Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Sekcija vzdrževalcev tekstilij - prva stran

sekcija-vzdrzevalcev-tekstilij
DEFICITARNI POKLICI

Štipendije: Možno je oddati vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice

19. 06. 2023
Avtor: Anton Šijanec
DEFICITARNI POKLICI
Od 19. junija do vključno 22. septembra 2023 lahko dijaki, ki bodo v šolskem letu 2023/2024 vpisani v 1. letnik enega od izobraževalnih programov srednjega poklicnega, srednjega strokovnega ali poklicno tehničnega izobraževanja, oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice.

 

Štipendije za deficitarne poklice v vrednosti 3.675.000 evrov

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je tudi letos januarja objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/2024 v vrednosti 3.675.000,00 EUR. Z razpisom spodbujamo k vpisu v izobraževalne programe za deficitarne poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev, in tako zagotoviti ustrezno število mladih z znanji, potrebnimi za obstoj in razvoj posameznih gospodarskih panog. Štipendijo prejmejo za celotno obdobje trajanja izobraževalnega programa. Ta mesečno znaša 118,48 EUR.

 

Kdo so kandidati?

Za štipendijo se lahko potegujejo bodoči dijaki, ki izpolnjujejo pogoje razpisa:

  • da so  v šolskem letu 2023/2024 prvič vpisani v 1. letnik,
  • da so vpisani v izobraževalne programe za pridobitev deficitarnega poklica iz nabora deficitarnih poklicev za šolsko leto 2023/2024 (seznam spodaj) ter
  • da bodo pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene.

 

Rok za oddajo vloge

Vlogo lahko bodoči dijaki oddajo od ponedeljka, 19. 6. 2023, do vključno petka, 22. 9. 2023, priporočeno po pošti ali osebno v vložišču sklada. Tudi letos je možno oddati elektronsko vlogo preko portala Moja eUprava, kjer se vlagatelji prijavijo s svojo e-identiteto (kvalificirano digitalno potrdilo ali smsPASS na mobilnem telefonu). Za mladoletne osebe odda vlogo zakoniti zastopnik s svojo e-identiteto.

 

Nabor deficitarnih poklicev za katere je možno pridobiti štipendijo v šolskem letu 2023/2024:

 

1.

kamnosek

12.

izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij

2.

inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij

13.

zidar/zidarka

3.

oblikovalec kovin orodjar/orodjarka

14.

tesar/tesarka

4.

steklar/steklarka

15.

klepar-krovec/kleparka-krovka

5.

tehnik/tehnica steklarstva

16.

izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje

6.

avtokaroserist/avtokaroseristka

17.

slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka

7.

pek/pekarka

18.

pečar-polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog

8.

slaščičar/slaščičarka

19.

gozdar/gozdarka

9.

mesar/mesarka

20.

dimnikar/dimnikarka

10.

tapetnik/tapetničarka

21.

gastronom hotelir/gastronomka hotelirka

11.

mizar/mizarka

 

 

 

Dvojezični izobraževalni programi:

22.

ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku (PTI)

23.

avtoserviser/avtoserviserka (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku

24.

predšolska vzgoja (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku

25.

mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

26.

strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

27.

kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

28.

ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v madžarskem jeziku (PTI)

 

Druge pomembne informacije

Izpostaviti velja tudi druge pomembne informacije, da:

  • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino plačila dohodnine;
  • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo ali Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice, ne more pa hkrati prejemati kadrovske štipendije;
  • v primeru, če dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto;
  • je v zaključnem letniku izobraževanja zadnje izplačilo štipendije za mesec junij.

 

Merila in izbirni postopek

Sredstva razpisa zadostujejo za 1000 štipendij. V kolikor bo vlagateljev, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa več, se bodo vloge razvrščale po naslednjih merilih:

  • višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole,
  • višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

 

Dodatne informacije

Več informacij o razpisu za štipendije za deficitarne poklice najdete tukaj.

Za dodatne informacije za prijavitelje smo dosegljivi tudi po e-pošti: deficitarne@sklad-kadri.si in na telefonski številki 01/ 43 41 536 v času uradnih ur.