Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Energetska draginja

novica Pismo predsedniku Vlade glede nestrinjanja s predlogom zakona za pomoč gospodarstvu

Spoštovani gospod predsednik Vlade RS dr. Robert Golob,

spodaj podpisane delodajalske organizacije Gospodarska zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Obrtno–podjetniška zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije smo se na Vas že večkrat obrnile z vljudno prošnjo za Vašo posebno pozornost glede aktualne problematike za podjetja v tem obdobju, ki izhaja iz visokih cen električne energije. Glede na vse opravljene razprave v zadnjih mesecih in pozive podjetij je bila z naše strani oblikovana že vrsta predlogov glede rešitev za ohranitev nujno potrebne gospodarske aktivnosti, zagotavljanje konkurenčnosti in delovnih mest v gospodarstvu, kar je ključnega pomena tudi za prihodnost naše države.

Kot izhaja iz razprave na zadnji seji Ekonomsko socialnega sveta, ki je potekala dne 2. 12. 2022, vse delodajalske organizacije sporočamo naše skupno stališče, da modela pomoči za energente (zlasti električno energijo, pa tudi za zemeljski plin in tehnološko paro) podjetjem, kot izhaja iz predstavljenega Predloga Zakona o pomoči za gospodarstvo za omilitev posledic energetske krize na seji ESS (v nadaljevanju: Predlog zakona), ne podpiramo.

Uredba o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za velike poslovne odjemalce, ki je bila sprejeta 29.11. in začela veljati 30.11. žal ni dosegla svojega namena. Cene električne energije, ki jo dobavitelji ponujajo poslovnim odjemalcem, so še vedno bistveno višje, kot je bilo kalkulirano v modelih, ki so tvorili osnovo za oblikovanje vrst pomoči. Hkrati so tudi višje, kot jih dosegajo oz. po katerih zaklepajo pogodbe konkurenti v tujini. Tistim podjetjem, ki imajo že opravljene delne zakupe oz. imajo krovne pogodbe, pa ponudniki ponudbe po uredbi ne želijo posredovati.

Zato predlagamo, da se Predlog zakona spremeni na način, da bo malim in srednje velikim podjetjem v RS omogočena pomoč v skladu s toolboxom, ki ga je Evropska komisija določila v začetka oktobra in kjer je postavila cenovno zavoro (Preisbremse) do 180 evrov/MWh. Za energetsko intenzivna podjetja, ki zaradi visokih vstopnih kriterijev posebne pomoči za energetsko intenzivna podjetja ter posebne pomoči za energetsko intenzivna podjetja v posebnih sektorjih, kot sta navedeni v predlogu zakona, ne bodo mogla str. 2 koristiti, pa naj se omogoči posebna pomoč zaradi zmanjšane gospodarske uspešnosti po 67. a členu začasnega okvira. To pomoč naj vlada čim prej priglasi pri Evropski komisiji. Priglasitev bo zaradi pričakovanih težkih pogajanj z Evropsko komisijo zahtevala angažma najvišjega vrha slovenske vlade.

V pričakovanju, da boste usklajeni predlog gospodarstva skrbno proučili in ga upoštevali pri končnem oblikovanju zakonodaje, vas lepo pozdravljamo.

S spoštovanjem,

Tibor Šimonka, l. r. mag. Mariča Lah, l. r. Blaž Cvar, l. r.

Predsednik GZS Predsednica TZS Predsednik OZS

Marjan Trobiš, l. r. Marko Lotrič, l. r.

Predsednik ZDS Predsednik ZDOPS

novica OZS predlaga popravke v Zakonu o pomoči gospodarstvu

Na današnji seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) so socialni partnerji obravnavali predlog zakona o pomoči gospodarstvu zaradi energetske krize. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je na seji predlagala poenostavitve ukrepov, da bodo lahko podjetja enostavno prišla do pomoči. OZS je obenem predlagala, da se ukrepa čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa razširita tudi na tista podjetja, ki ne bodo deležna subvencij za elektriko iz naslova tega zakona.

novica Uredba o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne odjemalce

Vlada je 29.11.2022 izdala Uredbo o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za velike poslovne odjemalce, s katero bo z opredeljeno referenčno nabavno ceno elektrike pomagala podjetjem zaradi visokih cen energije. Uredba stopi v veljavo jutri in velja do vključno do 31. decembra 2022.

novica Člani UO OZS kritični do osnutka zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize

Na današnji seji Upravnega odbora OZS so bili obrtniki in podjetniki kritični do osnutka zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, pozdravili pa so včeraj sprejeti zakon o dohodnini, in sicer v delu, ki se nanaša na spremembe pri obdavčitvi t.i. normirancev.

novica Danes od polnoči pocenitev pogonskih goriv in kurilnega olja

Najvišji dovoljeni drobnoprodajni ceni dizla in 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina (NMB-95) izven avtocestnega križa bosta v naslednjem 14-dnevnem obdobju, torej od jutri, 22. novembra, do vključno ponedeljka, 5. decembra 2022, znašali 1,623 evra za liter dizelskega goriva in 1,464 evra za liter NMB-95. Obenem bo nova najvišja dovoljena drobnoprodajna cena kurilnega olja znašala 1,306 evra na liter.

novica Poziv podjetjem, da aktivno pristopijo k pogovorom za sklepanje pogodb z dobavitelji električne energije

Vlada Republike Slovenije zaradi negotovih razmer na energetskih trgih z različnimi deležniki, tudi dobavitelji, sodeluje z namenom izmenjave informacij in iskanja najboljših rešitev za to, da prebrodimo to zahtevno obdobje.

novica Še teden dni za oddajo vlog za pomoč gospodarstvu zaradi energetske krize

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je za pomoč gospodarstvu zaradi energetske krize v letošnjem letu zagotovilo 80 milijonov evrov neposredne pomoči za subvencioniranje visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina ter 32 milijonov evrov ugodnih posojil za zagotavljanje likvidnosti podjetij v času krize. Ministrstvo opozarja gospodarske družbe in druge upravičence do pomoči, da trenutno poteka vlaganje vlog za obe vrsti finančne podpore. Rok za oddajo vlog je tako za neposredno pomoč kot ugodne kredite v torek, 15. novembra.

novica Mali poslovni odjemalci upravičeni do pomoči zaradi visokih povišanj cen energentov le za obdobje od junija do avgusta 2022

1.novembra 2022 se je začel vnos elektronskih vlog za pridobitev nepovratnih sredstev zaradi visokih povišanj cen energentov v aplikacijo, ki jo je vzpostavila Javna agencija SPIRIT Slovenija (SPIRIT Slovenija).

novica Delodajalci proti predvideni izredni uskladitvi minimalne plače

Reprezentativne delodajalske organizacije nasprotujemo napovedani izredni uskladitvi minimalne plače, saj ni predvidena v zakonu o minimalni plači in predstavlja odstop od načela predvidljivosti poslovnega okolja. Na to smo opozorili predsednika vlade v pismu, ki ga objavljamo v nadaljevanju.

novica Pojasnila v zvezi s sklepanjem pogodb o dobavi električne energije in zemeljskega plina

Na področju sklepanja pogodb o dobavi energije (elektrike in plina) s končnimi odjemalci Agencija za energijo in Tržni inšpektorat v zadnjem času prejemata veliko vprašanj v zvezi z obveznostjo dobaviteljev, da se odzovejo na povpraševanje končnih odjemalcev.
Pišite nam