Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Opomnik: Poročanje o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2019 (rok: do 31.03.2020)

24. 02. 2020
Avtor: Valentina Melkić

V skladu z Uredbo o odpadkih je povzročitelj odpadkov dolžan poročati, če je v preteklem koledarskem letu pri izvajanju njegove dejavnosti nastalo več kot 10 ton odpadkov ali več kot 5 kg nevarnih odpadkov ali je v preteklem koledarskem letu zaposloval 10 ali več oseb, ne glede na vrsto zaposlitve. V primeru odpadnih olj, je dolžnost poročati v vsakem primeru, ne glede na nastale količine.
V kolikor ste povzročitelj odpadkov morate ponovno oddati poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2019. Poročilo morate oddati najkasneje do 31.3.2020.

Namen priprave Poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi (ODP)  je pridobiti podatke o vrstah in količini odpadkov, nastalih v poslovnih subjekt ih pri izvajanju proizvodne ali storitvene dejavnosti ter o načinih ravnanja z njimi.

ZAKONODAJNA OSNOVA: 29. člen Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15). Link: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7011)

KDO MORA IZPOLNITI OBRAZEC (ODP): Poročevalske enote so poslovni subjekti z različnih področij, ki so med opravljanjem svoje proizvodne ali storitvene dejavnosti proizvedli odpadke.


Na Agenciji RS za okolje (ARSO) bodo objavljena dodatna navodila in obrazci: http://www.arso.gov.si/. Pozor: dokument Nastali odpadki in ravnanje z njimi: ODP ima več zavihkov!)

Pozorni morate biti na KLASIFIKACIJSKI SEZNAM ODPADKOV, ki je določen s sklepom Komisije o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov (2014/955/EU). Seznam odpadkov si lahko ogledate tudi na spletnih straneh Agencije RS za okolje (Seznam odpadkov), link: http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/obrazci/klasifikacijski%20seznamCELEX-32014D0955.pdf 

Odpadek se uvrsti v posamezno vrsto odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov.

Posebej pozorni pa morate biti na klasifikacijsko številko, kjer je poleg številka tudi oznaka zvezdice * to pomeni  nevaren odpadek.  Pazite tudi lastnosti, zaradi katerih so posamezni odpadki nevarni. Uredba o odpadkih to definira z Uredbo Komisije (EU) št. 1357/2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv, ki jo na spletni strani ARSO najdete kot dokument »Priloga III - Lastnosti, zaradi katerih so odpadki nevarni« oz na linku: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1357

DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI S POROČANJEM IN POMOČ PRI IZPOLNJEVANJU OBRAZCEV ODP:

Agencija RS za okolje: e-pošta: odpadki.arso@gov.si, tel: (01) 478 45 36, (01) 478 44 46, (01) 478 45 59 in (01) 478 45 14 v času uradnih ur

Statistični urad RS: e-pošta: porocanje.surs@gov, tel: 080 18 48 v času uradnih ur