Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP)

12. 09. 2022
Avtor: Jasmina Malnar Molek

V Uradnem listu RS št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022 je bil objavljen Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP).

Upravičenec je pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost in:

  • je vpisana v register najpozneje do 1. 12. 2021 
  • na dan oddaje vloge ni v stečaju ali postopku likvidacije 
  • nima neporavnanih davčnih obveznosti v višini nad 50 EUR 
  • ima predložene obrazce (REKe) za plače 
  • ni vključila dviga stroškov električne energije in zemeljskega plina v ceno svojih proizvodov oziroma storitev. 

Vrste pomoči:

  • enostavna pomoč za gospodarstvo
  • posebna pomoč za gospodarstvo
  • pomoč za energetsko intenzivna podjetja

Upravičeno obdobje: od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2022

Upravičen strošek za posamezni mesec se izračuna po naslednji formuli:

US = (p(t) – p(ref) x 2) x q(t)

pri čemer je:

US =

upravičen strošek v danem mesecu v upravičenem obdobju (v eurih)

q =

porabljena količina, to je število enot električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jih je upravičenec nabavil pri zunanjih dobaviteljih kot končni odjemalec (v MWh)

p =

cena na enoto električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jo je plačal upravičenec (v eurih/MWh) in ne vključuje vračil davkov in dajatev

t = 

dani mesec v upravičenem obdobju

ref =

referenčno obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021

p(ref) =

cena na enoto električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jo je upravičenec plačal v povprečju v referenčnem obdobju od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021 (v eurih/MWh) in ne vključuje vračil davkov in dajatev.

Višina enostavne ali posebne pomoči za gospodarstvo se za posamezni mesec v upravičenem obdobju izračuna po naslednji formuli:

VMP = 30 % x US 

pri čemer je:

VMP =

višina mesečne pomoči upravičencu

US =

upravičen strošek v danem mesecu v upravičenem obdobju (v eurih).

Višina pomoči za energetsko intenzivna podjetja ne sme presegati 50% upravičenih stroškov in znaša največ 80% izgub iz poslovanja upravičenca. Do višje pomoči (70% US, 80% izgube) so upravičena podjetja v zakonu naštetih sektorjih dejavnosti.

Vloga: elektronska oddaja do 15. 11. 2022 za celotno upravičeno obdobje (oddaja bo mogoča od 1. 11. 2022 dalje)

Izplačilo pomoči: 

  • do 31. 12. 2022 (za obdobje junij - september)
  • do 15. 3. 2022 (za obdobje oktober - december)