Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Knjiga Slikopleskarska dela

Knjiga zajema normative porabe časa in materiala ter pravila merjenja za obračun slikopleskarskih, fasaderskih, dekorativnih in črkoslikarskih del.

Slikopleskarka in slikopleskarNormativni naj bodo primerna podlaga za dober in korekten obračun slikopleskarskih, fasaderskih, črkoslikarskih in dekorativnih del. Knjiga je namenjena slikopleskarjem, mojstrom, pedagogom, projektantom, odgovornim vodjem del, tehnikom, inženirjem, pa tudi proizvajalcem slikopleskarskih materialov, investitorjem, cenilcem oz. sodnim izvedencem, restavratorjem in tudi učencem/dijakom/vajencem.

Priporočamo, da stroka vzame normative za osnovo, kajti le tako bo lahko skupaj z naročniki dosegla zadovoljstvo. Odpravljeni bodo nepotrebni spori. Vsak ODGOVOREN nosilec obrtnega dovoljenja za področje oz. mojster bi moral pri svojem delu obvladati glavne elemente teh normativov, saj bi tako precej poenostavil in olajšal poslovanje. Za stroko je namreč zelo pomembno UPOŠTEVANJE STROKOVNEGA PRISTOPA, saj samo ta prinaša dobre rezultate (tudi za naročnike) ter smotrno rabo materiala in časa.

Ta knjiga slovensko slikopleskarsko stroko postavlja ob bok najboljšim evropskim slikopleskarskim cehom, saj prenekateri evropski cehi ne premorejo normativov v svojem jeziku. So pa te norme tudi dokaz, da vsakdo ne more biti "malar". Poudarjajo namreč pomen znanja, združujejo izkušnje in izpostavljajo kvaliteto - tako materiala, predvsem pa dela.

BITI POZNAVALEC TEHNIK, MATERIALOV, KEMIJE IN TO ZNATI ZDRUŽITI Z ŽELJO NAROČNIKA - POMENI BITI PRAVI MOJSTER SLIKOPLESKAR! Mnogi pa prave mojstre slikopleskarje, ki uporabljajo NORMATIVE poimenujejo kar - OLEPŠEVALNI TEHNIK!

 

Knjigo Slikopleskarska dela lahko naročite s priloženo NAROČILNICO.

 

 

CENIK

Upravni odbor sekcije slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri OZS je na svoji seji v mesecu maju 2019 sprejel nov PRIPOROČEN  CENIK  slikopleskarskih, fasaderskih, dekorativnih in črkoslikarskih del. Objavljen Priporočen cenik predstavlja le pripomoček članom za pripravo njihovega lastnega cenika.

Pri pripravi lastnega cenika je potrebno upoštevati Pravilnik o načinu označevanja cen blaga in storitev.

Skladno s Pravilnikom o načinu označevanja cen blaga in storitev (Uradni list RS, št. 63/99, 27/01 in 65/03) mora vsak poslovni subjekt imeti svoj lasten cenik, kar dokazuje z navedbo svojega podjetja, logotipa, naslova in drugih poslovnih podatkov na ceniku. V pravilniku je tudi navedeno:

  1. Prodajna cena izdelka (opomba: ali storitve) je cena za enoto izdelka ali za določeno količino izdelka (opomba: ali storitve) skupaj z davkom in vsemi drugimi dajatvami.
  2. Kot vidno označeno ceno storitve se šteje, da je cenik obešen na steno poslovnega prostora oziroma tistega njegovega dela, kjer se nahajajo potrošniki (opomba: cenik naj imajo slikopleskarji s seboj, saj večina ne razpolaga s poslovnim prostorom za potrošnike/stranke. Ni dovolj, če je cenik objavljen na spletni strani slikopleskarja!).
  3. Označitev cen za storitve mora biti nedvoumna, lahko prepoznavna, čitljiva in za potrošnika na vidnem in dosegljivem mestu.
  4. Cena za storitve je nedvoumno označena, če je ni možno zamenjati s ceno druge storitve, ki se nahaja v neposredni soseščini.
  5. Velikost črk in številk na ceniku za storitve mora biti najmanj 5 mm.

Pri storitvah, pri katerih cene ni možno označiti kot cene za vrsto storitve, se ceno storitve lahko označi na enega naslednjih načinov:

  • kot ceno delovne ure za izvedbo določene storitve v poslovnem prostoru izvajalca storitve ali na kraju samem,
  • kot ceno vseh stroškov za izvedbo določene storitve,
  • kot ceno storitve, preračunano na mersko enoto,
  • kot ceno storitve, ki jo nedvoumno opredelimo na drug način in se običajno uporablja pri ponujanju določenih storitev (opomba: npr.: cena enote, cena vzorčnega primerka, ipd.).

Ob pripravi cenika upoštevajte, da je namen pravilnika (cenika) izboljšanje obveščanja potrošnikov in lažje primerjanje cen.

 

Cenik najdete TUKAJ.

 


Upravni odbor sekcije slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri OZS je na svoji seji v mesecu maju 2019 sprejel nov PRIPOROČEN  CENIK  slikopleskarskih, fasaderskih, dekorativnih in črkoslikarskih del. Objavljen Priporočen cenik predstavlja le pripomoček članom za pripravo njihovega lastnega cenika.

Pri pripravi lastnega cenika je potrebno upoštevati Pravilnik o načinu označevanja cen blaga in storitev.

 

Cenik najdet tukaj.

 

Pišite nam