Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Sekcija kovinarjev - prva stran

novica kovinarji /plastičarji: Kratka pojasnila, povzetki- Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS

Z  Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Slovenijije je prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom, odlok pa  NE PREPOVEDUJE PA PONUJANJA IN PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV MED PODJETJI.

 V skladu z odlokom so le v 2. členu odloka dovoljene navedene  izjeme, ki so:

 

 • prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
 • lekarne,
 • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 • program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
 • kmetijske prodajalne,
 • bencinske servise,
 • banke,
 • pošto,
 • dostavne službe,
 • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij ter
 • druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

 

Na podlagi zapisanih izjem se kot druge NUJNE storitve smatrajo tiste, ki zagotavljajo javno varnost in zdravje. (npr. kot primer nujne storitve naveden vodovodar v primeru, da v kopalnici poči cev in je poplava)

 

Vprašanja in odgovore, ki vam bodo v pomoč pri razimevanju odloka lahko najdete na spletni strani MGRT, ki se dnevno dopolnjuje: https://www.gov.si/novice/2020-03-18-posodobljeno-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/. Predlagamo, da spletno stran redno spremljate, saj se odgovori ažurirajo. V kolikor ne najdete odgovora točno na vaše vprašanje, najdete vsaj analogijo oz.  odgovor iz katerega lahko potegnete vzporednico na vašo dilemo.

 

Pri izvajanju del obvezno upoštevajte navodila Inštituta za javno zdravje NIJZ, kjer so objavljene ključne informacije glede koronavirusa - preprečevanje, navodila za delovne organizacije, navodila za čiščenje prostorov idr. 

 

Priporočamo vam  tudi redno spremljajnje OZS spletnih strani kjer sproti objavljamo vse za članstvo pomembne informacije o koronavirusu, ukrepih Vlade RS in druge pomembne informacije:

 

1.       Splošne info https://www.ozs.si/koronavirus-info

2.       Informacije po sekcijah https://www.ozs.si/koronavirus-info/informacije-po-sekcijah

3.       Pogosta vprašanja https://www.svetovanje.si/svetovanje/koronavirus

 

Pojasnila vezana na sprejeti Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, v povezavi z objavljenimi najpogostejšimi vprašanji in odgovori sa spletne strani  MGRT:

 

PROIZVODNJA:

Odlok ne prepoveduje proizvodnje, predelave ipd. ter ne posega v ureditev razmerij med delavcem in delodajalcem, kar pomeni, da delo v proizvodnjah/delavnicah lahko poteka. Pri delu upoštevajte navodila NIJZ - varnostno razdaljo, razkuževanje oz. umivanje rok z milom, uporabljate rokavice, zaščitne maske, če jih le imate, izogibanje se dela v skupinah, uporabljate individualni prevoz v največji možni meri (ne skupinsko v kombiju)…

 

PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV MED PODJETJI:

Odlok ne prepoveduje ponujanja in prodaje blaga med podjetji. Lahko poslujete tudi z dobavitelji. Upoštevajte navodila NIJZ in se kolikor je le mogoče se izogibati osebnemu stiku.

Prav tako se za podjetja lahko nadaljuje izvajanje montaže in servisa.

 

TRGOVINA:

Trgovina lahko prodaja podjetjem, prodaja potrošnikom pa ni dovoljena in mora biti zanje trgovina zaprta. Odlok namreč prepoveduje ponujanje in prodajanjo blaga in storitev neposredno potrošnikom, razen ko gre za nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

 (Izjema od prepovedi je program vrt in kmetijstvo, ki se lahko prodaja. Pri tem pa je treba upoštevati vsa priporočila za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.)

 

MONTAŽA:

Z odlokom prav  tako ni dovoljena montaža končnemu potrošniku, razen ko gre za nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. (po oceni mora biti ta storitev opravičena iz vidika zagotavljanje varnosti in zdravja !) Pri tem pa je treba zagotoviti, da ne prihaja do stika z drugimi osebami ter da se upoštevajo vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ukrepi in odloki za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.  

Prav tako se za podjetja lahko nadaljuje izvajanje montaže.
 

SERVIS:

Z odlokom prav  tako ni dovoljen servis končnemu potrošniku, razen in le v primeru, ko serviser opravlja tiste storitve, ki so nujne za varnost in zdravje, pri tem pa je treba zagotoviti, da ne prihaja do stika z drugimi osebami ter da se upoštevajo vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ukrepi in odloki za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Odlok pa ne posega v razmerja med podjetji zato  ne prepoveduje  storitev med podjetji.

