Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

MOBITA SI-AT

Logo Mobita

Mobita SI AT Interreg SI-AT 2021-2027 (siehe die deutsche Version unten)

Naslov projekta: Čezmejni mobilni sistem karierne orientacije za spodbujanje talentov, veščin in interesov učencev, starih od 9 do 15 let, za poklice prihodnosti

Akronim projekta: Mobita SI-AT

Številka projekta: SIAT00002

Prednostna naloga programa: P2-A - Sposobnejša in bolj konkurenčna regija

Trajanje projekta: 01.11.2023 – 31.10.2026 (36 mesecev)

 

Povzetek projekta

Na tiste, ki se ne zavedajo svojih talentov, pri izbiri izobraževanja in poklicne poti vplivajo npr. status in ugled poklica, geografska in medijska prisotnost usposabljanj in zaposlitvenih možnosti, pritisk socialnega okolja in drugi subjektivni dejavniki.

Izbira izobraževanja in poklicne poti, ki ne ustrezata posameznikovim talentom, lahko posledično povzroči visoko stopnjo osipa v srednješolskem in visokošolskem izobraževanju ter veliko fluktuacijo na skupnem trgu dela, ki zaradi neučinkovitega koriščenja človeških virov v času pomanjkanja delovne sile še posebej trpi. Potencialni gospodarski učinki kažejo na dodano vrednost funkcionalne karierne orientacije za dolgoročno konkurenčnost v programski regiji.

Trenutni modeli karierne orientacije v SI in AT so v veliki meri odvisni od angažiranosti posameznikov oz. šol in imajo pogosto pomanjkljivost, saj talente ocenjujejo zgolj s subjektivnega vidika in jih vključujejo v postopke svetovanja.

Ocene in povratne informacije pogosto niso preveč vsebinske, še pogosteje pa ne omogočajo neposredne povezave z v prihodnost usmerjenimi poklicnimi področji.

Poleg tega so priložnosti za praktična preverjanja običajno na voljo le v mestnih središčih, hkrati se ta preverjanja običajno osredotočajo le na ozko opredeljeno ciljno skupino, kar pomeni, da učenci zaradi svoje lokacije bivališča in omejene mobilnosti na tem področju nimajo enakih možnosti.

Karierna orientacija v programski regiji je trenutno sestavljena predvsem iz posameznih regionalnih projektov; čezmejne izmenjave ali sodelovanja med ustreznimi institucijami je malo ali nič.

To stanje naj bi izboljšali s skupno razvitimi, inovativnimi in mobilnimi ukrepi na področju karierne orientacije, ki bi dosegli tudi mlade v podeželskih regijah programskega območja, jim omogočili objektivne zaključke glede njihovih talentov, jim nudili smiselno pomoč, jih podprli pri opuščanju tradicionalnih miselnih vzorcev in se osredotočili na v prihodnost usmerjena poklicna področja.

Mobita SI-AT je kratica za »mobilno testiranje talentov«, ki ga v tem projektu skupaj razvijajo PP in se preizkuša kot čezmejni pilotni projekt. Gre za mobilni model karierne orientacije, ki učencem, starim od 9 do 15 let, s poldnevnimi, interaktivnimi testnimi postopki z več postajami in s standardiziranimi ocenami zagotavlja informacije o njihovih talentih in sposobnostih za poklicna področja prihodnosti. Poleg postaj znanj in postaj za praktično preizkušanje talentov bodo s predstavitvami in vključenimi podjetji predstavljena poklicna področja, kot so obnovljivi viri energije ali digitalizacija, in talenti, ki so na katerem področju še posebej uporabni.

