Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Potek opravljanja izpita in izpitni roki

Potek opravljanja mojstrskega izpita določa Pravilnik o mojstrskih izpitih.

Na mojstrskem izpitu mora kandidat dokazati tako praktična kot strokovno – teoretična znanja, znanja iz pedagogike in andragogike ter znanja, ki so nujno potrebna za vodenje podjetja. Nedvomno je za tistega, ki danes vstopa na trg kot podjetnik, pomembno poznavanje predpisov, ki ga zavezujejo.

Zaporedje opravljanja posameznih delov mojstrskega izpita, ki je sestavljen iz praktičnega, strokovno – teoretičnega, poslovodno – ekonomskega in pedagoško – andragoškega, določa izpitni katalog. Vrstni red opravljanja posameznih delov mojstrskega izpita kandidat lahko poljubno izbira, praviloma pa mora pred opravljanjem praktičnega dela uspešno opraviti strokovno – teoretični del mojstrskega izpita.

Pravilnik o mojstrskih izpitih:

Pravilnik o mojstrskih izpitih.pdf

 

Izpitni odbori
  Mojstrski izpit za vsak mojstrski naziv je sestavljen iz štirih delov: 
 • I. praktični del;

 • II. strokovno-teoretični del;

 • III. poslovodno-ekonomski del;

 • IV. pedagoško-andragoški del.

Posamezni deli mojstrskega izpita so razdeljeni na izpitne enote in se opravljajo v skladu z izpitnimi katalogi, ki so določeni za vsak del mojstrskega izpita in za vsak mojstrski naziv.

Neobvezne pripravljalne seminarje za III. poslovodno-ekonomski in IV. pedagoško-andragoški del mojstrskega izpita organizira Izobraževalni center OZS, za I. praktični del in II. strokovno-teoretični del pa posameze srednje strokovne šole po Sloveniji (podrobnejše informacije o pripravljalnih seminarjih boste za vsak mojstrski naziv našli pri posameznemu mojstrskemu nazivu v nadaljevanju).

       
Izpitni katalogi

Izpitne kataloge za mojstrske izpite sprejme Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje. Izpitni katalogi določajo vsebino in način opravljanja posameznih delov mojstrskega izpita. V nadaljevanju so objavljeni izpitni katalogi za vsak mojstrski naziv in za vsak del mojstrskega izpita

IZPITNI KATALOGI ZA I. in II. DEL MOJSTRSKEGA IZPITA:

 Mojstrski nazivi:  

1. avtokleparski mojster

28. mojster za strojenje usnja in krzna

2. mojster avtomehanik

29. pekovski mojster

3. mojster za usnjeno galanterijo

30.dimnikarski mojster

4. mojster za usnjena oblačila

31. mojster strojnih instalacij

5. frizerski mojster

32. urarski mojster

6. mojster kozmetične nege

33. mojster biromehanik

7. mojster elektronik

34. slaščičarski mojster

8. mojster strojne mehanike

35. mojster tapetnik in dekorater

9. mojster očesne optike

36. elektroinštalaterski mojster

10. mojster šivilja-krojač

37. mojster telekomunikacij

11. mizarski mojster

38. slikopleskarski mojster

12. tesarski mojster

39. livarski mojster

13. zidarski mojster

40. fotografski mojster

14. mesarski mojster

41. mojster klepar-krovec

15. mojster izd. krznenih oblačil

42. zlatarski mojster

16. mojster avtoelektrikar

43. kamnoseški mojster

17. mojster toplotne obdelave kovin

44. železokrivski mojster

18. mojster oblikovalec kovin

45. avtoličarski mojster

19. orodjarski mojster

46.pečarski mojster

20. črkoslikarski mojster

47. mojster polagalec keramičnih oblog

21. mojster modelni mizar

48. cvetličarski mojster

22. sodarski mojster

49.vrtnarski mojste

 23. čevljarski mojster

50. kuharski mojster

 24. mojster preoblikovanja kovin

51. mojster strežbe

 25. mojster vzdrževanja tekstilij

 52. čebelarski mojster

 26. mojster splošne elektromehanike

 53. mojster suhomontažne gradnje

27. mojster stavbni steklar 54. mojster polagalec talnih oblog

 

