Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Novice - Svetovalni center

novica Časovni pregled ukrepov za samozaposlene in delavce po ZIUPPP in ZIUZEOP (mega anti koroni) (dopolnjeno 8. 4.)

Pripravili smo tabelo, iz katere izhaja kako časovno veljajo ukrepi iz ZIUPPP in ZIUZEOP. Dan uveljavitve ZIUZEOP bo/je z dnem 11. 4. 2020.

novica Ali nameravate uveljavljati izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka po ZIUZEOP? Pozor!

V petek, 10. 4. 2020, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. Če pade obveznost plačila akontacije na ta dan 10.4.2020 , morate plačati en dan prej.

novica Na ZRSZ v pripravi nova vloga za uveljavljanje povračila nadomestila plače

ZRSZ obvešča, da dosedanjo vlogo za začasno čakanje na delo do nadaljnjega umikajo s portala za delodajalce. V skladu z novo, ugodnejšo zakonodajo pripravljajo novo vlogo, ki jo bo v kratkem možno oddati na portalu.

novica Ne pozabite na plačilo davčnih obveznosti, če želite prejeti temeljni dohodek!

Interventni zakon, sprejet v Državnem zboru 2.4.2020, bo pričel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS; predvidoma 11.4.2020. Z uveljavitvijo zakona bodo delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje, upravičeni do nadomestila plač, samostojni podjetniki in družbeniki poslovodne osebe pa do temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov. Eden izmed pogojev so tudi poravnane vse zapadle neplačane obveznosti do davčne uprave. Ker plačilni promet v petek, 10.4.2020, ko zapade v plačilo akontacija davka od dohodkov pravnih oseb in akontacija dohodnine od dohodkov iz dejavnosti, ne bo deloval, zaradi velikonočnih praznikov, pozivamo davčne zavezance, da obveznosti iz tega naslova poravnajo najkasneje 9.4.2020. Akontacijo davka in poračun akontacij za januar in februar 2020 je potrebno poravnati na 9.4.2020 le, če ste davčni obračun oddali do 31.3.2020 (pojasnilo FURS)

novica Povračilo nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo in odsotnosti iz razloga višje sile

Državni zbor je včeraj, v četrtek, 2. aprila, sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

novica Samozaposleni: že imate urejen dostop do eDavkov?

Izjava za oprostitev plačila prispevkov in pridobitev temeljnega dohodka bo zgolj prek eDavkov na voljo 14. aprila 2020.

novica Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa

Določbe na podlagi interventnih zakonov, ki so bili sprejeti 20.3.2020 Ukrepi so določeni v: - Zakonu o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, - Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) - Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov

novica Sprejeti ZIUPPP samozaposlenim že sedaj omogoča avtomatičen odlog prispevkov, zapadlih od aprila do junija 2020, na 31.3.2022

Predlog ukrepov "proti korona paketa" je trenutno v parlamentarni proceduri. Že sprejeti ZIUPPP pa samozaposlenim že sedaj omogoča avtomatičen odlog prispevkov, zapadlih od aprila do junija 2020, na 31.3.2022. Pogoj je, da so zapadle obveznosti na dan 28.2. poravnane. Če niso, imate čas do 6.4.

novica Sprejet Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK)

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev omogoča, da bodo banke »kreditojemalcem« odložile plačilo kreditnih obveznosti.

novica Odlog plačila prispevkov za nosilce S.P., ki ne zaposlujejo delavcev

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) ureja tudi odlog plačila prispevkov za s.p.je, ki ne zaposlujejo delavcev. Zakon bo 28. marca objavljen v Uradnem listu in bo stopil v veljavo 29. marca.
Pišite nam