Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
sekcija-zivilskih-dejavnosti

Sekcija živilskih dejavnosti

V Sekcijo živilskih dejavnosti se vključujejo vsi samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki opravljajo živilske dejavnosti kot obrtno ali običajno na obrtni način. Po spremembi Obrtnega zakona, ko je članstvo v OZS postalo prostovoljno, je v sekciji združenih približno 600 članov.

V sekciji že vsa leta prevladujejo tri dejavnosti: pekarska, slaščičarska in mesno predelovalna, prav zato v okviru sekcije delujeta dva odbora in sicer Odbor za pekarsko in slaščičarsko dejavnost ter Odbor za mesarsko dejavnost. V strukturi članstva je na prvem mestu pekarska in slaščičarska dejavnost, na drugem mestu je mesno-predelovalna dejavnost. Ena od najstarejših živilskih dejavnosti mlinarstvo in oljarstvo zavzema v celoti le še neka odstotkov. Vse ostale živilske dejavnosti, od predelave sadja in zelenjave, izdelave sokov in pijač, kuhanja žganja do varjenja piva in praženja kave predstavljajo skupaj le slabo petina članstva.


Za pozicioniranje Sekcije živilskih dejavnosti v obrtno-zbornični sistem je potrebno poudariti dejstvo, da sodi ta sekcija med manjšimi sekcijami, na prvem mestu pa je s poprečnim številom zaposlenih na obratovalnico.

Naloge, ki jih opravlja tako sekcija kot odbora:

  • Spremljanje pogojev poslovanja članov sekcije inspremljanje uveljavljanja novih predpisov ter izvajanja obstoječih  (Z letom 2006 je stopila  v veljavo nova zakonodaja na področjuživilstva, t.i. higienske uredbe (paket predpisov 852, 853 in 854/2004) povzoru EU, posledično se spreminja zakonodaja na področju živilstva nanacionalni ravni)

  • Sodelovanje pri prenovi in izvajanju poklicnega instrokovnega izobraževanja ter pri izvajanju mojstrskih izpitov za živilskepoklice

  • Sodelovanje  priorganizaciji strokovnih srečanj in seminarjev iz področja stroke kot tudiorganizacije poslovanja

  • Predstavitev članov sekcije na sejmih (LOS, MOS, AGRA)

  • Ogled zanimivih sejmov doma in v tujini s področjaživilstva

  • Sodelovanje s sorodnimi združenji  doma in v tujini

  • Promocija članov in poklica

Sekcija živilskih dejavnosti je oblika organiziranosti v OZS, ki združuje člane v isti dejavnosti - njen položaj in način delovanja je določen v Statutu OZS, posebej pa še v poslovniku sekcije. Poslovnik določa način dela sekcije in njene organe, način volitev ter pravice in dolžnosti članov. Sekcija ima upravni odbor in predsednika sekcije.

Predstavniki sekcije so skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo in drugimi inštitucijami pripravili »Kodeks dobrih poslovnih praks med deležniki v agroživilski verigi«, ki se je sprejel z namenom izboljšanja poslovnega sodelovanja, krepitve partnerstva in povečevanja konkurenčnosti agroživilske verige v Sloveniji na načelih tržnih zakonitosti. Kodeks je bil podpisan na mednarodnem kmetijsko živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni 23. 8. 2011.

Devet članski Upravni odbor (UO) ima neprofesionalnega predsednika. Predsednik sekcije, ki je istočasno tudi predsednik upravnega odbora je Miroslav Rednak iz Maribora, ki je bil ponovno izvoljen za predsednika sekcije za mandatno obdobje 2014-2018. Sekretarka sekcije je Iris Ksenija Brkovič Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana,tel.: 01 58 30 566, e-pošta: iris.brkovic@ozs.si