Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Odbor pogrebnih dejavnosti - prva stran

odbor-pogrebnih-dejavnosti

Slovenski podjetniški sklad objavil javne pozive za 11 vavčerjev

26. 04. 2019
Avtor: Vlasta Markoja

(dopolnjeno 26.4.2019)

Mikro, malim  in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP) bo program spodbud malih vrednosti, ki ga izvaja Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS), omogočil bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence.

 

Podjetjem bodo na voljo vavčerji z različnimi vsebinami. SPS je do sedaj objavil javne razpise že za 11 vavčerjev, in sicer:

 

SPS bo javne pozive za vavčerje z različnimi vsebinami objavljal postopoma. JAVNE POZIVE NAJDETE TUKAJ› https://bit.ly/2T0pEJc.

 

Stroški za vsa vsebinska področja vavčerjev bodo upravičeni od 1. 1. 2019 dalje, zato SPS MSP-jem predlaga, da si shranijo dokazila (izbira izvajalca, računi, potrdila o plačilu itd.), ki bi jih želeli uveljavljati, in po objavi javnega poziva oddajo vlogo. Pri tem velja:

 

· Za vsako skupino vavčerjev bo SPS objavil javni poziv na osnovi katerega bo podjetje lahko oddalo vlogo za sofinanciranje posameznih storitev;

· Podjetja bodo lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobila sofinanciranje v višini 60 % (max);

· Najvišja vrednost, ki jo lahko MSP pridobi za posamezni vavčer – do 10.000 EUR;

· Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto.

Vavčerji so enostavne spodbude malih vrednosti, ki jih lahko koristijo MSP-ji.

 

SPS je najprej objavil v Uradnem listu št. 5/2019 poziv za dva vavčerja:

 

 

Slovenski podjetniški sklad (SPS) nato objavil še štiri nove vavčerje za pomoč pri internacionalizaciji.

 

Podjetja bodo v okviru vavčerjev za internacionalizacijo lahko pridobila:

Skupno objavljenih je že 6 vavčerskih pozivov. SPS je prva dva vavčerska poziva objavil 25. 1. 2019, in sicer Vavčer za certifikate kakovosti in Vavčer za zaščito intelektualne lastnine, k tem pa danes dodaja še vse štiri vavčerske pozive za internacionalizacijo. V pripravi pa so tudi že naslednji vavčerji z različnimi vsebinami (vavčerji za digitalizacijo, vavčerji za prototipiranje, vavčerji za prenos lastništva, vavčerji za krožno/zeleno gospodarstvo), katere bo SPS objavljal postopoma.

 

Objava javnih pozivov

SPS bo vse javne pozive objavil v Uradnem listu, na svoji spletni strani (www.podjetniskisklad.si ) in preko e-novic. Javni pozivi bodo odprti vse do leta 2023 oz. do porabe sredstev.

 

Pomoč pri pripravi vloge

Po objavi javnih pozivov bo možno dobiti brezplačno pomoč pri pripravi vloge na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. V primeru dodatnih vprašanj glede vavčerjev se zainteresirani MSP-ji lahko obrnejo na svetovanje@ozs.si.

 

 

Vir: Povzeto po obvestilih Slovenskega podjetniškega sklada dosegljivih na: https://podjetniskisklad.si/sl/, kjer najdete tudi pogosta vprašanja in odgovore.

 

Na že objavljene javne pozive vavčerjev lahko podjetje odda vlogo, ki so jo na SPS kar najbolj poenostavili. SPS bo preveril ali MSP izpolnjujejo pogoje javnega poziva, in na podlagi preveritve podjetjem sporočil odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge.

 

Na pozive se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja in zadruge, ki:

• imajo sedež v Republiki Sloveniji,

• se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo

• so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge

imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega

• niso v težavah (imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.)

 

Iz javnega poziva povzemamo le upravičene stroške in višino subvencije po posameznih vavčerjih za internacionalizacijo

 

Upravičeni stroški in višina subvencije

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški udeležbe (dveh udeležencev s strani MSP) na mednarodnem forumu in sicer:

- stroški aktivne udeležbe prijavitelja na mednarodni forum - to so stroški kotizacije, vpisa v katalog, B2B srečanj, javnega nastopa, predstavitve, razstavnega prostora in morebitni drugi stroški po ponudbi oz. ceniku organizatorja mednarodnega foruma;

- stroški prevoza – to so stroški letala in/ali vlaka za udeleženca in/ali avtobus; ostroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja dogodka in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka.

- Stroški se lahko uveljavljajo za dva udeleženca s strani MSP in sicer za lastnika ali zakonitega zastopnika ali zaposlenega v MSP.

- Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

- Kot mednarodni forum po tem javnem pozivu se šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja. Mednarodni sejmi v tujini in dogodki organizirani v okviru mednarodnih sejmov v tujini ne sodijo med mednarodne forume v tujini.

- Kot aktivna udeležba na mednarodnem forumu v tujini se šteje, da upravičenec v okviru mednarodnega foruma tuji poslovni in strokovni javnosti predstavi svoje dosežke in izdelke/storitve na stojnici/razstavnem prostoru in/ali v obliki predavanja/predstavitve in/ali s sodelovanjem v panelu/okrogli mizi.

 

Upravičeni stroški in višina subvencije

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino, ki jih organizirajo naslednje organizacije (GZS in regionalne gospodarske zbornice, OZS in regionalne izpostave, OZS, MZZ, skupaj z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi v tujini, MGRT, SPIRIT, SPS, Poslovni klubi, Evropska podjetniška mreža, SID Banka SIO-ti, STO in tuje gospodarske zbornice, ki delujejo v Sloveniji in organizirajo delegacije za slovenska podjetja), so podrobneje specificirane v pozivni dokumentaciji in sicer:

· stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini,

· stroški prevoza–so stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali službenega vozila med državama za udeleženca(za službeno vozilo se prizna kilometrina nad 150 km po veljavni Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo z dne 1. januar 2007),

· stroški nočitev –upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja delegacije/dogodka B2B in največ dodatno dve nočitvi –prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka;

· Stroški B2B –upravičeni stroški za B2B se lahko uveljavljajo le, če so bili izvedeni v času trajanja delegacije in v kolikor niso vključeni že v stroške navedene v prvi alineji tega odstavka (stroški udeležbe prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino).

· Stroški se lahko uveljavljajo samo za enega udeleženca s strani MSP in sicer za lastnika ali zakonitega zastopnika ali zaposlenega v podjetju.

· Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

(Opomba: To pomeni, da mora biti skupni strošek brez DDV najmanj 835€).