Poudarek in s tem glavne koristi projekta so:

 • razvoj in pilotno izvajanje inovativnega modela karierne orientacije, vključno z digitalnim in v veliki meri avtomatiziranim postopkom ocenjevanja. V ta namen PP razvijajo, preizkušajo, optimizirajo in testirajo skupne koncepte, postaje in modele vrednotenja v najmanj 75 pilotnih preizkusih z najmanj 1500 učenci ter na koncu analizirajo z evalvacijskimi ukrepi, da bi model v obliki pilotnega poročila pripravili za nadaljnjo uporabo – zlasti v izobraževalni praksi, znanosti in politiki.
 • Ciljna skupina učencev (9–15 let) je deležna nove, kakovostne in dostopne ponudbe karierne orientacije. Učitelji, šolsko osebje za poklicno usmerjanje in starši pa lahko skupaj z učenci izkoristijo rezultate testov na nadaljevalnih delavnicah. Obvezne šole na programskem območju imajo omejena sredstva in imajo koristi od sistematičnega spremljanja in podpore pri karierni orientaciji;
 • usposabljanje osebja za karierno orientacijo v programski regiji z razvojem in pilotnim izvajanjem posebnega, praktičnega usposabljanja za delo z novim modelom karierne orientacije. Ciljna skupina je najmanj 20 odraslih oseb s predhodnim znanjem, ki z usposabljanjem pridobijo nove kompetence in dodatno formalno kvalifikacijo;
 • vzpostavitev nove čezmejne strukture za spodbujanje izmenjave in sodelovanja med organizacijami za karierno orientacijo z razvojem delovne platforme SI-AT, v kateri tematsko ustrezne institucije sodelujejo pri razvoju in izvajanju novih ukrepov na področju karierne orientacije. S skupnimi analizami, razvojem konceptov, mreženjem in dogodki za izmenjavo ter razširjanjem rezultatov projektov s publikacijami in delovnimi srečanji PP dosegajo rezultate, ki bodo neposredno koristili najmanj 20 institucijam na programskem območju, ki so pomembne za karierno orientacijo.

Delovni načrt projekta

DP 1 - Platforma SI-AT za krepitev izmenjave in sodelovanja na področju karierne orientacije

DP 2  - Izboljšanje orodij in kompetenc za karierno orientacijo v programski regiji

DP 3  - Pilotno izvajanje in priprava novega modela karierne orientacije

Splošni cilj projekta

Glavni cilj projekta Mobita SI-AT je čezmejni razvoj in pilotno izvajanje mobilnega modela karierne orientacije, ki učencem, starim od 9 do 15 let, omogoča vpogled v njihove talente in sposobnosti na poklicnih področjih prihodnosti. Ob razvoju modela bodo vzpostavljeni delovna platforma, model za usposabljanje ter digitalni sistem za testiranje in ocenjevanje.

Glavni rezultati projekta

 1. Skupni razvoj, testiranje, določanje ciljev in formalizacija čezmejne stalne platforme za izmenjavo in sodelovanje institucij za karierno orientacijo na programskem območju SI-AT. Nova platforma se bo gradila s povezovanjem v mreže, dogodki za razširjanje informacij in stalno izmenjavo rezultatov projektov, problematike in primerov najboljše prakse ter se formalizirala z delovnimi sporazumi. Pod vodstvom 4 projektnih partnerjev, ki bodo predstavljali osrednjo ekipo, bo platforma odprta tudi za druge organizacije, ki se ukvarjajo s to temo. Platforma tako predstavlja rešitev problema nezadostne izmenjave in sodelovanja med ponudniki karierne orientacije v programski regiji.
 2. Usposabljanja za kvalifikacijo strokovnjakov Mobita, ki jih bodo razvili in izvedli PP v okviru DS2, bo skupno zaključilo vsaj 15 udeležencev. Ukrep usposabljanja oz. pridobivanja kvalifikacij za odrasle vodi do povečanja kompetenc v programski regiji v zvezi s karierno orientacijo in do vzpostavitve vsaj 3 regionalnih ekip Mobita.
 3. Skupni razvoj novega, mobilnega orodja za poklicno svetovanje z več postajami za učence od 9 do 15 let. Na podlagi predhodnih izkušenj posameznih PP se nov model karierne orientacije Mobita razvija v DS2-3, skozi organizacijo in izvedbo vsaj 75 pilotnih izvedb programa Mobita pa se ga preizkusi in vgradi v partnerske strukture. Za oceno in morebitno nadaljnje razširjanje bo pripravljeno podrobno pilotno poročilo. Model Mobita je tako rešitev za pomanjkanje interaktivnih, objektivnih in mobilnih orodij za karierno orientacijo v programski regiji.

