Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Knjiga Slikopleskarska dela

Knjiga je bila ažurirana in izdana v mesecu maju 2023. Zajema normative porabe časa in materiala ter pravila merjenja za obračun slikarskih, pleskarskih, fasaderskih, tapetarskih, črkoslikarskih oz. dekorativnih del, dodan je tudi PRIMER KALKULACIJE, izračuna stroškov in primer (pred)računa z vsemi potrebnimi vsebinami.

Normativni naj bodo primerna podlaga za dober in korekten obračunknjiga SLIKOPLESKARSKA DELA slikopleskarskih, fasaderskih, črkoslikarskih in dekorativnih del. Knjiga je namenjena slikopleskarjem, mojstrom, pedagogom, projektantom, odgovornim vodjem del, tehnikom, inženirjem, pa tudi proizvajalcem slikopleskarskih materialov, investitorjem, cenilcem oz. sodnim izvedencem, restavratorjem in tudi učencem/dijakom/vajencem.

Sekcija priporoča, da stroka vzame normative za osnovo, kajti le tako bo lahko skupaj z naročniki dosegla zadovoljstvo ob spoštovanju pravil mojstrstva v stroki. Poznavanje, spoštovanje oz. uporaba normativov pomeni tudi zmanjšanje nepotrebnih sporov med slikopleskarji in naročniki. Vsak ODGOVOREN nosilec obrtnega dovoljenja za slikopleskarska dela oz. mojster slikopleskar bi moral pri svojem delu obvladati glavne elemente teh normativov, saj bi si tako precej poenostavil in olajšal poslovanje. Za stroko je namreč zelo pomembno UPOŠTEVANJE STROKOVNEGA PRISTOPA, saj samo ta prinaša dobre rezultate (tudi za naročnike) ter smotrno rabo materiala in časa.Slikopleskarka in slikopleskar

Ta knjiga slovensko slikopleskarsko stroko postavlja ob bok najboljšim evropskim slikopleskarskim cehom, saj prenekateri evropski cehi ne premorejo normativov v svojem jeziku. So pa te norme tudi dokaz, da vsakdo ne more biti "malar". Poudarjajo namreč pomen znanja, združujejo izkušnje in izpostavljajo kvaliteto - tako materiala, predvsem pa dela. Knjiga je bila ažurirana in izdana v mesecu maju 2023.

BITI POZNAVALEC TEHNIK, MATERIALOV, KEMIJE IN TO ZNATI ZDRUŽITI Z ŽELJO NAROČNIKA - POMENI BITI PRAVI MOJSTER SLIKOPLESKAR! Mnogi pa prave mojstre slikopleskarje, ki uporabljajo NORMATIVE poimenujejo kar - OLEPŠEVALNI TEHNIK!

  • Naročilnica za knjigo Slikopleskarska dela (ažurirano v letu 2023).

 

 

OBDELAVA STIKOV SUHOMONTAŽNIH ELEMENTOV Z MASIVNIMI KONSTRUKCIJAMI

Glede obdelave stikov suhomontažnih elementov z masivnimi konstrukcijami so se suhomontažerji in slikopleskarji v preteklosti že dogovarjali, predvsem o načinu, pristojnostih in odgovornostih, ki so povezane z obdelavo stikov. Že pred leti so sklenili dogovor, ki temelji tudi na dogovorih, kot so sprejeti v nekaterih drugih državah oz. so zapisani celo v normativih.

 

Obstajajo štiri faze dela, štiri kakovostne stopnje obdelave stikov suhomontažnih elementov, ki se označujejo z oznakami K1, K2, K3 in K4, včasih pa se uporablja oznake Q1, Q2, Q3 in Q4.

 

Sprejet je bil dogovor: stik se obvezno izvede z ločilnim - dilatacijskim trakom. Ločilni trak pred postavitvijo mavčno kartonske plošče namesti suhomontažer. Izvajalec suhomontažne gradnje izvaja prvi dve fazi (K1 in K2 oz. Q1 in Q2), slikopleskar pa izvaja preostali dve fazi (K3 in K4 oz. Q3 in Q4), če seveda v pogodbi ni drugače določeno.

