Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Konec plastičnih proizvodov za enkratno uporabo

06. 07. 2021
Avtor: Valentina Melkić

Namen prihajajoče uredbe

Z uredbo, ko bo potrjena in kot zahteva njena evropska različica, se ureja cilje in ukrepe za posamezne plastične izdelke za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko ter cilje in ukrepe za odpadke, ki nastanejo iz teh proizvodov. Skupni cilj je zmanjšanje onesnaževanja okolja z odpadki iz teh proizvodov ter smotrna zasnova in raba teh proizvodov. Predlog uredbe tako z namenom zmanjšanja onesnaževanja okolja, zlasti vodnega oz. morskega okolja, določa ukrepe za deset najpogosteje najdenih plastični proizvodov za enkratno uporabo na obalah oceanov v EU in za ribolovno opremo, ki vsebuje plastiko.

Evropska direktiva

Ministrstvo za okolje in prostor je 19. maja 2021 objavilo osnutek predloga Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, ki prenaša določbe evropske Direktive 2019/904 (direktiva) o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje v nacionalni pravni red. S predlogom te uredbe se ureja cilje in ukrepe za posamezne plastične izdelke za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, ter cilje in ukrepe za odpadke, ki nastanejo iz teh proizvodov.

Direktiva za označevanje nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela B priloge te uredbe v skladu z izvedbeno uredbo določa način označevanja teh proizvodov z rokom 3. julij 2021, prav tako pa direktiva z istim rokom določa tudi prepoved dajanja na trg nekaterih plastičnih proizvodov.

Mednje sodijo vatirane palčke, pribor, krožniki, slamice, mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone, posode za živila, vsebniki za pijačo, lončki za pijačo iz ekspandiranega polistirena ter izdelki iz oksorazgradljive plastike.

 

Naša uredba zamuja

Kot rečeno, je po objavi osnutka sredi maja do 18. junija 2021 potekala javna obravnava, kjer je sodelovala tudi naša stanovska organizacija in njeni člani, predvsem predstavniki sekcije plastičarjev. Sedaj bo sledil pregled prispelih pripomb na osnutek uredbe, potem pa bo gradivo poslano v medresorsko obravnavo in nato predvidoma konec julija še na vlado.

Da bi prišlo do čim manjših zamud, kot pojasnjujejo na MOP, se v nadaljnji proces sprejemanja uredbe posreduje le del v javni obravnavi predstavljene uredbe, ki se nanaša na prepoved dajanja na trg nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo ter o označevanju nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in spremeni predlog imena v predlog Uredbe o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v RS in o označevanju nekaterih plastičnih proizvodov ter torej zagotovi prenos določb direktive v nacionalni pravni red, ki bi pomenile čim manjšo zamudo pri implementaciji tega dela evropske direktive. Z navedenim predlogom skrajšane uredbe se zagotovi tudi bolj enotno ukrepanje na notranjem trgu EU in zmanjša tveganja za izkrivljanje konkurence.

Več informacij ter predstavitev in interpretacijo uredbe bomo lahko objavili po sprejemu na vladi, oz. ko bo uredba dokončno sprejeta.

Povezave: 

Ministrstvo za okolje in prostor je 19. maja 2021 objavilo osnutek predloga Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, predlog pa je bil v javni obravnavi  do 18.6.2021: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=12718

 

EU direktiva (2019): Direktiva SINGLE USE PLASTIC (SUP) -  kar pomeni plastika za enkratno uporabo - prepoveduje prodajo nekaterih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=SL

Od 3.7.2021 dalje pričnejo veljati tudi pravila o harmoniziranih specifikacijah za označevanje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela D Priloge k Direktivi (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2151&from=SL

 

Nekaj obrazložitev zahtev glede na tip proizvoda najdete tudi na spletni strani: 

https://www.gzs.si/skupne_naloge/varstvo_okolja/vsebina/Odpadki-in-snovni-tokovi/Ukrepi-za-proizvode-iz-plastike-za-enkratno-uporabo