Vrednost in financiranje:

Za projekt, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v višini 80 % (1.060.931,47), je namenjenih skupaj 1.326.164,36.

Več o Interreg Program Slovenija-Avstrija 2021-2027, v okviru katerega so sofinancirani čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, ki bodo prispevali k sposobnejši in bolj konkurenčna regiji: http://www.si-at.eu/2127/sl/

Partnerstvo:

ter zunanji koordinator projekta Paul Olynec (angažiran s strani VP BFI)

 

Kontaktne osebe za OZS (3 osebe) :

Vodja projekta Mobita SI-AT
Iris Ksenija Brkovič
e-pošta: iris.brkovic@ozs.si;
e-pošta projekta: interreg@bfi-burgenland.at
T: 01 5830 586
M: 030 601 687


Koordinator projekta Mobita SI-AT 
Valentina Melkić
e-pošta: valentina.melkic@ozs.si
e-pošta projekta: interreg@bfi-burgenland.at
T: 01 5830 541
M: 051 681 280


Strokovna sodelavka za področje izobraževanja Mobita SI-AT projektu
Jana Božič
e-pošta: jana.bozic@ozs.si
e-pošta projekta: interreg@bfi-burgenland.at
T: 01 5830 520
M: 031 347 362


Logo Mobita

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobita SI-AT Interreg SI-AT 2021-2027

Projekttitel: Grenzüberschreitendes, mobiles Berufsorientierungssystem zur Förderung von Begabungen, Fähigkeiten und Interessen von Schüler*innen im Alter von 9-15 Jahren für zukunftsorientierte Berufe

Kurztitel: Mobita SI-AT

Projekt-ID: SIAT00002

Programmpriorität: P2-A - Sposobnejša in bolj konkurenčna regija

Projektdauer: 01.11.2023 – 31.10.2026

 

Projektzusammenfassung

Wer sich seiner eigenen Talente nicht bewusst ist, wird für die Bildungs- und Berufswahl z.B. durch Status und Ansehen eines Berufes, geografische und mediale Präsenz von Ausbildungen und Berufsmöglichkeiten, Druck durch das soziale Umfeld und weitere subjektive Faktoren beeinflusst.

Die Wahl von Bildungs- und Karrierewegen, die nicht den eigenen Talenten entsprechen, kann in weiterer Folge zu hohen Drop-Out-Quoten in der Sekundar- und Tertiärbildung und zu hoher Fluktuation am gemeinsamen Arbeitsmarkt führen, der durch die ineffiziente Nutzung von Humanressourcen zu einer Zeit des Arbeitskräftemangels besonders leidet. Die möglichen volkswirtschaftlichen Auswirkungen zeigen den Mehrwert funktioneller Berufsorientierung für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit in der Programmregion.

Aktuelle Berufsorientierungsmodelle in SI und AT sind sehr stark vom Engagement einzelner Personen bzw. Schulen abhängig und haben oft den Nachteil, Talente rein aus subjektiver Sicht zu beurteilen und in Beratungsprozesse einfließen zu lassen.

Die Auswertungen und Rückmeldungen sind oft nur wenig aussagekräftig und bieten noch öfter keine direkte Verbindung zu zukunftsorientierten Berufsfeldern.

Darüber hinaus sind praxisnahe Testmöglichkeiten meist nur stationär in Ballungszentren verfügbar und fokussieren sich meist nur auf eine eng definierte Zielgruppe, womit es eine enorme Chancenungleichheit in diesem Bereich für Schüler*innen aufgrund ihrer geografischen Ansässigkeit und eingeschränkten Mobilität gibt.

Die Berufsorientierung in der Programmregion besteht aktuell hauptsächlich aus regionalen Einzelprojekten, grenzüberschreitender Austausch oder Zusammenarbeit zwischen relevanten Einrichtungen ist nicht bzw. kaum vorhanden.

