene v izobraževanje.

Prav tako se morajo tudi delodajalci kar najhitreje prilagajati tržišču in gospodarskim tokovom in temu primerno načrtovati tudi svoje kadrovanje. Potrebe po poklicno izobraženih kadrih, ki imajo primerne poklicne kompetence in sposobnosti za uspešno delo v posamezni stroki, so vse večje in večje.

Obrtništvo z novimi in prenovljenimi programi nase prevzema večjo odgovornost za izobraževanje. V srednje poklicno izobraževanje je z novimi in prenovljenimi programi uveden minimalni pogoj (24 tednov) praktičnega usposabljanja z delom, ki ga morajo dijaki/nje opraviti v delovnem procesu. Vsi dijaki/nje v srednjem poklicnem izobraževanju, morajo v treh letih izobraževanja opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih s katerimi imajo sklenjene učne pogodbe. Praktični pouk, ki se izvaja v šoli, pa se lahko v dogovoru z delodajalcem in šolo nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom pri delodajalcu. Tako se lahko praktično usposabljanje z delom poveča na maksimalno 52 tednov v treh letih izobraževanja.

 

povezava - Vpis za šolsko leto 2023/2024

Učenci osnovnih šol oz. kandidati, ki se za vpis v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja in gimnazij prijavljajo prvič, morajo prijavnico oddati najkasneje do 3. aprila 2023.

 

povezava - Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/2023

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom in vajence, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlogo bo možno oddati od 13. 6. 2022 do 23. 9. 2022.  Višina štipendije: mesečno 102,40 EUR

 

povezava - Srednješolski izobraževalni programi

 

Kaj morate vedeti o praktičnem usposabljanju z delom:

Informacije delodajalcem na praktičnem usposabljanju z delom (PUD)

 

Zgibanka o poklicih (Kako do poklica?) je priročnik za učence osnovnih šol, njihove starše in strokovno javnost. Zajema najpomembnejše informacije o 36 izobraževalnih programih na srednjem poklicnem in strokovnem nivoju: Zgibanka o poklicih.pdf

Kontakt:

Mitja Korunovski
Telefon: +386 1 583 08 18
e-naslov: mitja.korunovski@ozs.si
 

poklici