Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Novice - Svetovalni center

novica Ste na ZRSZ zaradi zaprtja na podlagi odloka Vlade RS oddali vlogo za višjo silo?

Do petka 10. 4. je bilo stališče ZRSZ, da je zaprtje obrata zaradi odloka Vlade RS ali občine višja sila. Od tega dne dalje, pa je ZRSZ svoje mnenje spremenil (je tudi objavljeno med V&O) in pravijo, da gre v tem primeru za poslovni razlog delodajalca.

novica REK-1 in PNiPD obrazci za obdobje marec 2020 – uporaba oznake dokumenta »R«

Zavezanci naj obrazce REK-1 in PNiPD za obračunsko obdobje marec 2020 vlagajo z oznako »R«, ki se uporablja za predložitev obračunov po izteku roka. Zavezancem, ki bodo obračune vložili na tak način, ne bodo obračunane zamudne obresti. V kolikor so zavezanci navedene obrazce že vložili z oznako »O«, naj te stornirajo in jih ponovno vložijo z oznako »R«.

novica Obračun plače za marec 2020

Obračun plače za marec 2020 je najverjetneje najbolj zapleten izračun z največ neznankami v zgodovini obračunov plač.

novica REK-1 in PNiPD obrazci za obdobje marec 2020 - uporaba oznake dokumenta >R<

FURS obvešča, naj zavezanci obrazce REK-1 in PNiPD za obračunsko obdobje marec 2020 vlagajo z oznako »R«, ki se uporablja za predložitev obračunov po izteku roka. Zavezancem, ki bodo obračune vložili na tak način, ne bodo obračunane zamudne obresti. V kolikor so zavezanci navedene obrazce že vložili z oznako »O«, naj te stornirajo in jih ponovno vložijo z oznako »R«.

novica Ob vložitvi vloge na ZRSZ morate imeti predložene vse REKe do vključno februarja 2020

FURS opozarja, da če boste uveljavljali pravico do povračila nadomestila plače pri Zavodu za zaposlovanje, morate na dan vložitve vloge imeti plačane davke in predložene REK-1 obrazce za izplačilo plač za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge. To velja do vključno REK obrazca za mesec februar 2020.

novica Pri nakazilih iz ZIUZEOP uporabite kodo FAND

Združenje bank Slovenije opozarja vse izplačevalce pomoči in dodatkov, izplačanih skladno z ZIUZEOP, da na račune prejemnikov nakazujejo ločeno od izplačil rednih prejemkov, ter da pri tem uporabijo kodo namena FAND.

novica Če želite temeljni dohodek za marec prejeti do 24. 4., morate vlogo vložiti do 18. 4.

Če želite samozaposleni, kmetje, družbeniki ali verski uslužbenci dne 24. 4. 2020 na svoj TRR prejeti 350 EUR mesečnega temeljnega dohodka za marec, morate izjavo vložiti prek eDavkov do 18. 4. 2020.

novica Za refundacijo povračila nadomestila plač v breme ZZZS poseben Covid-19 zahtevek

Na podlagi določb 56. člena ZIUZEOP se nadomestila plač med začasno nezmožnostjo za delo zaradi bolezni, poškodbe izven dela, poškodbe po tretji osebi izven dela, poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, ki so sicer bremenila delodajalce zasebnega sektorja in samostojne zavezance (za prvih 30 delovnih dni), od vključno 11. 4. do 31. 5. 2020 obračunajo v breme ZZZS.

novica Od 15. aprila pozivi ZRSZ za dopolnitev vloge za povračilo nadomestila plače iz poslovnih razlogov

Rok za dopolnitev je 8 dni. Nanaša se na vloge, ki ste jih oddali po Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) v vmesnem času, pred uveljavitvijo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

novica Izjava za pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov že na voljo

Upravičeni zavezanci lahko oddajo izjavo elektronsko preko eDavkov (prekO spletnega portala eDavki ali mobilne aplikacije eDavki). Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki. V eni izjavi se uveljavljata obe ugodnosti.
Pišite nam