 

Navedene faze so sicer podrobno opisane v knjigi "SUHOMONTAŽNAGRADNJA – Standardizirani popisi del, pravila za obračun in normativi", ki jo je izdala Sekcija gradbincev – Odbor izvajalcev suhomontažnih del pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

 

Natančnejši opis vseh štirih faz najdete v prilogi.

K1 - K4 oz. Q1 - Q4K1 - K4 oz. Q1-Q4 opis

 

CENIK

Vsak slikopleskar mora imeti lasten cenik. Sekcija svetuje, da cenik temelji na Normativih porabe časa in materiala iz knjige "Slikopleskarska dela". Predstavljamo primer postavk kot pripomoček članom za pripravo njihovega lastnega cenika.

Pri pripravi lastnega cenika je potrebno upoštevati Pravilnik o načinu označevanja cen blaga in storitev.

Skladno s Pravilnikom o načinu označevanja cen blaga in storitev (Uradni list RS, št. 63/99, 27/01 in 65/03) mora vsak poslovni subjekt imeti svoj lasten cenik, kar dokazuje z navedbo svojega podjetja, logotipa, naslova in drugih poslovnih podatkov na ceniku. V pravilniku je tudi navedeno:

  1. Prodajna cena izdelka (opomba: ali storitve) je cena za enoto izdelka ali za določeno količino izdelka (opomba: ali storitve) skupaj z davkom in vsemi drugimi dajatvami.
  2. Kot vidno označeno ceno storitve se šteje, da je cenik obešen na steno poslovnega prostora oziroma tistega njegovega dela, kjer se nahajajo potrošniki (opomba: cenik naj imajo slikopleskarji s seboj, saj večina ne razpolaga s poslovnim prostorom za potrošnike/stranke. Ni dovolj, če je cenik objavljen na spletni strani slikopleskarja!).
  3. Označitev cen za storitve mora biti nedvoumna, lahko prepoznavna, čitljiva in za potrošnika na vidnem in dosegljivem mestu.
  4. Cena za storitve je nedvoumno označena, če je ni možno zamenjati s ceno druge storitve, ki se nahaja v neposredni soseščini.
  5. Velikost črk in številk na ceniku za storitve mora biti najmanj 5 mm.

Pri storitvah, pri katerih cene ni možno označiti kot cene za vrsto storitve, se ceno storitve lahko označi na enega naslednjih načinov:

- kot ceno delovne ure za izvedbo določene storitve v poslovnem prostoru izvajalca storitve ali na kraju samem,

- kot ceno vseh stroškov za izvedbo določene storitve,

- kot ceno storitve, preračunano na mersko enoto,

- kot ceno storitve, ki jo nedvoumno opredelimo na drug način in se običajno uporablja pri ponujanju določenih storitev (opomba: npr.: cena enote, cena vzorčnega primerka, ipd.).

Ob pripravi cenika upoštevajte, da je namen pravilnika (cenika) izboljšanje obveščanja potrošnikov in lažje primerjanje cen.

  • Primer postavk za lasten cenik subjekta, ki se ukvarja vsaj z enim od slikopleskarskih del najdete TUKAJ.

 

 

Posebne gradbene uzance 2020

Uzance so uzakonjeni poslovni običaji Posebne gradbene uzance 2020 in se uporabljajo v pogodbah na vseh področjih gradbeništva (tudi za zaključna gradbena dela). V Uzancah so bolj konkretno urejena posamezna vprašanja kot je to v Obligacijskem zakoniku, ki sicer ureja pogodbena razmerja – npr. projektna dokumentacija, okoliščine določanja cene, pogodbene kazni, plačila, roki, podizvajanje, kakovost, jamstvo, zavarovanja, riziko, nadzorstvo, ipd..

Izdane so kot samostojna knjižica.