Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Sekcija kovinarjev - prva stran

novica Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil vavčer za prenos lastništva.

 Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni:  
- prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi (vsaj 50 % osnovnega kapitala družbe) ali
- prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzemnika (72a. člen ZGD-1).

Ključni poudarki pa so, da podjetje lahko vloži vlogo za pridobitev vavčerja, če/ko:
-    gre za mikro, malo ali srednje podjetje (manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 mio EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 mio EUR) s sedežem v RS, ki je organizirano kot kapitalska družba ali s.p.,
-    na dan oddaje vloge na SPS in ves čas trajanja postopka mora imeti podjetje vsaj 1 zaposlenega (šteje tudi nosilec s.p. in družbenik-poslovodja, zavarovan na podlagi 16. člena ZPIZ-2),
-    opravi brezplačni svetovalni intervju,
-    pridobi predhodno potrdilo Spirita (ga boste dobili s strani Spirita v roku 5 delovnih dni),
-    prenese več kot 50 % osnovnega kapitala družbe, če gre za d.o.o.,
-    uveljavljate lahko samo aktivnosti, začete po 22. 11. 2019,
-    strošek DDV ni upravičen strošek.

S pomočjo vavčerja lahko podjetje pridobi subvencijo od 500,00 EUR do 9.000,00 EUR  oz. do 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov aktivnosti vezanih na:
1. sklop: priprava poslovnega subjekta na prenos lastništva (do 3.000 EUR):
-    Priprava in izdelave družinske ustave, družbene pogodbe oz. enakovrednega dokumenta.
-    Ocena vrednosti podjetja. 
-    Priprava in izdelava predstavitve podjetja za prodajo.  
-    Analiza in iskanje potencialnih prevzemnikov  in priprava ter usklajevanje ponudb. 
 
2. sklop: neposredna izvedba prenosa lastništva (do 3.000 EUR):
-    Storitve pravnih, finančnih in davčnih ekspertov za prenos lastništva.
-    Priprava kupoprodajne pogodbe.
-    Notarske storitve.
-    Uradna cenitev.
-    Skrbni pregled.

3. sklop: dvig kompetenc prevzemnikov poslovnih subjektov (do 3.000 EUR).  
-    Usposabljanje prevzemnikov v Sloveniji. 
-    Priprave in izpit prevzemnika za pridobitev naziva mojster v skladu s zakonom (izvaja OZS).
-    Usposabljanje prevzemnikov v tujini.

Za vsak sklop vavčerja mora podjetnik oddati svojo vlogo!

Prijavitelj mora pred oddajo vloge za pridobitev vavčerja opraviti brezplačni svetovalni intervju. Na njem bo svetovalka svetovancu predstavila vavčer in opravila svetovanje glede prenosa lastništva in oceno stanja podjetja. 

Trenutni izvajalec brezplačnih intervjujev je le Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Nanj se naročite na tej povezavi ali pokličite Nino Scortegagna Kavčnik 030 605 308 ali nina.scortegagna@ozs.si. Svetovalnega intervjuja se lahko udeležite tudi, če kasneje ne boste oddali vloge za vavčer.


Vse o spodbudah malih vrednosti preko vavčerjev SPS in pogojih si preberite tukaj.

novica Prijava delovnih nezgod

Glede na povečano pozornost inšpekcije za delo na prijave nezgod, nevarnih pojavov in poklicnih bolezni, vas v izogib morebitnim nevšečnostim ob obisku inšpekcije opozarjamo, da ste dolžni prijavo narediti najkasneje v treh dneh po nastopu dogodka.

novica Vabljeni na 29. STROKOVNO SREČANJE KOVINARJEV, Črnomelj, 23. in 24. november 2019

Sekcija kovinarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije bo 23. in 24. novembra 2019 v Beli krajini, natančneje v Črnomlju, organizirala že 29. Strokovno srečanje kovinarjev. Jesenska sobota in nedelja bosta namenjena izobraževanju in druženju tako članov OZS, kakor tudi tistim podjetjem, ki želijo, da pri njih zaposleni nadgradijo svoja znanja z aktualnimi vsebinami v stroki kovinarstva in splošno podjetniških vsebin, potrebnih za nemoteno opravljanje dejavnosti. Že skoraj tri desetletja sekcija kovinarjev pri OZS skrbi, da dvodnevno druženje poteka v prijetnem neformalnem okolju, ki doda posebno noto kvaliteti mreženja slušateljev, sponzorjev, razstavljavcev in partnerjev, zato bo ta tradicija dogodek povezovala tudi letos.

novica Obiščite sejem K Duesseldorf 2019 z letalom !

Glede na izkazan interes naših članov po obisku sejma K Duesseldorf 2019 z letalom, vas vabimo k ogledu tega največjega svetovnega sejma plastike in gume in sicer od 19. do 21. oktobra 2019.

novica Vabljeni na sejem MOS 2019

Vljudno vabljeni, da nas obiščete na sejmu MOS 2019! Lokacije razstavnih prostorov Sekcije kovinarjev in Sekcije plastičarjev so v hali C1 in obsegajo tri prostore : 12 A, 12B in 06. Lokacija prostora Odbora za znanost in tehnologijo je v hali L1.

novica Obiščite sejem EMO Hannover 2019

Glede na izkazan interes naših članov po obisku sejma EMO Hannover 2019 z letalom, vas vabimo, da v času od 16. do 17. septembra 2019, obiščete v svetovnem merilu največji sejem na področju obdelave kovin.

novica Vabljeni na 11. industrijski forum IRT 2019, 3.6. in 4.6. 2019, Portorož

Vljudno vabljeni da tudi letos obiščete Industrijski forum IRT 2019, ki bo letos že 11. po vrsti, ponovno v Portorožu. Ker imamo z naslova OZS na pobudo Odbora za znanost in tehnologijo z organizatorjem dogodka podpisan tudi dogovor o sodelovanju in že vrsto let odlično sodelujemo, se lahko člani OZS dogodka udeležite tudi ugodneje, kot sicer.
Pišite nam