 

Primer: Popravilo zunanjih ograjnih vrat – v smislu zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja, serviser nima nobenega stika s strankami.
Odlok ne določa izjeme za popravilo zunanjih ograjnih vrat. Izjema od tega je dopustna le v primeru, če je osebam zaradi okvare vrat onemogočen dostop do službe, trgovine ali lekarne.

 

Prosimo, upoštevajte, da so  razmere spreminjajo in bodo tudi zgoraj navedeni zaključki in priporočila zaradi izrednih razmer mogoče že jutri drugačni, zato sproti spremljate informacije in ukrepajte v smislu varovanja svojega zdravja in zdravja svojih zaposlenih!

 

Ostanite zdravi !

 

novica Roki glede obveznosti poročanja na podlagi Zakona o varstvu okolja se preložijo

S strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP) imamo zagotovila, da se roki glede obveznosti poročanja, vzpostavljeni na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in na podlagi podzakonskih predpisov, sprejetih na podlagi ZVO-1, preložijo tako, da ta obveznost poročanja nastopijo v roku dveh mesecev po preklicu izrednih ukrepov zaradi epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID 19).

novica Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je v uradnem listu objavila odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Od polnoči bo veljala prepoved neposredne prodaje blaga in storitev. Med drugim velja za nastanitvene, gostinske, velnes, športno-rekreacijske, kulturne, frizerske in kozmetične storitve. Odprte ostajajo prodajalne z živili, lekarne, bencinski servisi, banka, pošta in trafike, pri teh pa bodo omejili število ljudi, ki so lahko naenkrat v prostoru.

novica Ponovno dovoljen promet z zaščitnimi sredstvi

Vlada je z Odlokom preklicala sprejeto Odredbo o prepovedi prometa z zaščitnimi sredstvi. Objavljena je v Uradnem listu 25/2020

novica Obvestilo Tržnega inšpektorata RS - poziv proti agresivni poslovni praksi

Tržni inšpektorat RS poziva vse gospodarske subjekte, ki potrošnikom zagotavljajo blago in storitve na trgu, da ne zvišujejo cen blaga in storitev, po katerih je v teh časih večje povpraševanje. Agresivno poslovno prakso, ki je prepovedana bo TIRS aktivno spremljal n striktno ukrepal proti vsem, ki bodo poskušali izkoristiti težko situacijo, v kateri se je trenutno znašla Slovenija. Istočasno bo o vseh kršitvah in kršiteljih seznanil slovensko javnost. Obvestilo TIRS-a, ki smo ga prejeli po e-pošti v celoti objavljamo v nadaljevanju

novica Preprečevanju okužb s koronavirusom, aktualne povezave in PDF dokumenti za tisk

Na zbornici skrbno spremljamo aktualne informacije glede novega Koronavirusa SARS-CoV-2. Posledice že čutijo tudi obrtniki in podjetniki predvsem na Goriškem, zato je zbornica že predlagala določene ukrepe. Več v sporočilu za javnost. Na spletnih straneh NIJZ najdemo Ključne informacije Koronavirus (SARS-CoV-2), ki so zbrane na enem mestu NIJZ: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov. Tam najdete tudi Navodila za delovne organizacije v zvezi z novim koronavirusom SARS-CoV-2, ki so jih objavili na spletni strani NIJZ. Dodatne informacije in pojasnila lahko dobite na dežurni telefonski številki na NIJZ: 031 646 617 vsak dan med 9.00 in 17.00 uro.

novica Izobraževanje- spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo in obveznosti povzročiteljev odpadkov

Spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo v letu 2017 in 2018 so prinesle kar nekaj novosti tudi za podjetja, ki na slovenski trg dajejo do 15 ton embalaže letno skupaj z embaliranim blagom. Ker spodnjih količinskih izjem ni, to velja za vso embalažo, tudi zelo nizke količine. Tako za zavezance, ki dajo na trg male količine embalaže ni več odpustkov glede vodenja evidenc in poročanja. V drugem delu bomo na kratko predstavili kakšne so obveznosti povzročiteljev odpadkov, predvsem glede ločenega zbiranja, oddaje zbiralcem in v katerih primerih je potrebno na Agencijo RS za okolje poročati o nastalih odpadkih.
Pišite nam