Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
NOVE OMREŽNINE

Omrežnine za električne odjemalce do oktobra ostajajo nespremenjene

12. 06. 2024
Avtor: Anton Šijanec
NOVE OMREŽNINE

Svet Agencije za energijo se je na svoji 114. redni seji seznanil s potekom uvajanja novega načina obračunavanja omrežnine. Na podlagi izčrpnega poročila o pripravljenosti informacijskih sistemov za izdajanje računov odjemalcem je svet agencije na predlog vodstva agencije sprejel odločitev, da se začetek uporabe prenove obračuna omrežnine prestavi na 1. oktober 2024. Metodologija in tarifne postavke za vse uporabniške skupine ostajajo nespremenjene.

Vrsta različnih pobud in interesov

Agencija že ves čas sproti spremlja stanje uvajanja nove metodologije obračuna omrežnine. V zadnjih dveh mesecih je prejemala pobude za spremembo metodologije in prestavitev novega obračuna omrežnine, in sicer za kar dve leti. Pobude za prestavitev so bile različne, predvsem pa interesno obarvane.

Svet agencije je vse pobude obravnaval in ugotovil, da ni strokovnih argumentov oziroma razlogov za vsebinsko spremembo metodologije. Metodologija in tarifne postavke omrežnine za vse uporabniške skupine ostajajo enake.

Prestavitev na jesen tudi v interesu dobaviteljev

Na agencijo so se obrnili tudi dobavitelji električne energije in opozorili na tveganja, do katerih lahko pride pri izdajanju računov za oskrbo z električno energijo, saj še vedno niso izvedli vseh potrebnih testiranj za odpravo morebitnih napak. Agencija je zato opravila številne dodatne aktivnosti ter vzpostavila podrobno poročanje o stanju projekta. Tako je pridobila obsežne informacije ter podatke deležnikov o pripravljenosti informacijskih sistemov na nov način obračunavanja omrežnine. Z analizo stanja in razvoja na projektu se je na zadnji seji podrobno seznanil tudi svet agencije.

Analiza stanja je pokazala, da so dobavitelji k navedenemu projektu pristopili različno in da razvoj informacijskih sistemov pri določenih deležnikih še ni v celoti končan, zato niso opravili vseh testiranj.

Ključni razlog so možne napake pri izdaji računov

Na podlagi grobih ocen bi ob uvedbi prenove obračuna s 1. 7. 2024 lahko obstajalo tveganje za morebitne napake pri izdaji računov, in sicer v obsegu do enega odstotka vseh odjemalcev. Da bi se morebitnim napakam pri izdaji računov izognili in za odpravo zadnjih težav, je vodstvo agencije svetu agencije predlagalo trimesečno prestavitev začetka uporabe novega sistema obračunavanja omrežnine. Predlagana prestavitev glede na zagotovljen napredek projekta pri določenih deležnikih v celoti sledi zahtevam dobaviteljev glede potrebnega časa za testiranje njihovih sistemov.

Na podlagi predstavljenih dejstev je svet agencije predlog vodstva o trimesečnem zamiku uvedbe novega obračuna omrežnine podprl.

Nov obračun omrežnine torej z oktobrom

Čeprav metodologija velja že dve leti, je to zaradi enakega razloga že druga prestavitev, zato bo agencija do 1. 10. 2024 na podlagi poročil deležnikov aktivno spremljala razvoj priprave informacijskih sistemov in po potrebi sprejemala ukrepe za zagotovitev nemotenega prehoda na nov obračun omrežnine s 1. 10. 2024.

 

 

Vir: AE