Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev - prva stran

Sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev je bila ustanovljena v letu 2003. Sekcija združuje izvajalce slikarskih, fasaderskih in pleskarskih del ter črkoslikarje. Že nekaj let pred tem pa so bili obrtniki in podjetniki navedenih strok dejavni v Odboru slikopleskarjev in črkoslikarjev, ki je na Obrtni zbornici Slovenije deloval v okviru gradbene sekcije.
 

Med slikarsko obdelavo v gradbeništvu sodijo: izdelava različnih premazov površin in barvanje gradbenih elementov na različnih podlagah; izdelava črt - črtaljenje, vzorčno valjčkanje, šabloniranje, izdelava različnih barvnih likov in figur, plastik, »špatolatov«, ornamentov, pritrjevanje štukatur in letvic, bordur, izdelava različnih imitacij (postaranja), izvedba različnih dekorativnih tehnik (nanašanje tekstilnih vlaken z gladilko, valjčkom ali brizganjem), nanašanje različnih dekorativnih premazov, kitov in lahkih ometov v notranjosti ali na fasadah objektov, kitanje in glajenje z različnimi disperzijskimi ter drugimi kiti in masami, slikanje interierjev, fasad, streh,....  V fasaderstvo sodi predvsem toplotna izolacija in zaščita stavbe pred vremenskimi vplivi. V pleskarska dela pa sodijo: pleskanje različnih mizarskih, pohištvenih, stavbnih in drugih izdelkov iz lesa, pleskanje kovinskih izdelkov in konstrukcij, zlatenje in imitacija lesa (t.i. flodranje),...

Sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev zastopa interese svojih članov predvsem na področju rednega in dopolnilnega izobraževanja kadrov, spremljanja in informiranja članov o predpisih, ki jih morajo upoštevati pri svojem delu, ter na področju promocije stroke, oblikovanja cen storitev, normativov in pravil za obračunavanje del, varnosti in zdravja pri delu, spremljave novih tehnoloških dosežkov in na vseh drugih za člane zanimivih področjih. Sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev je oblika organiziranosti v OZS, ki združuje člane v isti dejavnosti - njen položaj in način delovanja je določen v Statutu OZS, posebej pa še v poslovniku sekcije. Poslovnik določa način dela sekcije in njene organe, način volitev ter pravice in dolžnosti članov. Sekcija ima upravni odbor in predsednika sekcije.

Evropsko združenje slikopleskarjev UNIEP

Sekcija je 2013 postala članica Evropskega združenja slikopleskarjev - UNIEP, ki ima sedež v Bruslju. Ta organizacija je bila ustanovljena 1953 leta, danes pa predstavlja okoli 60.000 slikopleskarskih podjetij iz 15 Evropskih držav. Naloga UNIEP je predvsem, da kot stanovska organizacija/združenje, zastopa profesionalne slikopleskarje, zagovarja njihove interese in zagotavlja boljšo podobo poklica tako z izboljševanjem veščin, spretnosti in kompetenc članov, kot tudi s promocijo poklica med mladimi. UNIEP vodi Skupščina združenja in 7 članski Upravni odbor (UO). Član UO je že od leta 2015 tudi sekretar sekcije slikopleskarjev pri OZS. Več o UNIEP si lahko preberete na http://www.uniep.org.  Ob 65-letnici UNIEP je bila v Evropskem parlamentu v Strasburgu organizirana slavnostna seja in okrogla miza, udeležence pa je preko videoklica nagovoril tudi sekretar sekcije slikopleskarjev Igor Pipan.
 
UNIEP večkrat letno o svojih aktivnostih in dejavnosti objavlja tudi UNIEP NOVIČKE - NEWSLETTER.
 
 

 

Pišite nam