Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

EVROPSKA IZVRŠBA in EVROPSKI PLAČILNI NALOG ter ZAVAROVANJE TERJATEV z nalogom za zamrznitev bančnih računov

 • Vse o dogodku
 • Kraj: Spletni seminar - ZOOM
 • Datum: 10.11.2022
 • Ura: 09:00 - 11:00
 • Cena: 140,00 € + 22 % DDV + 50 % POPUST = 70,00 € + 22 % DDV - 85,40€
 • Za člane OZS in njihove zaposlene (POPUST 30 %) - 98,00 € + 22 % DDV + 60 % DODATNI POPUST = 39,20 € + 22 % DDV - 47,82€

EVROPSKA IZVRŠBA in EVROPSKI PLAČILNI NALOG ter ZAVAROVANJE TERJATEV z nalogom za zamrznitev bančnih računov


V zadnjih letih je bilo v EU sprejetih kar nekaj predpisov, ki upnikom v državah članicah olajšujejo nekatere postopke: izvršitev odločb in drugih javnih listin, uveljavitev zahtevkov v državah članicah ter zavarovanje terjatev z zamrznitvijo bančnih računov.

EEN OZS izvršba

Dne 21.1.2005 je stopila v veljavo Uredba (ES) št. 805/2004 o uvedbi evropskega izvršilnega naslova za nesporne zahtevke (EIN). Evropski izvršilni naslov olajšuje izvršbo tujih na podlagi tujih sodnih odločb, sodnih poravnav in javnih listin, brez da bi bil v državi izvršbe potreben dodatni, vmesni postopek za razglasitev izvršljivosti tujega izvršilnega naslova. Uredba predpisuje tudi standardne obrazce.

PRIMER:  Upnik razpolaga s pravnomočnim sklepom  o izvršbi na podlagi verodostojne listine, dolžnik pa ima premoženje v tujini, v eni izmed držav članic EU. Za ta sklep o izvršbi je mogoče pridobiti evropski izvršilni naslov, na podlagi katerega lahko upnik predlaga izvršbo v katerikoli državi članici EU.
Z Uredbo Sveta (ES) št. 1896/2006 z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog (EPN) je upnikom omogočena izterjavo nespornih zahtevkov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi enotnega postopka. Predpisana je uporaba (sedmih) standardnih obrazcev, kar olajšuje poslovanje vsem: tako strankam, kot sodiščem. V Sloveniji je za tuje upnike še vedno primernejši postopek z vložitvijo elektronskega predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine.
 
PRIMER: Upnik ima terjatev iz poslovanja do dolžnika v tujini – v eni izmed držav članic EU. Z vložitvijo evropskega plačilnega naloga bo od dolžnika lahko dosegel: ali plačilo, ali ugotovitev pravnomočnosti evropskega plačilnega naloga v obliki evropskega izvršilnega naslova, na podlagi katerega je mogoče predlagati izvršbo. Le v primeru dolžnikovega ugovora se bo postopek nadaljeval pred pravdnim sodiščem.

Z Uredbo (EU) št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 je bil  določen postopek za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov (ENZBR) z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah. Uredba 655/14/EU se je v državah članicah EU (z izjemo Združenega kraljestva in Danske) začela uporabljati 18. januarja 2017. Gre za obliko začasnega ukrepa (odredbe), s katero se zavaruje upnikova terjatev tako, da se dolžniku začasno onemogoči razpolaganje z denarnimi sredstvi na bančnem računu. Upnik lahko predlaga izdajo naloga za zamrznitev, še preden začne postopek v glavni stvari zoper dolžnika, v katerikoli fazi takega postopka, vse do izdaje sodne odločbe ali potrditve ali sklenitve sodne poravnave ali po pridobitvi izvršilnega naslova.
Zaradi umestitve ENZBR v naš pravni sistem je bilo z zadnjo novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju (Novelo ZIZ-L) dodano novo 25.a) poglavje z naslovom Čezmejna zamrznitev bančnih računov.

 
PRIMER: Upnik ima že pravnomočen sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, vendar ugotovi, da dolžnik nima odprtega računa v Sloveniji, temveč ima račun odprt v Avstriji. S predlogom za izdajo ENZBR bo upnik dosegel takojšnjo zamrznitev sredstev na tem računu in s tem tudi (kasnejšo uspešno) izvršbo na tem računu.

