Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Novice - Odbor za znanost in tehnologijo

odbor-za-znanost-in-tehnologijo
PRIJAVA ŠKODE PODALJŠANA

Oddaja ocene škode podjetij v poplavah podaljšana do 20. septembra, za predplačilo pa le do 1. septembra

22. 08. 2023
Avtor: Maja Rigač
PRIJAVA ŠKODE PODALJŠANA

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na pobudo gospodarstva omogočilo dodaten rok za prijavo škode podjetij v poplavah, in sicer do 20. septembra 2023. Ministrstvo opozarja, da morajo podjetja, ki za sanacijo potrebujejo predplačilo pomoči v višini do 10 odstotkov ocenjene škode, prijavo oddati do 1. septembra 2023. Podjetja, ki ne potrebujejo predplačila, pa lahko oddajo prijavo škode do 20. septembra 2023. Na koncu preberite tudi najpogostejša vprašanja podjetij in odgovori MGTŠ na temo prijave škode podjetij v poplavah avgusta 2023.

 

V prizadevanjih za čim hitrejšo odpravo posledic

Ministrstvo želi s tem omogočiti čim večjemu številu prizadetih podjetij, da prijavijo ocene škode v gospodarstvu in s tem pridobijo možnost do delnega povračila škode tudi iz državnih sredstev. S tem želi prispevati k čim hitrejši odpravi posledic poplav in ponovnemu zagonu dejavnosti v prizadetih podjetjih v Sloveniji.

Prizadeta podjetja v poplavah lahko pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport prijavijo oceno škode na strojih in opremi, škode nastala zaradi uničenja zalog in škode zaradi izpada prihodkov.

Tisti, ki bodo to storili do 1. septembra bodo upravičeni tudi do predplačila. Če prizadeto podjetje ne uspe predložiti obrazca za oceno škode do 1. septembra 2023, lahko obrazec za oceno škode posreduje najkasneje do 20. septembra 2023, vendar v tem primeru ni upravičen do izplačila predplačila.

Škodo nastalo na poslovnih stavbah morajo podjetja oddati pri svoji občini.

Na spletni strani ministrstva so na voljo obrazec, navodila ter podrobnejše informacije o pripravi ocene škode v gospodarstvu

 

Pomembno: Za predplačilo gospodarske škode v poplavah nujna vloga do 1. septembra >>>

 

Najpogostejša vprašanja podjetij in odgovori MGTŠ na temo prijave škode podjetij v poplavah avgusta 2023

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je ob pripravah podjetij na oceno škode in prijavo le te zbralo najpogostejša vprašanja podjetij in odgovore ministrstva. Prepričani smo, da vam bodo v pomoč, zato vas vabimo, da jih pred začetkom ocene škode in prijave podrobno pregledate.

 

Odgovori MGTŠ na vprašanja podjetij - Poplave, avgust 2023

 

 1. Koliko ocen škode moram oddati in do kdaj moram oddati oceno škode

Oddate samo eno oceno škode za vse tri vrste škod (škodo na strojih in opremi in/ali škodo na zalogah in/ali škodo zaradi izpada prihodka)

 

Obrazec za oceno škode pošljite na mail poplave2023.mgts@gov.si.

 

Oceno škode v gospodarstvu je potrebno oddati do:

 • 1. september 2023 – v kolikor boste oddali do tega roka, imate možnost prejeti predplačilo v višini 10 odstotkov vrednosti ocene škode
 • 20. september 2023 – v kolikor ne uspete predložiti obrazca za oceno škode do 1. septembra 2023, lahko obrazec za oceno škode posreduje najkasneje do 20. septembra 2023, vendar v tem primeru ne boste upravičeni do izplačila predplačila.

 

 1. Če oddam vlogo do 20. septembra 2023 (in nisem upravičen do predplačila)  ali bom dobil manj povračila kot če bi oddal vlogo do 1. septembra 2023?

Ne. Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč pod pogojem, da so na voljo proračunska sredstva, omogoča da lahko oškodovana podjetja prejmejo pomoč v višini do 60 odstotkov, če so imela škodo, ki je nastala in je upravičena do pomoči, zavarovano. Če niso imela zavarovanja lahko povračilo znaša največ do 50 odstotkov.

 

Če boste oddali oceno škode do 1. septembra 2023 in boste prejeli predplačilo v višini največ do 10 odstotkov ocenjene škode, se ta znesek všteva v skupno vrednost povračila (50 oziroma 60 odstotkov). V primeru, če bo vrednost predplačila presegala 50 oziroma 60 odstotkov vrednosti dejanske škode, bo oškodovanec zavezan k vračilu sredstev. Če boste oddali oceno škode do 20. septembra 2023, ne boste prejeli predplačila, lahko prejmete pomoč v skupni vrednosti 50 oziroma 60 odstotkov škode.

 

 1. Če prejmemo predplačilo, kaj in kdaj bomo morali dokazati škodo?

Dokazila o dejanski škodi bodo morali posredovati vsi oškodovanci, naknadno, na poziv ministrstva. V primeru, če bo vrednost predplačila presegala 50 oziroma 60 odstotkov vrednosti dejanske škode, bo oškodovanec zavezan k vračilu sredstev. Škodo bo potrebno dokazati na naslednji način:

 • škodo na strojih in opremi: izpolnjen obrazec in cenilni zapisnik;
 • škoda na zalogah: izpolnjen obrazec in cenilni zapisnik;
 • izpad prihodka: izpolnjen obrazec, ki je požigosan in podpisan s strani pooblaščenega računovodja.

