Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
UREDBA - KOZMETIČNI IZDELKI

Objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe o kozmetičnih izdelkih

24. 07. 2023
Avtor: Vlasta Markoja
UREDBA - KOZMETIČNI IZDELKI

21. julija 2023 je bila v Uradnem listu Republike Slovenije številka 79/2023 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o kozmetičnih izdelkih (uredba), ki usklajuje mikrobiološke pogoje, določa jezik v katerem mora biti dostopna dokumentacija za kozmetične izdelke, ureja profesionalno uporabo ter predpisuje kazni za kršitve določb uredbe.

Glavne novosti, ki jih prinaša Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o kozmetičnih izdelkih so:

  • sprememba mikrobioloških pogojev

Uredba usklajuje mejne vrednosti glede mikrobiološke ustreznosti kozmetičnih izdelkov z vrednostmi, ki so določene z evropskim standardom EN ISO 17516:2014 Kozmetika – Mikrobiologija – Mikrobiološke mejne vrednosti.

  • določa jezik, v katerem mora biti dokumentacija za kozmetične izdelke

S to določbo, zaradi jasnejše določitve te zahteve, podrobneje določamo informacije in podatke v dokumentaciji za kozmetične izdelke, ki morajo biti na voljo v slovenskem jeziku. Določba ne uvaja novih zahtev, saj so podjetja, ki imajo sedež v Sloveniji in so odgovorne osebe za kozmetične izdelke, morala že na podlagi sedaj veljavnih določb 11. člena Uredbe št. 1223/2009 imeti dokumentacijo za kozmetične izdelke v jeziku, ki ga brez težav razumeta pristojna organa (v Sloveniji torej v slovenskem jeziku). Spremenjena in dopolnjena uredba podrobneje določa le odstopanja od določbe v tretjem odstavku 11. člena Uredbe št. 1223/2009 za izvorne vire (tehnične in znanstvene informacije), ker služijo za pripravo te dokumentacije, ki so lahko v angleškem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti torej na voljo informacije in podatki, ki so navedeni v točkah od a) do e) drugega odstavka 11. člena Uredbe št. 1223/2009, medtem ko so lahko dokazila, laboratorijska poročila, strokovna mnenja, strokovni članki in tako dalje v angleškem jeziku.

Podjetja morajo uskladiti dokumentacijo z informacijami o kozmetičnem izdelku z zahtevami iz uredbe najpozneje v šestih mesecih.  

  •  profesionalna uporaba kozmetičnih izdelkov

Uredba št. 1223/2009 zelo natančno regulira uporabo sestavin, ki bi lahko bile za zdravje ljudi posebej tvegane. Kozmetični izdelki, ki vsebujejo take snovi, se lahko uporabljajo samo v skladu z omejitvami iz Priloge III (člen 14) k Uredbi št. 1223/2009. Pri številnih snoveh v Prilogi III je med omejitvami (stolpec h) ter med pogoji uporabe in opozorili (stolpec i) tudi omejitev na izključno poklicne uporabnike ("samo za poklicno uporabo"). S to omejitvijo Uredba št. 1223/2009 zagotavlja, da kozmetične izdelke, ki vsebujejo določene sestavine, ali vsebujejo nekatere sestavine v višjih koncentracijah kot izdelki za splošno uporabo, ali ne vsebujejo določenih opozoril, ki so obvezna pri izdelkih, ki so namenjeni za običajne potrošnike, lahko nanašajo in uporabljajo le usposobljene osebe pri izvajanju svoje poklicne dejavnosti. Varna uporaba takih kozmetičnih izdelkov je odvisna od doslednega in odgovornega upoštevanja opozoril in podrobnih navodil za uporabo. Ta omejitev temelji na predpostavki, da imajo ustrezno stopnjo strokovne usposobljenosti oziroma strokovne izkušnje o pravilni uporabi kozmetičnega izdelka samo poklicni uporabniki.

Za pravilno izvajanje in doseganje ciljev Uredbe št. 1223/2009 morajo odgovorne osebe in distributerji na podlagi nove določbe v uredbi zagotoviti, da so kozmetični izdelki, ki so na podlagi zakonskih omejitev sestavin omejeni le na poklicno uporabo, na voljo le poklicnim uporabnikom.

Povezava do uradnega lista

Vir: Ministrstvo za zdravje