Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Pogoji za pristop k mojstrskemu izpitu

Skladno z 28. členom Obrtnega zakona ima pravico do opravljanja mojstrskega izpita, kdor izpolnjuje enega izmed naslednjih pogojev:

  • je pridobil srednjo poklicno izobrazbo (katerekoli smeri!) in ima vsaj tri leta izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit;

  • je pridobil srednjo strokovno izobrazbo (katerekoli smeri!) in ima vsaj dve leti izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit;

  • je pridobil višjo ali visoko strokovno izobrazbo (katerekoli smeri!) in imavsaj eno leto izkušenj na področju, nakaterem želi opravljati mojstrskiizpit.

Mojstrski izpit je sestavljen iz štirih delov:
  • praktični del (I. del);

  • strokovno-teoretični del (II. del);

  • poslovodno-ekonomski del (III. del);

  • pedagoško-andragoški del (IV. del). 

Posamezni deli mojstrskega izpita so razdeljeni na posamezne izpitne enote v skladu z izpitnim katalogom, ki je določen za vsak del mojstrskega izpita in za vsak mojstrski naziv.

Plačilo mojstrskega izpita

Kandidat mora ob prijavi k opravljanju mojstrskega izpita za posamezni mojstrski naziv poravnati prijavnino, ki je enotna za vse mojstrske nazive. K vlogi za opravljanje mojstrskega izpita mora bodoči kandidat predložiti potrdilo o plačani prijavnini.

Kandidat po prejemu obvestila o izpolnjevanju pogojev prejme obračun stroškov opravljanja mojstrskega izpita, ki je razdeljen na stroške posameznega dela mojstrskega izpita. Obračunu je priloženo toliko plačilnih nalogov, kolikor mora kandidat opraviti posameznih delov mojstrskega izpita.

Pred pristopom k posameznemu delu mojstrskega izpita mora kandidat poravnati ta del izpita. Pristop k opravljanju izpita za posamezno predmetno področje znotraj II. strokovno-teoretičnega dela mojstrskega izpita plača kandidat v enkratnem skupnem znesku za II. strokovno-teoretični del izpita, ki je naveden v ceniku in se ne razdeljuje na posamezna predmetna področja.

K prijavnici za opravljanje posameznega dela izpita mora kandidat predložiti kopijo potrdila o plačilu. V kolikor prijavnici kandidat ne priložili potrdila o plačilu dela izpita na katerega se prijavlja, njegova prijava ne bo upoštevana.

Pripeti Dokumenti: Cene Mojstrskih izpitov.pdf