 

 1. Ali turistične kmetije spadajo med upravičence za škodo v gospodarstvu?

V kolikor imate turistično kmetijo in ste v AJPES vpisani kot nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, lahko oddate oceno škode v gospodarstvu (za stroje in opremo, zaloge in izpad prihodka). Upravičenci so gospodarske družbe, podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavodi in zadruge s sedežem v Republiki Sloveniji.

 

 1. Kako ocenim škodo za izpad prihodka?

V pomoč za oceno škode za izpad prihodka vam podajamo naslednje informacije, kako se oceni škoda zaradi izpada prihodka:

 • seštevek dodanih vrednosti zadnjih 12 mesecev pred nesrečo (v tem primeru je to od avgust 2022 – julij 2023) se deli z 12 in pomnoži z obdobjem, za katerega pričakujete, da svojega poslovanja še ne boste mogli vrniti v stanje pred nesrečo (normalizacija poslovanja) (vendar ne več kot 3 mesece).
 • Primer: Če načrtujete, da bo izpad prihodka na primer 1 mesec, se pomnoži povprečje dodanih vrednosti z 1. Če pa se načrtuje, da bo izpad prihodka 14 dni, se pomnoži povprečje dodanih vrednosti z 0,5 meseca. Dokazilo oz. podlaga za izračun izplačila sredstev (za odpravo posledic škode v gospodarstvu po poplavah 2023) bo za izpad prihodka obrazec o oceni izpada prihodka po naravni nesreči, ki ga podpiše odgovorna oseba podjetja.

Za oceno škode za izpad prihodka vpišete zgolj ocenjeno vrednost škode v poenostavljen obrazec.

Kot dokazilo boste naknadno poslali izpolnjen obrazec za izpad prihodka, ki bo požigosan in podpisan s strani pooblaščenega računovodje.

 

 1. Če imamo škodo na poslovnih enotah, ali oddamo oceno na enem obrazcu?

Če so poslovne enote vpisane v AJPES kot samostojne enote, se ocena škode odda na ločenem obrazcu.

 

 1. Če imamo škodo na več lokacijah, kako oddamo oceno škode?

Oceno škode lahko oddate kot en gospodarski subjekt, kot eno vlogo (na istem obrazcu), pri čemer navedete vse občine in naslove nastanka škode. Če pa gre za subjekte (na primer poslovne enote), ki so vpisane v AJPES kot samostojne enote, pa je za vsako samostojno enoto, potrebno poslati ločeno vlogo oziroma obrazec.

 

 1. Ali smo mi kot podjetje, ki dobavljamo našim kupcem in so sedaj poplavljeni in vsaj nekaj mesecev ne bodo obratovali, tudi upravičeni do odškodnine in moramo izpolniti obrazec za oceno škode v gospodarstvu?

Upravičeni ste,  v kolikor ima vaše podjetje sedež v Republiki Sloveniji in ste utrpeli škodo (na strojih in opremi in/ali zalogah in/ali škodo zaradi izpada prihodka) v eni izmed prizadetih občin.

Oškodovanci lahko preverijo, ali se posamezna občina šteje za prizadeto, pri svoji občini.

 

 1. Zanima nas, kako se bo naknadno dokazovala škoda na zalogah oziroma kako naj se dokumentira? Ali je potrebno narediti fotografije, zapisnike?

V tem trenutku zbiramo zgolj oceno škode na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka. Predplačila se bodo izplačala na osnovi ocenjene vrednosti škode.

V nadaljevanju bo potrebno škodo dokazati:

 • Škodo na strojih in opremi: izpolnjen obrazec in cenilni zapisnik.
 • Škoda na zalogah: izpolnjen obrazec in cenilni zapisnik.
 • Izpad prihodka: izpolnjen obrazec, ki je požigosan in podpisan s strani pooblaščenega računovodje.

 

 1. Ali je po Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) možno uveljavljati povračilo škode nastale na planinskih kočah? S planinskimi kočami upravljajo planinska društva.

V kolikor sprašujete za povračilo škode v gospodarstvu (stroji in oprema, zaloge in izpad prihodka) so po ZOPNN upravičenci: gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavodi in zadruge.

 

 1. Zanima nas pomoč podjetjem zaradi poplav, vendar nam ni jasen pogoj. Vsa podjetja, ki so odprta pred 1. avgustom 2023 lahko zaprosijo za pomoč, pogoj je 50-odstotni upad prometa glede na leto 2022.  Kako je z podjetji, ki smo odprli letos 9. januarja 2023? Ali lahko zaprosimo za pomoč in kakšen bo pogoj? Konkretno me zanima za pomoč samozaposlenim.

Ukrep »pomoč za samozaposlene« je namenjen ohranitvi delovnih mest. Ukrep je določen v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 88/23), členi 47 – 51: Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) (pisrs.si)

V drugem odstavku 50. člena ZOPNN-F je določeno, če upravičenec v letu 2022 ni posloval, je do pomoči upravičeni tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2023 zaradi posledic poplave v avgustu 2023 znižali za več kot 50 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2023 do 31. julija 2023. Zato ste upravičeni do pomoči, tudi če ste bili ustanovljeni 9. januarja 2023. Za pomoč zaprosite pri FURS: Poplave 2023: Novice | FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE (gov.si)

Poleg tega so na voljo še drugi ukrepi za oškodovane po poplavah v avgustu 2023:

Predlagamo, da spremljate našo spletno stran, kjer objavljamo novice glede novih ukrepov ali sprememb ukrepov: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport | GOV.SI

Vir: MGTŠ