Program:

I. EVROPSKI  IZVRŠILNI NASLOV
 • področje uporabe in vrsta odločb ter javnih listin, za katere se uporablja
 • vročanje (načini vročitve, odprta vprašanja različnih ureditev vročanja v državah članicah EU)
 • postopek izvršbe (uporablja se pravo države članice, specialna pravila Uredbe o EIN glede zavrnitve izvršbe, prekinitve in omejitve izvršbe, položitvijo varščine…)
 • aktualna sodna praksa (slovenskih) sodišč
II. EVROPSKI PLAČILNI NALOG
 • področje uporabe in namen EPN
 • predlog za EPN (predpisan obrazec…)
 • postopek s predlogom (pregled vloge, dopolnitev in poprava, zavrnitev…)
 • izdaja EPN (rok 30 dni, podroben pravni pouk: plačilo, možnost ugovora, situacija v primeru pravnomočnosti…)
 • vložen ugovor – odstop na civilni oddelek sodišča (v skladu z zakonodajo države članice)
 • posebnosti vročanja (razlika do EIN…)
 • sodna praksa (slovenskih) sodišč
III. EVROPSKI NALOG ZA ZAMRZNITEV BANČNIH RAČUNOV
 • področje uporabe namen ENZBR
 • vloga za izdajo naloga za zamrznitev (razlikovanje med situacijo, ko je upnik že pridobil sodno odločbo, od situacije, ko je vloga za izdajo naloga za zamrznitev vložena pred začetkom postopka o glavni stvari, položitev varščine…)
 • zahteva za pridobitev informacij o računu
 • odločitev o vlogi za izdajo naloga za zamrznitev (roki, predpisan obrazec in vsebina naloga…)
 • priznanje, izvršljivost in izvršitev naloga za zamrznitev (vloga banke…)
 • vročitev dolžniku (pravna sredstva dolžnika – zoper nalog oz. zoper izvršitev naloga, pravna sredstva dolžnika in upnika, pravica dolžnika do zagotovitve varščine namesto zamrznitve…)
 • splošne določbe (pravno zastopanje, sodne takse, stroški bank, varstvo podatkov, jeziki…)
 • ureditev ENZBR v Zakonu o izvršbi in zavarovanju (pristojnost za odločitev o predlogu – za izvršitev naloga za zamrznitev,  pristojnost za pridobitev informacij o računu, preklic naloga za zamrznitev ali ustavitev njegovega izvrševanja, pristojnost za odločanje o pravnih sredstvih).Dno obrazca

Predavateljica:
DIDA VOLK

Dida Volk pravnica in predavateljica - izvršba
Dida Volk, univ. dipl. pravnica, je sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja za izvršilno pravo. Predava in objavlja članke o temah s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, insolvenčnega prava, prava nepremičnin in zavarovanja terjatev.


Trajanje: 2 polni uri, od 9:00 do 11:00 ure.

Druge informacije (prijava, odjava, plačilo kotizacije, kontakt...):
 Obvezna je spletna prijava na dogodek

 •  Kotizacija se poravna pred pričetkom seminarja na transakcijski račun OZS, Celovška 71, Ljubljana, št.: 02013-0253606416 (NLB), Sklic: 00 200035- davčna številka. Namen plačila: OTHR.
 •  Potrdilo o plačilu se posreduje na e-naslov izobrazevanje@ozs.si,
 •  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do vključno prvega dne izvedbe dogodka.
 •  Pisne odjave poslane na izobrazevanje@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred začetkom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije za pripravo gradiva in druge administrativne stroške. Odjav na dan izobraževanja ne upoštevamo. Brez odjave, kotizacijo zaračunamo v celoti.
 •  Seminar bo organiziran za minimalno 7 udeležencev.
 •  V  primeru prenizkega števila prijav do 2 dni pred izvedbo si pridržujemo pravico do odpovedi.
 •  Dodatne informacije: izobrazevanje@ozs.si, 01 5830 504.

Vljudno vabljeni!

ozs een izvršba

Pišite nam