Gemeinsam entwickelte, innovative und mobile Berufsorientierungsmaßnahmen, die junge Menschen auch in den ländlichen Regionen des Programmgebietes erreichen, ihnen objektive Rückschlüsse auf ihre Talente erlauben, aussagekräftige Hilfestellungen leisten, beim Ablegen traditioneller Denkmuster unterstützen und zukunftsorientierte Berufsfelder in den Fokus rücken, sollen hier Abhilfe schaffen.

Mobita SI-AT steht für den "Mobilen Talentecheck", der in diesem Projekt durch die PP gemeinsam entwickelt und als grenzüberschreitender Pilot getestet wird. Es handelt sich dabei um ein mobiles Berufsorientierungsmodell, welches Schüler*innen im Alter von 9-15 Jahren durch halbtägige, interaktive und stationenbasierte Testverfahren mit normierten Auswertungen Aufschlüsse über ihre Talente und Fähigkeiten hinsichtlich der Berufsfelder der Zukunft gibt. Neben Wissens- und Praxisstationen zur Talentetestung werden durch Präsentationen und eingebundene Unternehmen Berufsfelder wie z.B. in der erneuerbaren Energie oder Digitalisierung aufgezeigt und welche Talente in welchen Bereichen besonders nützlich sind.

 

Der Schwerpunkt und damit die Hauptleistungen des Projektes liegen auf:

 • der Entwicklung und Pilotimplementierung eines innovativen Berufsorientierungsmodells inkl. eines digitalen und weitgehend automatisierten Auswertungsverfahrens. Hierzu werden durch die PP gemeinsame Konzepte, Stations- und Auswertungsmodelle entwickelt, erprobt, optimiert und in min. 75 Pilotversuchen mit min. 1.500 Schüler*innen eingehend getestet und durch Evaluierungsmaßnahmen abschließend analysiert um das Modell in Form eines Pilotberichtes für weitere Nutzungen - insbesondere durch Bildungspraxis, -wissenschaft und -politik - aufzubereiten.
 • Die Zielgruppe der Schüler*innen (9-15 Jahre) profitiert durch ein neues, hochwertiges und zugängliches Berufsorientierungsangebot. Lehrer*innen, schulisches Berufsberatungspersonal und Eltern profitieren durch eigens entwickelte Nachbereitungsworkshops zur gemeinsamen Nutzung der Testresultate mit den Schüler*innen. Pflichtschulen im Programmgebiet verfügen über begrenzte Ressourcen und profitieren durch eine systematische Begleitung und Unterstützung bei der Berufsorientierung.
 • der Qualifizierung von Berufsorientierungspersonal in der Programmregion durch die Entwicklung und Pilotdurchführung einer spezifischen, praxisnahen Ausbildung zur Arbeit mit dem neuen Berufsorientierungsmodell. Die Zielgruppe sind min. 20 Erwachsene Personen mit Vorbildung, die durch die Ausbildung neue Kompetenzen und eine zusätzliche formelle Qualifikation erlangen.
 • dem Aufbau einer neuen grenzüberschreitenden Struktur zur Förderung des Austauschs und der Zusammenarbeit von Berufsorientierungsorganisationen durch die Entwicklung einer SI-AT Arbeitsplattform, in der themenrelevante Einrichtungen bei der Entwicklung und Durchführung von neuen Berufsorientierungsmaßnahmen kooperieren. Durch gemeinsame Analysen, Konzeptentwicklungen, Vernetzungs- und Austauschveranstaltungen sowie die Verbreitung der Projektergebnisse mittels Publikationen und Arbeitssitzungen erarbeiten die PP einen Output, von dem direkt vor allem die min. 20 für Berufsorientierung relevanten Einrichtungen des Programmgebietes profitieren werden.