Izpitna kataloga za III. poslovodno – ekonomski del  in IV. pedagoško – andragoški del mojstrskega izpita

Izpitni katalog za III poslovodno - ekonomski del

Izpitni katalog za IV pedagoško - andragoški del

 

 

 

 

Potek opravljanja mojstrskega izpita
Splošne informacije o poteku mojstrskega izpita:
 • Naziv mojster pridobi, kdor uspešno opravi vse dele mojstrskega izpita.        

 • Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije preverja izpolnjevanje pogojev kandidatov in določi pristopne roke, ki morajo biti zagotovljeni najmanj dvakrat na leto. Kandidat lahko prične opravljati izpite po pristopnem roku.

 • Mojstrski izpit je sestavljen iz štirih delov: praktičnega dela, strokovno-teoretičnega dela, poslovodno-ekonomskega dela ter pedagoško-andragoškega dela. Posamezni del mojstrskega izpita je razdeljen na izpitne enote, skladno z izpitnim katalogom.

 • Posamezni del mojstrskega izpita se opravlja pred pristojnim izpitnim odborom (kandidata ocenjujejo 3 različni izpitni odbori: izpitni odbor za I. praktični in II. strokovno-teoretični del, izpitni odbor za III. poslovodno-ekonomski del, izpitni odbor za IV. pedagoško-andragoški del.)

 • Posamezni deli mojstrskega izpita se lahko opravljajo v različnih izpitnih rokih. Z izpitnim katalogom se določi zaporedje opravljanja izpitov, praviloma morajo kandidati pred pristopom k praktičnemu delu opraviti strokovno-teoretični del mojstrskega izpita. Mojstrski izpit se konča z uspešno opravljenimi štirimi deli mojstrskega izpita.

 • Posamezni izpit lahko kandidat opravlja trikrat, pri čemer mora tretji pristop ponovno poravnati.

 • Kandidat mora vse izpitne obveznosti končati v roku treh let od dneva pristopnega roka.

 • Kandidat prejme izpitne roke za tekoče leto in se poljubno prijavi na posamezni izpitni rok, pri čemer si OZS pridružuje pravico odpovedi ali prestavitve izpitnega roka, v kolikor je prijavljenih premalo kandidatov.

 • K posameznemu delu mojstrskega izpita kandidat pristopi s pisno prijavo (skupaj s kopijo potrdila o plačilu izpita), ki jo najkasneje 30 dni pred izpitnim rokom pošlje na naslov: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, za mojstrske izpite, Celovška 71, 1000 Ljubljana ali po faksu na številko 01 5830 560.

 • K prijavi mora kandidat obvezno predložiti kopijo potrdila o plačilu dela mojstrskega izpita, h kateremu pristopa.

 • Kandidat se lahko prijavi na izpit tudi na podlagi elektronske prijave na spletnem naslovu: e-mojstri.

 • 7 dni pred izpitnim rokom se kandidat lahko pisno odjavi.

 • O uspehu na posameznem izpitu je kandidat obveščen pisno s sklepom najkasneje v 15 dneh po izpitnem roku.

Tukaj si lahko natisnete prijavnice za prijavo na posamezne dele mojstrskega izpita:

Prijavnica I.del.pdf

Prijavnica II.del.pdf

Prijavnica III.del.pdf

Prijavnica IV. del.pdf

 

 

Izpitni roki

Posamezni deli mojstrskega izpita se  opravljajo v različnih izpitnih rokih. Z izpitnim katalogom se določi zaporedje opravljanja izpitov, praviloma morajo kandidati pred pristopom k I. praktičnemu delu opraviti II. strokovno-teoretični del mojstrskega izpita. Kandidat prejme izpitne roke za tekoče leto, objavljeni pa so tudi na naši spletni strani, kjer je možna elektronska prijava.