Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
NOVA KLASIFIKACIJA DEJAVNOSTI

V veljavo prihaja nova različica standardne klasifikacije dejavnosti SKD 2025

08. 04. 2024
Avtor: Anton Šijanec
NOVA KLASIFIKACIJA DEJAVNOSTI

Z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (UL RS, št. 27/2024) je bila sprejeta nova različica imenovana SKD 2025. Ta bo s 1. januarjem 2025 nadomestila trenutno veljavno SKD 2008. Spremembe, ki jih prinaša nova različica, bodo zahtevale prilagoditev uporabe SKD kot obveznega nacionalnega standarda za določanje dejavnosti ter razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih delov, namenjeno uporabi v uradnih in drugih administrativnih zbirkah podatkov ter uporabi za statistične in analitične namene v državi in na mednarodni ravni.

 

Najpomembnejše razlike

Najpomembnejše razlike med novo klasifikacijo in trenutno veljavno so opisane v dokumentu Razlike med SKD 2008 in SKD 2025 >>>. Na spletni strani Statističnega urada RS je v zbirki klasifikacij in nomenklatur KLASJE na voljo tudi pretvornik med klasifikacijama >>>.

Vabimo vas tudi ogledu revizije evropske klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE in nacionalne različice SKD na povezavi >>>, ki je povzeta tudi v nadaljevanju.

 

Revizija evropske klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE in nacionalne različice SKD

V Evropski uniji bo s 1. januarjem 2025 začela veljati nova različica evropske klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Rev. 2.1, v Sloveniji pa se bo s tem začela uporabljati nova nacionalna različica SKD.

Trenutno veljavna SKD 2008

Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja za določanje dejavnosti ter razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih delov, namenjeno uporabi v uradnih in drugih administrativnih zbirkah podatkov ter uporabi za statistične in analitične namene v državi in na mednarodni ravni.

SKD je bila v uporabo v Sloveniji uvedena z vladno uredbo leta 1994, razvita pa je bila na osnovi evropske klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE, zato spremembam te sledi tudi SKD. SKD do 4. ravni (razred) v celoti povzema NACE, hkrati pa jo dopolnjuje z nacionalnimi podrazredi na 5. ravni. Od 1. januarja 2008 se uporablja SKD 2008, ki temelji na NACE Rev. 2.

Revizija evropske klasifikacije NACE

Klasifikacija dejavnosti se mora prilagajati razvoju in strukturnim spremembam gospodarstva, meriti nove pojave ter zagotavljati mednarodno primerljivost podatkov, zato se je leta 2019 začel postopek revizije evropske klasifikacije NACE Rev. 2.

Upoštevajoč spremembe gospodarskih dejavnosti v letih od zadnje revizije (2008), je bila na evropski ravni pripravljena revidirana različica NACE Rev. 2.1. Sprejeta je bila z delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/137 in bo s 1. januarjem 2025 nadomestila trenutno veljavno NACE Rev. 2.

NACE Rev. 2.1 je v primerjavi s sedanjo NACE Rev. 2 bolj razčlenjena. Na najnižji ravni ima skupno 651 razredov ali 36 več kot Rev. 2. Razredi so združeni v 287 skupin (15 skupin več), skupine v 87 oddelkov (1 oddelek manj), oddelki pa na najvišji ravni v 22 področij (1 področje več).

Več podrobnosti o revidirani različici NACE Rev. 2.1 je na voljo na Eurostatovi spletni strani.

S 1. januarjem 2025 nova SKD 2025

Skladno z revidirano različico NACE Rev. 2.1 in nacionalnimi potrebami je Statistični urad RS pripravil novo nacionalno različico SKD 2025. Sprejeta je bila z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 27/2024 z dne 29. 3. 2024, stran 2153) in bo nadomestila sedanjo SKD 2008. Skladnost nove SKD 2025 z revidirano različico NACE Rev. 2.1 je predhodno potrdil Eurostat.

Razlike med SKD 2008 in 2025

Nova klasifikacija prinaša številne spremembe in dopolnitve. Največ jih je na področjih trgovine ter informacijskih in komunikacijskih dejavnosti. Z revidirano klasifikacijo so vsa področja od vključno K naprej prečrkovana za eno črko, ker se je sedanje področje J razdelilo na dve samostojni področji.

Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil (sedanji oddelek 45) se razdruži v več dejavnosti: trgovina na debelo (oddelek 46), trgovina na drobno (oddelek 47) ter popravila in vzdrževanje računalnikov, izdelkov za široko rabo, motornih vozil in motornih koles (oddelek 95).

Pri področju trgovine ni več pomembno, kako se blago distribuira (v trgovini, na spletu, stojnicah, tržnicah, prek avtomatov).

Med pomembnejšimi novostmi je tudi nova opredelitev posredniških storitev na ravneh skupin (3. raven) in razredov (4. raven) v večini področij dejavnosti.

Nova klasifikacija ima na najnižji ravni 678 podrazredov, od tega 46 nacionalnih podrazredov (10 manj kot zdaj). Na novo so uvedeni naslednji: 69.103 Izvršitelji, arbitri in sodni izvedenci, 80.011 Detektivske dejavnosti, 80.012 Zasebno varovanje, 80.019 Druge preiskovalne dejavnosti, 90.111 Literarno ustvarjanje, 90.112 Komponiranje glasbe ter 96.991 Tetoviranje in pirsing.

Najpomembnejše razlike med novo klasifikacijo in trenutno veljavno so opisane v dokumentu Razlike med SKD 2008 in SKD 2025 >>>.

Nova SKD 2025 in pretvornik iz SKD 2008 v SKD 2025 sta na voljo v zbirki klasifikacij in nomenklatur KLASJE.

Pojasnila k novi SKD 2025 bo sprejel Statistični urad RS in jih javno objavil na svoji spletni strani.

Več informacij o SKD je na voljo na spletni strani SURS-a (EKONOMSKE KLASIFIKACIJE, SKD – Standardna klasifikacija dejavnosti).

 

Vir: SURS