Arbeitsplan des Projekts

1 - SI-AT Plattform zur Stärkung des Austauschs und der Zusammenarbeit in der Berufsorientierung

2  - Verbesserung der Werkzeuge und Kompetenzen für Berufsorientierung in der Programmregion

3  - Pilotimplementierung und Aufbereitung des neuen Berufsorientierungsmodells

Übergeordnetes Ziel des Projekts

Mobita SI-AT´s Hauptziel ist die grenzüberschreitende Entwicklung und Pilotimplementierung eines mobilen Berufsorientierungsmodells, welches Schüler*innen im Alter von 9-15 Jahren Aufschlüsse über ihre Talente und Fähigkeiten hinsichtlich der Berufsfelder der Zukunft gibt. Begleitend zur Entwicklung des Modells wird eine Arbeitsplattform, ein Ausbildungsmodell und ein digitales Test- und Auswertungssystem geschaffen.

Projektergebnisse

 1. Gemeinsame Entwicklung, Testung, Zielsetzung und Formalisierung einer grenzüberschreitenden, dauerhaften Plattform zu Austausch und Zusammenarbeit von Berufsorientierungs-Einrichtungen im SI-AT Programmgebiet. Die neue Plattform wird durch den Netzwerkaufbau, Verbreitungsveranstaltungen und den laufenden Austausch zu Projektergebnissen, Problemstellungen und best practice Beispielen aufgebaut und mittels Arbeitsabkommen formalisiert. Von den 4 Projektpartnern als Kernteam betrieben, soll die Plattform auch weiteren themenrelevanten Organisationen offenstehen. Die Plattform stellt somit eine Lösung für das Problem des mangelhaften Austausches und Kooperation der Berufsorientierungsanbieter in der Programmregion dar.
 2. Die in AP 2 von den PP entwickelten und durchgeführten Ausbildungen zur Qualifizierung von Mobita-Spezialist*innen werden von insgesamt min. 15 Teilnehmer*innen abgeschlossen. Die Ausbildungs- bzw. Qualifizierungsmaßnahme für Erwachsene führt zu einer Kompetenzsteigerung in der Programmregion hinsichtlich Berufsorientierung und der Schaffung von min. 3 regionalen Mobita-Teams.
 3. Gemeinsame Entwicklung eines neuartigen, mobilen, stationenbasierten Berufsberatungswerkzeuges für 9-15-Jährige. Aufbauend auf den Vorerfahrungen der einzelnen PP wird das neue Berufsorientierungsmodell Mobita in den AP 2-3 entwickelt, mittels Organisation und Durchführung von min. 75 Mobita Pilotimplementierungen getestet und in den Partnerstrukturen eingebettet. Zur Evaluierung und möglichen weiteren Verbreitung wird ein detaillierter Pilotbericht erstellt.

Das Mobita-Modell stellt somit eine Lösung für den Mangel an interaktiven, objektiven und mobilen Berufsorientierungswerkzeugen in der Programmregion dar.

Wert und Finanzierung:

Das von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zu 80% (1.060.931,47), kofinanzierte Projekt verfügt über ein Gesamtbudget von 1.326.164,36;

Erfahren Sie mehr über das Interreg-Programm Slowenien-Österreich 2021-2027, das grenzüberschreitende Projekte zwischen Slowenien und Österreich kofinanziert, die zu einer wettbewerbs- und leistungsfähigeren Region beitragen werden: http://www.si-at.eu/2127/sl/

Partnerschaft:

und der externe Projektkoordinator Paul Olynec (vom LP BFI beauftragt)

 

Kontaktpersonen bei der OZS:

Projektleiter Mobita SI-AT
Iris Ksenija Brkovič

e-pošta: iris.brkovic@ozs.si;
e-pošta projekta: interreg@bfi-burgenland.at
T: 01 5830 586
M: 030 601 687


Projektassistent Mobita SI-AT
Valentina Melkić
e-pošta: valentina.melkic@ozs.si
e-pošta projekta: interreg@bfi-burgenland.at
T: 01 5830 541
M: 051 681 280


Fachreferentin für den Bereich Bildung Mobita SI-AT
Jana Božič

e-pošta: jana.bozic@ozs.si
e-pošta projekta: interreg@bfi-burgenland.at
T: 01 5830 520
M: 031 347 362