Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica

Ponovno dovoljen promet z zaščitnimi sredstvi

15. MAREC 2020  |   Vlasta Markoja

Vlada je z Odlokom preklicala sprejeto Odredbo o prepovedi prometa z zaščitnimi sredstvi.

Objavljena je v Uradnem listu 25/2020

Odlok o prenehanju veljavnosti Odredbe o prepovedi prometa zaščitnih sredstev

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – ura-dno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi s 4. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K

o prenehanju veljavnosti Odredbe o prepovedi prometa zaščitnih sredstev

1. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odred-ba o prepovedi prometa zaščitnih sredstev (Uradni list RS, št. 21/20).

2. člen

Ta odlok začne veljati 15. marca 2020 ob 19.00 uri.

Št. 00725-6/2020

Ljubljana, dne 15. marca 2020

EVA 2020-2711-0024

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša

predsednik

Preberite tudi:

Pišite nam