Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Srednje poklicno, strokovno in višje strokovno izobraževanje

slikopleskar

Praktično usposabljanje z delom (PUD)

Dijaki, ki so že na praktičnem usposabljanju z delom, ga še naprej izvajajo v skladu z navodili in ukrepi delodajalca. Enako velja za dijake, ki bi v tem času začeli z izvajanjem praktičnega usposabljanja z delom. Če delodajalec tega ne bo zagotavljal in sprejemal dijakov, se opravljanje praktičnega usposabljanja z delom preloži na kasnejši datum.

V teh težkih časih ste delodajalci rešilna bilka za mlade, ki pri vas lahko relativno nemoteno izvajajo praktično usposabljanje z delom, v nasprotju z izvajanjem obveznosti v šoli.

Hvala vam!

Okrožnica Ministrstva za izobraževanje znanost in šport - z dne 30. 10. 2020

 

Okrožnica Ministrstva za izobraževanje znanost in šport - z dne 14. 10. 2020

 

Priporočila Centra RS za poklicno izobraževanje

 

Priporočila NIJZ po posameznih dejavnostih. Uporabite jih za izvajanje varnega praktičnega usposabljanja z delo (PUD) v podjetju.

OZS kot uveljavljen socialni partner v imenu svojih članov zastopa interese članov pri načrtovanju, programiranju in izvajanju srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in višjega strokovnega izobraževanja. Delodajalci imajo ključno vlogo pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom. 

Izobraževanje za poklice, ki jih potrebuje obrt, je izredno dinamično. Hitre spremembe v gospodarstvu in organizaciji dela ter pojav novih poklicev, zahtevajo hitre odzive izobraževalnega sistema in institucij, ki so vključene v izobraževanje.

Prav tako se morajo tudi delodajalci kar najhitreje prilagajati tržišču in gospodarskim tokovom in temu primerno načrtovati tudi svoje kadrovanje. Potrebe po poklicno izobraženih kadrih, ki imajo primerne poklicne kompetence in sposobnosti za uspešno delo v posamezni stroki, so vse večje in večje.

Obrtništvo z novimi in prenovljenimi programi nase prevzema večjo odgovornost za izobraževanje. V srednje poklicno izobraževanje je z novimi in prenovljenimi programi uveden minimalni pogoj (24 tednov) praktičnega usposabljanja z delom, ki ga morajo dijaki/nje opraviti v delovnem procesu. Vsi dijaki/nje v srednjem poklicnem izobraževanju, morajo v treh letih izobraževanja opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih s katerimi imajo sklenjene učne pogodbe. Praktični pouk, ki se izvaja v šoli, pa se lahko v dogovoru z delodajalcem in šolo nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom pri delodajalcu. Tako se lahko praktično usposabljanje z delom poveča na maksimalno 52 tednov v treh letih izobraževanja.

Srednješolski izobraževalni programi - povezava na spletno stran MIZŠ

 

Kaj morate vedeti o praktičnem usposabljanju z delom:

Praktično usposabljanje z delom (PUD)

 

Zgibanka o poklicih (Kako do poklica?) je priročnik za učence osnovnih šol, njihove starše in strokovno javnost. Zajema najpomembnejše informacije o 36 izobraževalnih programih na srednjem poklicnem in strokovnem nivoju: Zgibanka o poklicih.pdf

Kontakt:

Mitja Korunovski
Telefon: +386 1 583 08 18
e-naslov: mitja.korunovski@ozs.si
 

poklici

Pišite nam