Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev - prva stran
Sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev je bila ustanovljena v letu 2003. Sekcija združuje vse izvajalce slikarskih, fasaderskih in pleskarskih del ter črkoslikarje. Že nekaj let pred tem pa so bili obrtniki in podjetniki navedenih strok dejavni v Odboru slikopleskarjev in črkoslikarjev, ki je na Obrtni zbornici Slovenije deloval v okviru gradbene sekcije.
 

Med slikarsko obdelavo v gradbeništvu sodijo: izdelava različnih premazov površin in barvanje gradbenih elementov na različnih podlagah; izdelava črt - črtaljenje, vzorčno valjčkanje, šabloniranje, izdelava različnih barvnih likov in figur, plastik, »špatolatov«, ornamentov, pritrjevanje štukatur in letvic, bordur, izdelava različnih imitacij (postaranja), izvedba različnih dekorativnih tehnik (nanašanje tekstilnih vlaken z gladilko, valjčkom ali brizganjem), nanašanje različnih dekorativnih premazov, kitov in lahkih ometov v notranjosti ali na fasadah objektov, kitanje in glajenje z različnimi disperzijskimi ter drugimi kiti in masami, slikanje interierjev, fasad, streh,....  V fasaderstvo sodi predvsem toplotna izolacija in zaščita stavbe pred vremenskimi vplivi. V pleskarska dela pa sodijo: pleskanje različnih mizarskih, pohištvenih, stavbnih in drugih izdelkov iz lesa, pleskanje kovinskih izdelkov in konstrukcij, zlatenje in imitacija lesa (t.i. flodranje),...

 

Sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev zastopa interese svojih članov predvsem na področju rednega in dopolnilnega izobraževanja kadrov, spremljanja in informiranja članov o predpisih, ki jih morajo upoštevati pri svojem delu, ter na področju promocije stroke, oblikovanja cen storitev, normativov in pravil za obračunavanje del, varnosti in zdravja pri delu, spremljave novih tehnoloških dosežkov in na vseh drugih za člane zanimivih področjih. Sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev je oblika organiziranosti v OZS, ki združuje člane v isti dejavnosti - njen položaj in način delovanja je določen v Statutu OZS, posebej pa še v poslovniku sekcije. Poslovnik določa način dela sekcije in njene organe, način volitev ter pravice in dolžnosti članov. Sekcija ima upravni odbor in predsednika sekcije.

 

Pišite nam