Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Uredba SUP, pojasnila in časovnica - Podrobnosti za proizvajalce in uvoznike plastike za enkratno uporabo 

06. 12. 2022
Avtor: Anton Šijanec

Vlada je 13. oktobra 2022 sprejela Uredbo o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (Uredba SUP), velja pa od 29.10.2022 dalje.

Plastični proizvodi za enkratno uporabo so v celoti ali delno izdelani iz plastike in so običajno namenjeni samo za enkratno uporabo ali za uporabo za kratko obdobje, preden so odvrženi. V primeru, da izdelujete lončke za kavo iz papirja in so na notranji strani prevlečeni s folijo, je to že proizvod delno izdelan iz plastike.

Eden od glavnih namenov te zakonodaje je zmanjšati količino plastičnih odpadkov, ki jih ustvarimo.

 

Uredba določa:

 • cilje in ukrepe za nekatere plastične proizvode za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko,
 • cilje in ukrepe zmanjšanja porabe ter zahteve pri oblikovanju nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, pravila in obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO),
 • cilje ločenega zbiranja odpadkov iz nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo,
 • zahteve za poročanje o danih plastičnih proizvodih za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, na trg v Republiki Sloveniji,
 • zahteve za poročanje o nastalih odpadkih iz nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, ter
 • ukrepe in stroške za ozaveščanje.

 

Poglavitne obveznosti proizvajalcev plastičnih proizvodov za enkratno uporabo navajamo v nadaljevanju.

 

 1. VPIS V EVIDENCO PROIZVAJALCEV

Kdo se mora vpisati v evidenco proizvajalcev – PLASTIČNI PROIZVODI, kot določa 7. člen uredbe? Vpisati se morajo:

 • proizvajalci, ki dajejo na trg v Republiki Sloveniji plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 Uredbe SUP,
 • proizvajalci, ki dajejo na trg v Republiki Sloveniji ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, in
 • pooblaščeni zastopniki proizvajalcev - tujih podjetij. Če je proizvajalec tuje podjetje, se mora v evidenco proizvajalcev – PLASTIČNI PROIZVODI vpisati njegov pooblaščeni zastopnik.

 

Kje se lahko vpišete? Povezava do vpisa v evidenco proizvajalcev, na spletni strani ARSO: http://okolje.arso.gov.si/embalaza/

Rok za vpis v evidenco je 60 dni po uveljavitvi uredbe, kar je 29.12.2022. Glede na to, da je vpis v evidenco omogočen šele od 30.11.22, je čas za vpis zelo kratek.

 

Vpis v evidenco proizvajalcev – PLASTIČNI PROIZVODI se izvede na spletni strani Agencije za okolje v aplikaciji Embalaža in plastični proizvodi, pod poglavjem II. EVIDENCA PROIZVAJALCEV – PLASTIČNI PROIZVODI IN SPOROČANJE PODATKOV O PLASTIČNIH PROIZVODIH, DANIH NA TRG V RS.

 

Če ste že vpisani v evidenco proizvajalcev – EMBALAŽA v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži, to ne pomeni, da ste avtomatično vpisani tudi v evidenco proizvajalcev – PLASTIČNI PROIZVODI. Geslo (vstopna koda) za evidenco proizvajalcev – EMBALAŽA se razlikuje od gesla (vstopne kode) za evidenco proizvajalcev – PLASTIČNI PROIZVODI.

 

VRSTE PLASTIČNIH PROIZVODOV, KI ZAHTEVAJO VPIS V EVIDENCO IN IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI:

 

Plastični proizvodi iz oddelkov I., II. in III. dela C priloge 1 Uredbe:

 • Posode za živila, to so posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za

shranjevanje živil, ki:

(a) so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na kraju samem ali jih potrošniki odnesejo s seboj;

(b) se običajno zaužijejo iz posode in

(c) se zaužijejo brez nadaljnje priprave, kot je kuhanje, vrenje ali segrevanje;

vključno s posodami za živila, ki se uporabljajo za hitro prehrano ali druge obroke, namenjene za takojšnje zaužitje, razen vsebnikov za pijačo, krožnikov, zavitkov in ovojev s hrano.

 • Zavitki in ovoji, izdelani iz prožnega materiala, ki vsebujejo živila za takojšnje zaužitje iz zavitka

ali ovoja brez kakršne koli dodatne priprave.

 • Vsebniki za pijačo s prostornino do treh litrov, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, na primer

plastenke pijač, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, in sestavljena embalaža za pijače, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, razen stekleni ali kovinski vsebniki za pijačo, katerih pokrovčki ali zamaški so izdelani iz plastike.

