Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica Spremenjeni pogoji pridobivanja bančnih kreditov

Pri tovrstnih kreditodajalcih so namreč potrošniki izpostavljeni večjim tveganjem in drugačnim pravilom izterjave. Nikakor pa naj se za najem kreditov potrošniki ne odločajo pri ponudnikih, ki nimajo ustreznega dovoljenja za opravljanje dejavnosti potrošniškega kreditiranja. Slednjega ponudniki izkazujejo z na vidnem mestu objavljeno nalepko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in vpisom v Register dajalcev kreditov.

Register dajalcev kreditov za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana na podlagi 34. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16, v nadaljevanju: ZPotK-2). V skladu z drugim odstavkom 34. člena ZPotK-2 se v register vpiše dajalca kredita, ko je odločba o izdaji ali podaljšanju dovoljenja dokončna. 

V registru so vpisani dajalci kreditov, ki so pridobili dovoljenje po ZPotK-2, ki se je pričel uporabljati 2.3.2017. Dajalce kreditov z veljavnim dovoljenjem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki so pridobili dovoljenje po prej veljavnem ZPotK-1, najdete na seznemu kreditodajalcev. Dajalci kreditov z dovoljenjem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so torej vsi vpisani v register ali v seznam dajalcev kreditov.

Oglasna sporočila kreditodajalcev je potrebno zelo kritično presojati ter pred sklenitvijo pogodbe temeljito prebrati vso dokumentacijo. Če obstojijo nejasnosti, je potrebno zahtevati dodatna pojasnila. Pred sklenitvijo pogodbe je potrebno vedeti natančno koliko denarja bomo dobili, kolikšen bo mesečni obrok, koliko bomo odšteli za stroške in kakšne so ostale lastnosti kredita (obresti, zamuda, odlog plačila ipd.).

Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2) določa, da morajo ponudniki kreditov na posebej predpisanem obrazcu potrošniku pred sklenitvijo pogodbe posredovati predhodne informacije o kreditu. Za takšne predhodne informacije lahko potrošniki zaprosijo pri več kreditodajalcih hkrati, potem pa v miru in preudarno izberejo tisto ponudbo, ki jim najbolj ustreza.

Vse potrošnike bi prav tako želeli opozoriti, da nikoli ne podpisujejo neizpolnjenih obrazcev pogodb ali drugih dokumentov. Prav tako je potrebno zavrniti podpis pogodbe, če je v njej naveden višji znesek denarja od dejansko prejetega, ter dodatno zahtevati, da se vračilo kredita vrši preko TRR računa podjetja (dajalca kredita) in ne »na roke« brez ustreznega potrdila s strani dajalca kredita.

Na Tržnem inšpektoratu ugotavljajo, da potrošniki na domnevne nepravilnosti opozorijo šele takrat, ko ugotovijo, da ne morejo več plačevati anuitet in po podani prijavi upajo, da jim kredita ne bo več potrebno vrniti. V zvezi s slednjim je potrebno poudariti, da mora kreditojemalec, tudi v primeru ničnosti kreditne pogodbe, t. j. kadar je pogodba v nasprotju s Zakonom o potrošniških kreditih in v škodo potrošnika, v celoti vrniti prejeti znesek kredita. Ugotavljanje ničnosti pogodbe pa ni v naši pristojnosti, temveč to lahko ugotavljajo zgolj sodišča na zahtevo domnevnega oškodovanca.
V pristojnosti Tržnega inšpektorata je nadzor nad nebančnimi dajalci kredita, in sicer z vidika spoštovanja določil Zakona o potrošniških kreditih. Za kršitve so predpisane globe, v točno navedenih primerih pa tudi odvzem dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja. Kot že navedeno, pa Tržni inšpektorat ne more ugotavljati veljavnosti posamezne sklenjene pogodbe in je to zgolj v domeni sodišča.

novica Koliko davka bom plačal v 2020?
Zakonodajalec je končno sprejel dolgo obljubljene spremembe davčne zakonodaje.
novica Uvedba elektronskega bolniškega lista s 1. 1. 2020
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) v sodelovanju z izvajalci zdravstvenih storitev s 1. 1. 2020 uvaja elektronski bolniški list. V namen pripravlja informacijsko rešitev za izdajo obrazca »Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela« v elektronski obliki (v nadaljevanju: eBOL), ki bo omogočala postopno nadomestitev dosedanjega papirnega obrazca z eBOL.
novica Na udaru inšpektorjev so računovodski servisi
Inšpektorji v računovodskih servisih preverjajo izvajanje določb Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Ste sprejeli vse ukrepe, ki ste jih dolžni zagotoviti, izobražujete zaposlene, ste pripravljeni na obisk? V kolikor lahko odgovorite pritrdilno, se udeležite seminarja in obkljukajte tudi obvezno usposabljanje. Če pa je odgovor ne, pa se morate zagotovo udeležiti seminarja, da se izognete visokim globam!
novica Inšpektorat za delo opozarja: 1. november je skrajni rok za izplačilo regresa
Inšpektorat RS za delo opozarja, da se 1. novembra izteče zadnji rok, do katerega morajo delodajalci izplačati delavcem regres za letni dopust za leto 2019. Hkrati inšpektorat poudarja, da je 1. november določen le kot izjemen, skrajni rok, v katerem lahko delodajalci v primeru nelikvidnosti izplačajo delavcem regres, pri čemer pa je pomembno, da mora biti takšen dogovor – o možnosti kasnejšega izplačila regresa – opredeljen s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.
novica KPOP se z 31. 12. 2019 preneha uporabljati - kaj potem?
Z 31. 12. 2019 se bo Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (KPOP) prenehala uporabljati. Kaj to pomeni za delodajalce, ki jih je zavezovala le KPOP?
novica Reaktivacija upokojenca
Zadnje čase upokojenci vse pogosteje iščejo možne načine, da z dodatnim delom obogatijo družinski proračun in si dvignejo življenjski standard, saj so pokojnine precej nižje kot so bile njihove plače.
novica Bilateralni sporazum z Republiko Korejo
V začetku meseca oktobra je začel veljati bilateralni sporazum z Republiko Korejo. Ta ureja pravice napotenih delavcev in samozaposlenih oseb. Prav tako ureja pravice oseb, ki sočasno delajo ali opravljajo dejavnost v obeh državah pogodbenicah.
novica Usklajevanje vajeniške nagrade privedlo do obdavčitve dohodka vajenca
Zakon o vajeništvu določa višino vajeniške nagrade, ki se dvakrat letno usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin.
novica Tujci - rešilna bilka delodajalcev v skrajni sili!
Delodajalci pogosto iščejo rešitve za izpeljavo svojih projektov, še posebej tistih, ki jih dobijo na hitro in nepričakovano, saj kot pravijo »ČAS JE DENAR«. Če v podjetjih nimajo zadosti lastnega kadra, za izvedbo projektov in uresničitev sanj, delavce poiščejo v tujini.
Pišite nam