Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Poslanstvo in temeljne naloge

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije s svojim delovanjem in komuniciranjem z javnostmi podpira in promovira tradicionalne vrednote  svojega članstva:  delavnost, marljivost, vztrajnost, poštenost, čast, etičnost, kakovost in odličnost, znanje in inovativnost. Zavzema se za ohranjanje tradicije in posebnosti obrti.  Skrbi za enakovredno vlogo območnih obrtno-podjetniških zbornic in tako kot članom, tudi njim nudi vso strokovno pomoč in podporo.  Ključno vlogo v OZS imajo strokovne sekcije, saj predstavljajo temelj povezovanja obrtnikov. Doma in v Evropski uniji se bori za boljše razmere za gospodarjenje v obrti, mikro, malih in srednjih podjetjih. Obrtniki so s svojo zbornico postali enakovreden partner v dialogu z državo in sindikati. 

 

Temeljne naloge

1. Zastopanje interesov članov pred državo

Sodelovanje z vlado, ministrstvi in državnim zborom pri kreiranju gospodarske politike ter soustvarjanje čim boljše zakonodaje za obrt, mikro, mala in srednja podjetja. Temeljno načelo na področju zakonodaje bi moralo biti »Misli najprej na male«.

2. Informiranje članov  

 • Revija Obrtnik podjetnik

 • Odnosi z javnostmi (informacije o obrti tudi v drugih medijih)

 • Internet

 • Številne druge publikacije (zborniki, učbeniki, priročniki, promocijsko gradivo)

3. Povezovanje

 • Povezovanje članov na strokovni ravni (prek 30 različnih sekcij pri OZS)

 • Na lokalni ternacionalni ravni (prek 62 območnih zbornic in krovne organizacije v Ljubljani)

4. Opravljanje storitev za člane

 • Svetovanje članom (ustanovitev podjetja - točka VEM, davki, delovno pravo in pravo socialne varnosti, gospodarsko in civilno pravo, plače, računovodstvo in knjigovodstvo, tehnična zakonodaja in standardi, ugodni finančni viri, nastopanje na tujih trgih, varstvo okolja, varnost in zdravje pri delu, elektronsko poslovanje)

 • Organizacija izobraževanj

 • Organizacija sejmov

 • Organizacija udeležbe članov na sejmih doma in na tujem

 • Organizacija poslovnih srečanj

 • MOZAIK PODJETNIH (identifikacijska kartica člana OZS in kartica tisočerih ugodnosti)

5. Izvajanje javnih pooblastil 

OZS izvaja naslednja javna pooblastila:

 • Vodi postopek izdaje, spremembe in prenehanja veljavnosti obrtnega dovoljenja

 • Izdaja sklepe o vpisu obrti podobnih dejavnosti v obrtni register

 • Vodi obrtni register kot centralno informacijsko bazo

 • Izdaja EU potrdila, s katerimi družbe oz. samostojni podjetniki dokazujejo, da v Sloveniji izpolnjujejo pogoje za opravljanje obrtnih oz. obrti podobnih dejavnosti 

 • Vodi register obrtnih mojstrov ter register sodnih izvedencev in cenilcev za področje obrtne dejavnosti

 • Organizira in izvaja mojstrske izpite

 • Izvaja postopke preverjanja in potrjevanja strokovne usposobljenosti za pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije - NPK

 • Izvaja pridobivanje temeljnih kvalifikacij in redno usposabljanje voznikov motornih vozil v cestnem prometu 

 • Izvaja postopke usposabljanja in izpitov za serviserje opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotne črpalke

 • Vodi register učnih mest -baza verificiranih obratovalnic za izobraževanje dijakov in register sklenjenih učnih pogodb

 • Vodi vmesne preizkuse in zaključne izpite v poklicnem izobraževanju ter izvaja nadzor nad praktičnim usposabljanjem z delom

 • Izdaja certifikate za izdelke domače ali umetnostne obrti

 • Izdaja in odvzema licence in licence Skupnosti za opravljanje prevozov v cestnem prometu

 • Izdaja potrdila za voznike, ki niso državljani ene od držav članic Skupnosti

 • Izdaja oznake za avtotaksi prevoze

 • Deli dovolilnice za mednarodni prevoz blaga domačim prevoznikom, vključno s CEMT dovolilnicami

 • Izdaja potrdila prevoznikom v postopku pridobitve ruske vize

 • Prijava čezmejnega občasnega opravljanja obrtnih dejavnosti za fizične in pravne osebe iz države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora inŠvicarske konfederacije.