Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
DAVČNE SPREMEMBE

Prvi paket davčnih sprememb poslan v javno obravnavo

05. 06. 2024
Avtor: Anton Šijanec
DAVČNE SPREMEMBE

Ministrstvo za finance je v javno obravnavo na portalu eDemokracija predložilo prvi paket predlogov davčnih sprememb, s katerim želijo podpreti ustvarjanje spodbudnega okolja za razvojne kadre in dodatno okrepiti gospodarstvo ter dodano vrednost. Zainteresirana javnost lahko komentarje na predloge odda do 3. julija 2024, povezave so spodaj.

V podporo ključnim razvojnim izzivom

Kot pojasnjujejo na ministrstvu za finance so v okviru priprav predlogov davčnih sprememb identificirali ključne razvojne izzive obstoječega davčnega sistema, ki bi jih bilo smiselno podpreti z ustrezno oblikovanimi davčnimi ukrepi. Pri tem so se naslonili tudi na razprave na Strateškem svetu za davke in Delovni skupini za davke. S pripravljenimi rešitvami tako naslavljajo cilje povečanja produktivnosti in mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ob hkratnem zagotavljanju srednje in dolgoročne vzdržnosti javnih financ.

Razvojno naravnani ukrepi

Ministrstvo izpostavlja ključni del paketa predlogov davčnih sprememb, kjer so razvojno naravnani ukrepi s ciljem podpore dejavnostim in zaposlenim z višjo dodano vrednostjo za naslavljanje hitrejšega zmanjševanja zaostanka za državami, ki veljajo za inovacijske voditeljice. Z uvedbo ugodnejše davčne obravnave v obliki zmanjšane dohodnine v višini sedmih odstotkov prejete plače bodo podprti pogoji za dvig dodane vrednosti gospodarstva. Gre za ukrep, namenjen privabljanju visoko kvalificiranih kadrov. Ta bo veljal za Slovence, ki so bili nerezidenti Slovenije zaradi dela ali študija ter pridobivanja izkušenj v tujini vsaj pet let, ali tuje državljane, na novo zaposlene v Sloveniji, vsi pa morajo biti mlajši od 40 let. Ugodnejšo davčno obravnavo bodo ti ključni kadri lahko koristili pet let. Poleg tega bodo olajšali nagrajevanje delavcev z delnicami in deleži, naslovili pa bodo tudi izzive inovativnih zagonskih podjetij pri nagrajevanju zaposlenih in zagotavljanju ustrezne likvidnosti v začetnih fazah poslovanja.

Izboljšanje mednarodne konkurenčnosti

Drugi del paketa vključuje ukrepe za izboljšanje mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in povečanje pravičnosti davčnega sistema, pri katerih so po besedah ministrstva v čim večji možni meri prisluhnili predlogom gospodarstva. Med drugim gre za več ukrepov na področju davka na dodano vrednost, razširjeno bo časovno obdobje za koriščenje olajšave za zeleni in digitalni prehod z enega na pet let, prisluhnili pa so tudi kmetom, saj bodo plačila za kmetovanje na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost izključena iz obdavčitve.

Obdavčitev sladkih, energijskih in alkoholnih pijač

Z ukrepi v tretjem delu paketa pa ministrstvo naslavlja nekatere druge politike in cilje. Prilagodili bodo obdavčitev sladkih pijač (z dodanim sladkorjem) in energijskih pijač ter alkohola in alkoholnih pijač (brez vina). Ob tem poudarjajo, da bo za naravne sadne sokove in vode brez dodanega sladkorja v veljavi ostala znižana stopnja DDV. Ta ukrep namreč ni namenjen pridobivanju dodatnih javnofinančnih virov, ampak z njim podpirajo doseganje ciljev na področju javnega zdravja.

Izdajanje računov

Na ministrstvu so ob upoštevanju prejetih pripomb in predlogov ter dodatni preučitvi predstavljenih rešitev preoblikovali izhodiščni predlog o izdajanju računov na avtomatih za prodajo blaga, s katerim so prvotno želeli nasloviti predvsem opozorila dela gospodarstva o nelojalni konkurenci in izboljšati davčni nadzor. Po novem predlogu ministrstva za finance, pri oblikovanju katerega so naslovili tudi opozorila glede doseganja okoljskih ciljev, izdaja računov na avtomatih za prodajo blaga in na avtomatih za prodajo storitev po izteku prehodnega obdobja ne bo obvezna, obvezno bo le sporočanje podatkov o prodaji davčnemu organu.

Krepitev davčne kulture

Cilj tako izhodiščnega kot tudi preoblikovanega ukrepa je prispevati h krepitvi davčne kulture in izpolnjevanju davčnih obveznosti ter krepitvi učinkovitosti davčnega nadzora. Predlog bo pozitivno vplival na konkurenčnost gospodarskih panog, v okviru katerih je že sedaj obvezno davčno potrjevanje računov.

Spremembe uredbe in šestih zakonov

Gre za prvi paket davčnih sprememb, ki bodo predvidoma uveljavljene v začetku naslednjega leta. Pripravljeni ukrepi so vključeni v spremembe Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakona o davku na dodano vrednost, Zakona o davčnem postopku, Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakona o davčnem potrjevanju računov ter v Uredbo o določitvi zneska trošarin za alkohol in alkoholne pijače. Predlogi so objavljeni na portalu eDemokracija >>>, povezave do posameznih sprememb pa so v nadaljevanju spodaj.

Povezave do posameznih predlogov sprememb, rok za komentarje je do 3. julija 2024:

Zakon o dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov >>>

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin >>>

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku >>>

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) >>>

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini >>>

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb >>>

Uredba o določitvi zneska trošarine za alkohol in alkoholne pijače >>>

 

 

Vir: MF in eDavki