Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Delovno pravo in socialna varnost

Svetovalci – specialisti s področja delovnega prava in prava socialne varnosti, vam nudimo pravno svetovanje s področja Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in drugih področnih zakonov ter Kolektivnih pogodb, kot so:

 • sklepanje in prenehanje pogodbe o zaposlitvi,
 • možnosti fleksibilnega zaposlovanja,
 • letni dopust in regres,
 • splošni upokojitveni pogoji,
 • nadaljevanju dejavnosti po upokojitvi,
 • uveljavljanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti ipd. Nudimo vam tudi naslednje storitve:
 • priprava splošnih aktov (sistemizacija, pravilniki) in podjetniških kolektivnih pogodb,
 • izdelava pogodbe o zaposlitvi prilagojene posameznemu delodajalcu; pregled pogodb,
 • izdelava drugih pogodb za opravljanje dela (podjemna pogodba, pogodba o avtorskem delu, pogodba o poslovnem sodelovanju),
 • priprava in vodenje postopkov v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi (redna in izredna odpoved, kolektivni odpusti, sporazumno prenehanje),
 • sestavo pravnih mnenj,
 • pripravo zakonske zahtevane kadrovske dokumentacije (evidence s področja dela ipd.),
 • sestavo pritožbe zoper odločbo upravnega organa s področja socialne varnosti,
 • pripravo pritožb zoper odločbe inšpekcijskih organov ipd.

Pogosta vprašanja in odgovori

 
Vprašanje

kaj menite o naslednji situaciji. Delavec je spremenil svoje stalno prebivališče. Natančneje, prej je delavec bival 20km stran od delovnega mesta, sedaj pa biva 100km stran od delovnega mesta( v eno smer). Sama sem prebirala zakonodajo, kjer sem v ZDR-1 našla relevantno določbo; Tretji odstavek 130. člena ZDR-1 določa, da ima delavec, če se iz razlogov na njegovi strani strošek za prevoz naknadno poveča, pravico do povračila tako povečanega stroška, vendar le, če tako določa kolektivna pogodba na ravni dejavnosti oziroma če se tako sporazume z delodajalcem. Kolektivna pogodba pa pravi; 51. člen (prevoz na delo in z dela) (1) Delavcu pripada povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela za dneve prisotnosti na delu, od bivališča, ki ga delodajalcu sporoči ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, do kraja opravljanja dela, če je bivališče od kraja opravljanja dela oddaljeno najmanj 2 km. (2) Delavec mora delodajalcu sporočiti vsako spremembo bivališča, iz katerega prihaja na delo. Če se zaradi razlogov na strani delavca strošek za prevoz na delo in z dela naknadno poveča, ima delavec pravico do povračila tako povečanega stroška za prevoz na delo in z dela, če se tako sporazume z delodajalcem. Iz teh določb po mojem mnenju izhaja, da delavec ne more pričakovati samodejnega povišanja povračila stroškov za prevoz zgolj zato, ker je spremenil kraj svojega dejanskega prebivališč in da se mora s povišanje strinjati delodajalec. Kaj menite vi, smo delavcu dolžni izplačati povišan znesek?

Ne najdete vseh odgovorov? Vprašajte nas!

e-Naslov svetovanje@ozs.si Telefon 01 58 30 553