 • Lončki za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški.

(5) Lahke plastične nosilne vreče, kot so opredeljene v Uredbi o embalaži in odpadni embalaži.

 • vlažilni robčki,
 • baloni,
 • tobačni izdelki s filtri in filtri za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki,
 • ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko.

 

 1. VODENJE EVIDENC – proizvajalci evidence za posamezno koledarsko leto vodijo od 1.1.2023 dalje.
 • V primeru dajanja plastičnih proizvodov na trg v RS, ki so navedeni v oddelku I v prilogi C uredbe in sodijo med embalažo, se vodi evidenco o masi posamezne vrste plastičnega proizvoda za enkratno rabo danega na trg v RS v kilogramih (brez decimalk).
 • V primeru dajanja plastičnih proizvodov na trg v RS, ki so navedeni v oddelku I v prilogi C uredbe in niso embalaža (npr. vsebniki in lončki za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški ter posode za živila), se vodi evidenco o masi posamezne vrste plastičnega proizvoda za enkratno rabo danega na trg v RS v kilogramih (brez decimalk)
 • Za proizvode, ki so uvrščeni v delu A priloge I uredbe (to so: lončki za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, posode za živila, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za shranjevanje živil, ki so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na kraju samem ali jih potrošniki odnesejo s seboj; se običajno zaužijejo iz posode in se zaužijejo brez nadaljnje priprave, kot je kuhanje, vrenje ali segrevanje; vključno s posodami za živila, ki se uporabljajo za hitro prehrano ali druge obroke, namenjene za takojšnje zaužitje, razen vsebnikov za pijačo, krožnikov, zavitkov in ovojev s hrano) se posebej vodi evidenca o številu kosov, ki so v celoti narejeni iz plastike in številu kosov in masi proizvodov, ki so delno narejeni iz plastike in dani na trg v RS.
 • Proizvajalec, ki na trg v RS daje vsebnike za pijačo s prostornino do 3 litrov (iz oddelka I dela C priloge te uredbe), mora voditi evidenco o masi danih vsebnikov po posameznem materialu in posebej evidenco v primeru, da gre za kompozitno embalažo. Vodi se tudi evidenca o deležih reciklata v plastenkah.

 

Ponazoritveni primeri vodenja evidence plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, danih na trg v RS, in podatkov o teh proizvodih, so navedeni v prilogi 2 uredbe.

 

 1. POROČANJE O PROIZVODIH DANIH NA TRG V RS

Proizvajalec podatke do konca januarja poroča nosilcu skupnega načrta za preteklo koledarsko leto. Prvo poročilo bo torej v januarju 2024. 

 

 

 1. PRISTOP K IZVAJANJU SKUPNEGA NAČRTA

Vsi proizvajalci so dolžni pristopiti k izvajanju skupnega načrta najkasneje do 01.01.2023. Nosilec skupnega načrta v njihovem imenu zagotavlja izpolnjevanje obveznosti podaljšane odgovornosti proizvajalca (PRO).

 

 1. PLAČILO STROŠKOV

Proizvajalec plača stroške (stroški ukrepov za ozaveščanje, stroški zbiranja odpadkov iz navedenih proizvodov, stroški čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti …). Prvo plačilo bo v letu 2023.

 

 1. OZAVEŠČANJE POTROŠNIKOV

Ozaveščanje je potrebno najmanj 1 x letno s sklopom oglaševalskih akcij ali na drug primeren način, lahko tudi preko nosilca skupnega načrta v imenu proizvajalcev.

 

 

Predvidena časovnica za prilagoditev na SUP Uredbo

 

Obveznost 

Rok

1

Vpis v evidenco

60 dni po uveljavitvi uredbe, najkasneje do 29.12.2022

2

Vodenje evidenc

Od 01.01.2023 dalje

3

Poročanje o plastičnih proizvodih danih na trg v RS

31. 01.2024

4

Pristop k izvajanju skupnega načrta

Od 01.01.2023 dalje

5

Plačilo stroškov (stroški ukrepov za ozaveščanje, stroški zbiranja odpadkov iz navedenih proizvodov, stroški čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti …)

Prvič plačilo za 2023

6

Ozaveščanje vsaj 1 x letno s sklopom oglaševalskih akcij ali na drug primeren način, lahko tudi preko nosilca skupnega načrta v imenu proizvajalcev

Od 01.01.2023 dalje