Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
SPREJETI UKREPI

Sprejeti ukrepi za ohranitev delovnih mest in delovanja gospodarstva

18. 08. 2023
Avtor: OZS
SPREJETI UKREPI

Novela Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč predvideva prvi sveženj ukrepov za omilitev posledic obsežnih poplav, ki so Republiko Slovenijo prizadele 4. in 5. avgusta 2023. Novela med drugim uvaja prve ukrepe za ohranitev delovnih mest in delovanja gospodarskih subjektov.

Poplave so zelo prizadele gospodarstvo in trg dela, zato je bilo nujno zagotoviti ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč gospodarstvu. Sprejeta novela zakona predvideva dva pomembna ukrepa za trg dela in gospodarstvo, to je povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in zaradi odsotnosti iz razloga višje sile ter višje nadomestilo za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče poplave.

Višja sila

Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče poplave, bo upravičen do višjega nadomestila plače, in sicer v višini 80 odstotkov plače, ki bi jo zaposleni prejel, če bi delal, pri čemer nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače.

Delodajalec bo lahko pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje uveljavljal pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavca, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče poplave. Izplačana nadomestila plač delavcev bo Slovenija povrnila v celoti, upravičenost do povračila nadomestil plač pa bo trajala od 3. avgusta 2023 do 31. decembra 2023. 

Podrobneje o ukrepu >>> 

Kako pravilno izpeljati postopek odsotnosti delavca z dela zaradi višje sile >>>

Oddaja vlog za povračilo nadomestila plače zaradi posledic poplav >>>

 

Čakanje na delo 

Novela zakona določa pravico do delnega povračila nadomestila plače tudi za delavce na začasnem čakanju na delo, ki jo lahko, z izjemami določena v noveli zakona. Pravico lahko uveljavlja vsak delodajalec v Sloveniji, registriran najpozneje na 2. avgust 2023, ki delavcem začasno ne more zagotavljati dela zaradi posledic poplav. Višina delnega povračila nadomestila plače znaša 80 odstotkov nadomestila plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II) in je omejena z višino povprečne mesečne plače v Sloveniji za mesec maj 2023. Novela zakona določa možnost podaljšanja delnega povračila nadomestila plače s sklepom Vlade do 31. decembra 2023. 

Delodajalec lahko napoti posameznega delavca na začasno čakanje na delo največ za obdobje od 3. avgusta 2023 do 31. oktobra 2023 in ob tem uveljavlja pravico do delnega povračila nadomestila plače z vlogo pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v 15 dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo. 

Delavec bo imel za čas začasnega čakanja na delo pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove iz sedmega odstavka 137. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), pri čemer nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače.

V primeru odpuščanj delavcev iz poslovnega razloga in delitve dobička, novela zakona vsebuje varovalko. Delodajalci, ki so uveljavljali pravico do povračila nadomestila plače tako za primer čakanja na delo kot višje sile, bodo morali v primeru teh ravnanj prejeta sredstva vrniti v celoti. 

Podrobneje o ukrepu >>> 

Kako pravilno izpeljati postopek čakanja na delo >>>

Oddaja vlog za povračilo nadomestila plače zaradi posledic poplav >>>

 

Pomoč samozaposlenim 

Samozaposleni, ki so bili registrirani za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. julija 2023 do uveljavitve novele zakona in dejavnosti zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po poplavah iz avgusta 2023, novela zakona predvideva pomoč v višini 1200 evrov na mesec za avgust, september, oktober, november in december 2023, ki bo oproščena vseh davkov in prispevkov. Za izplačilo pomoči za samozaposlene bo treba predložiti izjavo preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (FURS).

Pomoč za samozaposlene v kulturi, ki so v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo registrirani v razvidu samozaposlenih v kulturi in imajo pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz proračuna Republike Slovenije, bo znašala 760 evrov na mesec, pomoč za upravičence kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pa bo znašala 1020 evrov na mesec.  Za izplačilo pomoči za samozaposlene bo potrebno predložiti izjavo preko informacijskega sistema FURS. 

Podrobneje o ukrepu >>>

 

Prijava škode podjetij 

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na pobudo gospodarstva omogočilo dodaten rok za prijavo škode podjetij v poplavah, in sicer do 20. septembra 2023. Ministrstvo opozarja, da morajo podjetja, ki za sanacijo potrebujejo predplačilo pomoči v višini do 10 odstotkov ocenjene škode, prijavo oddati do 1. septembra 2023. Podjetja, ki ne potrebujejo predplačila, pa lahko oddajo prijavo škode do 20. septembra 2023.

Podrobneje o ocenjevanju škode v gospodarstvu (upravičenci, postopek in dodatna pojasnila) >>>

Prijava škode na strojih in opremi, škode zaradi uničenja zalog in škode zaradi izpada prihodkov >>>

 

7 dni plačane odsotnosti za prostovoljce 

Za namen sodelovanja pri pomoči odpravljanja posledic naravne nesreče poplave, bodo prostovoljci imeli pravico do dodatne plačane odsotnosti z dela v obsegu največ sedem delovnih dni, ki jo delodajalcem povrne Slovenija. Prostovoljec bo moral upravičenost do odsotnosti izkazati na podlagi potrdila prostovoljske organizacije o opravljenem prostovoljskem delu, izplačana nadomestila plač prostovoljcev pa bo Slovenija povrnila v celoti.

 

 

Preberite tudi