Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Sekcija vzdrževalcev tekstilij - prva stran

sekcija-vzdrzevalcev-tekstilij
KEMIČNE ČISTILNICE

Letno poročilo za upravljalce naprav za kemične čistilnice

27. 01. 2023
Avtor: Adrijana Poljanšek
KEMIČNE ČISTILNICE

Spoštovani !   

Ponovno vas spomnimo tako kot vsako leto doslej, da je potrebno posredovati do konca meseca januarja letno poročilo za upravljavce naprav na Agencijo Republike Slovenije za okolje.

Skladno z veljavnimi predpisi, ki jih določa Uredba o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 71/11 - v nadaljevanju: Uredba), je v 22. členu določeno, da upravljavec naprave za kemično čiščenje mora na podlagi podatkov iz obratovalnih dnevnikov, ki so sestavni deli poslovnika za obratovanje naprave in se vodijo za vsako napravo posebej, izdelati letno poročilo upravljavca naprave in ga do 31. januarja tekočega leta posredovati Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) za preteklo koledarsko leto. Poročilo se pošlje agenciji na obrazcu, ki ga ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh. Oblika in vsebina letnega poročila sta določeni v prilogi 2, ki je sestavni del Uredbe in jo zaradi lažjega izpolnjevanja prilagam kot prilogo temu pozivu.   

Potrebne obrazce najdete tudi na spletnem naslovu ARSO TUKAJ
 
kjer so objavljena navodila z obrazci za letno poročanje upravljavcev kemičnih čistilnic v skladu z uredbo HHOS.

Več informacij najdete TUKAJ 

Preberite tudi