Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Novice - Svetovalni center

novica Od 14. 4. na eDavkih dostopna izjava za temeljni dohodek in oprostitev plačila prispevkov. Katerim samozaposlenim pripada?

Od 14. 4. je na eDavkih dostopna izjava za pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov. ZIUZEOP omogoča samozaposlenim (obravnavamo s.p.je in družbenike poslovodje) pridobitev temeljnega dohodka, oprostitev plačila prispevkov in dodatka za upokojence. Pravice smo ponazorili v tabeli.

novica Kaj prinaša ZIUZEOP za s.p. in družbenike poslovodne osebe (dopolnjeno 13. 4.)

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) je pričel veljati z 11. 4. 2020. Ukrepi iz zakona se uporabljajo od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020, razen če zakon ne določa drugače, pri čemer se bo veljavnost zakona podaljšala za 30 dni, v kolikor epidemija do 15.5.2020 ne bo preklicana.

novica Bolniško nadomestilo v breme ZZZS po ZIUZEOP

Zelo dobrodošel je tudi ukrep, po katerem delavcu v obdobju od 11. aprila do 31. maja 2020 nadomestilo plače izplača delodajalec v breme ZZZS (56/1 ZIUZEOP).

novica Koliko prihrani delodajalec, če ne plača PIZ in izplača krizni dodatek?

ZIUZEOP nalaga delodajalcu, da vsem delavcem, ki delajo, ob izplačilu plače izplača še krizni dodatek. To velja za obdobje od 13. 3. do 31. 5.. Krizni dodatek je oproščen plačila prispevkov in davkov in se ne všteva v letno odmero dohodnine.

novica Vlogo na ZRSZ za povračilo nadomestila plače lahko oddate od 11. 4. dalje (dopolnjeno 11. 4.)

ZRSZ je na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Ur. l. RS, št. 49/20, ZIUZEOP), ki je začel veljati 11. aprila 2020, omogočil oddajanje vloge za povračilo nadomestila plače.

novica Neizvajanje medbančnega prometa ne bo vplivalo na pravice zavezancev

Poravnane davčne obveznosti za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka bo Finančna uprava RS preverjala na dan 9. 4. 2020.

novica Od jutri vloga za povračilo nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo in višje sile

Danes, 10. aprila, je v Uradnem listu RS objavljen Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Veljati začne naslednji dan po objavi. To pomeni, da bodo od jutri, 11. aprila, delodajalci lahko elektronsko oddali vlogo na našem portalu za delodajalce.

novica Oddaja OPSV na podlagi interventnih zakonov ZIUPPP in ZIUZEOP

Zaradi sprejetja interventnih zakonov ZIUPPP in ZIUZEOP, ki za samozaposlene, družbenike in verske delavce ter kmete uvajajo ukrepa: odlog plačila prispevkov ter oprostitev plačila prispevkov, in zato potrebne prilagoditve programske podpore, se spreminjajo pravila pri oddaji obrazcev za obračun prispevkov za socialno varnost: OPSVZ, OPSVL in OPSVK (v nadaljevanju OPSV) za mesec marec 2020.

novica Ali lahko odpovem pogodbo o zaposlitvi tudi starejšemu delavcu?

Kljub temu, da je od uveljavitve novega Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1 (Ur. list RS, št. 21/2013 s spr. in dop., v nadaljevanju ZDR-1), ki velja od 12. 04. 2013 dalje preteklo že 7 let, pa so še vedno relativno pogosta zmotna razmišljanja, da že status starejšega delavca daje varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, kar pa ne drži popolnoma.

novica Primerjava čakanja na delo in odsotnosti zaradi višje sile po ZIUPPP in ZIUZEOP

ZIUPPP velja od 29. 3. dalje, vendar bo/je ZIUZEOP s svojo uveljavitvijo 11. 4. povzročil, da bo za čakanje na delo in odsotnost zaradi višje sile od 13. 3. - 31. 5. veljal ZIUZEOP, od 1. 6. - 30. 9. pa ZIUPPP.
Pišite nam