Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Solidarnostna sobota/obvezen solidarnostni prispevek po ZIUOPZP

04. 09. 2023
Avtor: Jasmina Malnar Molek

ZIUOPZP je uvedel začasni ukrep solidarnostne delovne sobote in obvezen solidarnostni prispevek.

Solidarnostna sobota

Delodajalec lahko, za zagotovitev dela sredstev za omilitev škode nastale zaradi poplav in plazov, določi eno delovno soboto v letu 2023 in eno v letu 2024 kot solidarnostno delovno soboto (če delovni proces poteka tudi v soboto, se lahko določi kateri drug dan). Posvetovanje o delovni soboti je potrebno izvesti s sindikatom, svetom delavcev ali delavskim zaupnikom, če tega ni, pa z delavci v podjetju. Delo opravljajo le delavci, ki so predhodno podali pisno soglasje.

Obračun plače: Delavec je za delo na solidarnostno soboto upravičen do plačila za nadurno delo.

Prispevek delavca: neto plača

Prispevek delodajalca: enak znesek kot ga prispevajo delavci.

Poročanje: Obračun prispevkov se predloži na posebnem obrazcu na FURS. Plačilo se izvede v 10 dneh po predložitvi obračuna.

Prispevek se nakaže v Sklad za obnovo Slovenije.

Obvezni solidarnostni prispevek

Zavezanci za plačilo prispevka so fizične in pravne osebe, razen zavezancev, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Prispevka ne bodo nosile fizične osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, če osnova za obračun solidarnostnega prispevka ne presega 35% povprečne plače zaposlenih v RS za leto 2023 oz. 2024.

Osnova za obračun prispevka:

  • fizičnih oseb je vsota bruto dohodkov, ki se vštevajo v letno odmero dohodnine (vsi dohodki, ki so obdavčeni sintetično), vključno z izplačilom dela plače za poslovno uspešnost. Prav tako se prispevek obračuna od vseh ostalih dohodkov, ki jih prejme fizična oseba in so obdavčeni cedularno (najemnine, obresti, dividende, dobiček iz kapitala).
  • fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, je davčna osnova pred uveljavljanjem olajšav in izgub.
  • pravnih oseb je davčna osnova pred uveljavljanjem olajšav in izgub.

Prispevek se obračuna od osnove v višini:

  • za fizične osebe 0,3%
  • za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in pravne osebe 0,8%

Obvezni solidarnostni prispevek odmeri

  • za fizično osebo - FURS v postopku odmere dohodnine
  • za fizično osebo, ki opravlja dejavnost in ugotavlja davčno osnovo po normiranih odhodkih - FURS z izdajo odločbe o odmeri prispevka
  • za pravne osebe - pravna oseba sama v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb

Obvezni solidarnostni prispevek se ne šteje za davčno priznan odhodek po določbah ZDDPO-2 in ZDoh-2.

Solidarnostni prispevek se za posamezno leto zmanjša za vplačila iz naslova solidarnostnih sobot, vendar največ do višine obveznega solidarnostnega prispevka.

 

prispevek delavca  
bruto plača 2.200
neto plača 1.450
prispevek delavca sobota 67
prispevek na letni ravni 79,2
razlika  za doplačilo 13
   
prispevek delodajalca  
davčna osnova podjetja 20.000
prispevek na letni ravni 160
solidarnostna sobota 67
razlika za doplačilo 93